San Marco hercegné, a legelesettebbek felkarolója előtt tisztelgünk – Emléktábla-avatás Óbudán

Hírek
Közzétéve:

„…előkelő állását és tekintélyes vagyonát áldott jó szívvel használta fel. 1893-ban férje emlékére alapította meg a Jó Pásztor Házát, amelyben eltévelyedett nők megmentésével foglalkoznak. Ennek az intézetnek a vezetésével kapcsolatos mindennemű kiadást haláláig sajátjából fedezett. 1900-ban alapította az Irgalom Házát a gyógyíthatatlan betegek számára. Ez az egyetlen ilyen intézmény hazánkban, és ha a nemes szívű hercegasszony meg nem alapítja, hány ilyen szegény nyomorult embernek kell árok szélén elpusztulnia?” – idézte fel dr. Kiss László polgármester, ahogyan székesfőváros közgyűlése megemlékezett San Marco hercegné született Nagyszentmiklósi Nákó Anna Miléviáról 1926. évi halálakor, aki egykor két intézményt alapított Óbudán a legelesettebbeknek.

1892-ben nyílt meg a harmadik kerületi Szőlő utcai Jó Pásztor Háza, amelyet az ugyanebben az évben Magyarországon letelepített Jó Pásztor nővérek gondoztak a Szőlő utcában. Az intézmény nem csupán menedéket, hanem képzést is biztosított veszélyeztetett vagy krízishelyzetbe került fiatal nőknek nemzeti és vallási hovatartozásra való tekintet nélkül.

Az emléktábla az impozáns, historizáló stílusú San Marco utcai épület kapujára került, amely 1900-tól az Irgalom Házának adott otthont, ahol – akárcsak a Jó Pásztor Házában – vallási és nemzetiségi megkülönböztetés nélkül ápolták a gyógyíthatatlan, végstádiumú betegeket, olyanokat, akiket más kórházak nem fogadtak. Tehát az első hazai hospice-házként tekinthetünk rá.

Gy. Németh Erzsébet főpolgármester-helyettes asszony köszöntőjében kiemelte, hogy az irgalom, az önzetlen segítség gyakorlása ma sem hiányzik. Erről tettek tanúbizonyságot a főváros polgárai, ahogyan a veszélyhelyzet idején empátiával és támogató szándékkal fordultak a rászorulók felé.

A San Marco 48. szám alatti, egykori Irgalom Házában napjainkban a Budapest III. kerületi Csalogány Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon működik, folytatva San Marco hercegasszony eszmei hagyatékát: segíteni, nevelni okosan, szeretettel. Az emléktábla-avató ünnepségen az intézményt dr. Kántor Gézáné intézményvezető asszony egy Hamvas Béla-vers elszavalásával, Tárnoki Beatrix gyógypedagógus, énektanár – aki egyben a Téka együttes énekesnője – egy gyönyörű népdal eléneklésével képviselte. De a Csalogány iskolai kis növendékei is készültek meglepetéssel: utcakiállítást készítettek rajzaikból, amelyeken intézményüket örökítették meg.

Dr. Pintér Endre professzor, nyáron elhunyt díszpolgárunk szívügyének tekintette, hogy a hercegasszony példamutató életpályája előtt méltó módon tisztelegjünk. Sajnos már Pintér professzor úr nélkül, de megköszönve az ő kezdeményezését hajtottunk fejet, és helyeztük el a frissen avatott emléktábla alatt a tisztelet virágait.

A rendezvény zárásaként dr. Kiss László megköszönte mindazoknak a munkáját, akik segítettek, hogy őrizhessük és ápolhassuk San Marco hercegné emlékét. A közreműködésükért emléklapot vehettek át: dr. Tóth Andrea, Pintér professzor úr özvegye; dr. Kántor Gézáné, a Budapest III. kerületi Csalogány Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, EGYMI, Kollégium és Gyermekotthon intézményvezetője; Viszket Zoltán, az Óbudai Múzeum igazgatója; Orosz Diána művészettörténész, az Óbuda Múzeum tudományos munkatársa és Tamás Ilona, az Észak-budapesti Tankerületi Központ tankerületi igazgatója.

 

     

     

 

Kiemelt hírek

Óbuda Újság Összes Óbuda újság