1 fő szerzeményező és feldolgozó könyvtáros – Óbudai Platán Könyvtár

Kiemelt információk

  • Beadási határidő: 2018. 08. 27.

A „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet az Óbudai Platán Könyvtár szerzeményező és feldolgozó könyvtáros munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                    

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1031 Budapest, Arató Emil tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Óbudai Platán Könyvtár gyűjtőkörébe tartozó nyomtatott és elektronikus dokumentumok beszerzése, leltárkönyvek vezetése, gyarapítási, törlési feladatok. A dokumentumok formai és tartalmi feltárása, analitikus és monografikus szintű leírások készítése, besorolási adatok egységesítése, adatbázis karbantartása, egyéb katalógushoz kapcsolódó adatrögzítési feladatok ellátása. Olvasószolgálati helyettesítés.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                   

Pályázati feltételek:

Főiskola, könyvtáros vagy könyvtáros informatikus vagy informatikus könyvtáros,

Hasonló munkakörben – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Gyakorlott szintű Corvina vagy más IKR,

Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,

Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Főiskola, magyar irodalom vagy történelem szak,

Könyvtári minőségirányítás területén szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Felhasználói szintű Informatikai rendszerismeret,

Elvárt kompetenciák:

Precíz, pontos, önálló munkavégzés,

Jó problémamegoldó képesség,

Kreativitás, pozitív hozzáállás a feladatokhoz,

Könyvtári szabványok alkalmazása,

Előnyt jelentő kompetenciák:

Csapatmunka

Rugalmasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Motivációs levél, részletes fényképes önéletrajz – iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 27.

A pályázatok benyújtásának módja:

•Elektronikus úton Pőcze Márta részére a pocze.marta@kszki.obuda.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az írásbeli pályázat után a kiválasztottakkal szóbeli interjú előzi meg a döntést. A pályázat eredményéről a pályázó írásban, e-mailen tájékoztatást kap. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 31.