Rangos fővárosi díjakat kaptak kerületünk munkatársai, Tárnoki Erzsébet, dr. Takács Endre és Szücs János

Hírek
Közzétéve:

Budapestért díjban részesült Tárnoki Erzsébet, az Óbudai Egyesített Bölcsődék intézményvezetője. „A fővárosi gyermekvédelem és -gondozás területén eltöltött négy évtizedes, lelkiismeretes munkájáért, a sérült csecsemők korai fejlesztése terén elért magas színvonalú szakmai tevékenysége elismeréseként.”

Tárnoki Erzsébet képesítés nélküli csecsemőgondozóként kezdte hivatását, hosszú, kacskaringós, igen sok tanulással és munkával járó út vezetett oda, hogy ma a csaknem ezer gyermeket nevelő tíz óbudai bölcsőde vezetőjeként kamatoztathatja a hivatásban töltött negyvenévnyi tapasztalatát. Diplomáit már családanyaként szerzete. S vallja, ekkor és a későbbiekben is, amikor már oktatóként, szakértőként dolgozott számos fővárosi intézményben és a felsőoktatásban, mindig visszanyúlhatott ahhoz a szemlélethez, amelyet egykor csecsemőgondozóként tett magává: a gyermekek iránt érzett tisztelethez.

Szintén Budapestért díjban részesült dr. Takács Endre bőrgyógyász, a Szent Margit Rendelőintézet címzetes főorvosa „A fővárosi betegellátásban eltöltött négy évtizedes, elhivatott, magas színvonalú szakmai munkája elismeréseként.”

Dr. Takács Endre arc poeticája: „Nem felejthetem el, hogy a közvetlen kollégáimtól – ideértve a nővéreket is –, valamint a betegeimtől sokat tanultam, és tanulok a mai napig is.” Különleges hitelt ad e vallomásnak, hogy olyan gyógyító mondja ezt, aki negyven éve van az orvosi pályán, és mindig a lehető legkorszerűbb bőrgyógyászati terápiás módokat kereste páciensei gyógyulásának érdekében. Így soha nem szűnt meg tudását gyarapítani, és naprakészen tartani. Amikor őt magát kérdezzük, honnan ez a sok-sok energia még negyvenévnyi munka után is, Takács Endre így válaszol: „Betegeim gyógyulásából erőt nyerek!”

Dr. Barna Sándor Emlékérem – A Főváros Közbiztonságáért díjban részesült Szücs János, nyugállományú határőr-alezredes, Budapest III. kerületi Polgárőr Egyesület alapítója és elnöke. „A rendvédelem különböző területein folytatott oktató-nevelő tevékenységéért, az Óbudai Polgárőrség létrehozásában, valamint a fiatal polgárőrök képzésében vállalt fáradhatatlan munkájáért.”

Szücs János pályáját három szóban foglalhatjuk össze: tanulás, tanítás és munka. Diplomái megszerzése után főiskolai adjunktusként vállalt feladatot a jövő határőr tisztjeinek képzésében. És szűkebb környezetében, azaz a harmadik kerületben is a közösségépítés és a biztonságos otthonteremtés ügyén munkálkodott és munkálkodik a mai napig. Több mint tíz esztendővel ezelőtt megalapította az Óbudai Polgárőrséget, amelyet mai is vezet. Pedagógusi és határrendészeti tapasztalatait a polgárőrmozgalom javára is kamatoztatja, rendszeresen részt vesz a budapesti és harmadik kerületi ifjú polgárőrök képzésében, oktatásában.

Valyo – Város és Folyó Egyesület szintén Budapestért díjban részesült. “A vízpartok és városi terek kapcsolatának erősítése érdekében végzett szemlélet- és közösségformáló kulturális, oktató és kutató tevékenységéért.”

Az egyesület megközelíthető Duna-partot, szabadidős területeket és programokat szeretne a városi folyóparton. Közösségi és rekreációs tervek megvalósítását támogatja, hogy a fővárosiak ismét birtokba vehessék szeretett folyójuk partját. A közlekedés és a turisztika környezet- és közösségbarát fejlesztését szorgalmazza. Így a Római-part védelmének ügye mellett is kiáll évek óta.

Gratulálunk a díjazottaknak! Szívből köszönjük a munkájukat, és hogy hivatásukat művelve kerületünk jó hírét is öregbítik!

 

Kiemelt hírek

Óbuda Újság Összes Óbuda újság