4 fő óvodapedagógusi munkakör – Cseresznyevirág Művészeti Óvoda

Kiemelt információk

  • Beadási határidő: 2017. 10. 05. – illetve folyamatosan az álláshelyek betöltéséig

 

A Cseresznyevirág Művészeti Óvoda

pályázatot hirdet

4 fő óvodapedagógusi munkakör betöltésére

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyra.
A munkavégzés helye:
• 1039 Budapest, Pais Dezső u. 2.
• 1039 Budapest, Medgyessy Ferenc u. 1.
Illetmény, juttatások: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény rendelkezései alapján
A pályázat elbírálása során előnyt jelent: jártasság kézművességben, hangszer használat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
o Részletes szakmai önéletrajz
o Végzettséget igazoló oklevél másolata
o Erkölcsi bizonyítvány (a foglalkoztatásra vonatkozólag is) amely 3 hónapnál nem régebbi
o Egészségügyi alkalmasság
Jelentkezni lehet:
• Postai úton (Cseresznyevirág Művészeti Óvoda – 1039 Budapest, Pais Dezső u. 2.)
• E-mailen: medgy-o@kszki.obuda.hu
pais-o@kszki.obuda.hu

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 5. – illetve folyamatosan az álláshely betöltéséig!
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 9. – illetve folyamatosan az álláshely betöltéséig.
A munkakör az elbírálást követően, azonnal betölthető.