2 fő óvodai és iskolai szociális segítő – Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ

Kiemelt információk

 • Beadási határidő: 2020. 02. 14.

Az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekjóléti Központ Család és Gyermekjóléti Központ

2 fő óvodai és iskolai szociális segítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Budapest 1035, Óbuda – Békásmegyer, Váradi utca 9-11.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az óvodai és iskolai szociális segítő a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a szociális segítő munka eszközeivel támogatást nyújt a köznevelési intézménybe járó gyermeknek, a gyermek családjának és a köznevelési intézmény pedagógusainak. Az óvodai és iskolai szociális segítő egyéni, csoportos és közösségi szociális munkát végez, valamint gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat lát el.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú képesítés, szociális szakképzettség, iskolai szociális munkás, család- és gyermekvédő tanár, család- és gyermekvédő pedagógus, család- és gyermekvédelem szakos pedagógus, ennek hiányában gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező: nevelőtanár, pedagógus, pedagógiai előadó, pszichopedagógus, gyógypedagógus.
 • Gyermekjóléti alapellátásban vagy gyermekvédelmi szakellátásban szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.
 • Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • gyermekjóléti alapellátásban vagy gyermekvédelmi szakellátásban szerzett legalább 3-5 év szakmai tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

• Kiváló szintű programszervező, kommunikációs, konfliktuskezelő- és kapcsolatteremtő készség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes szakmai önéletrajz
 • Iskolai végzettség másolata
 • Motivációs levél
 • Felhatalmazó levél a pályázatba való betekintéshez
 • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kőházi-Kis Enikő nyújt a +36 1 250 19 64 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton Horváth-Naszádos Orsolya részére a cstan.munkaugy@kszki.obuda.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázók meghallgatása folyamatosan történik. Személyes meghallgatásra kizárólag azon pályázók esetében kerül sor, akik megfelelnek a pályázatban előírt feltételeknek és csatolták a megfelelő dokumentumokat.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 28.