Szeptemberben is ülésezett a képviselő-testület

Hírek
Közzétéve:

Óbuda-Békásmegyer 9 új kültéri sportparkkal (street workout) lesz gazdagabb a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program keretében. A parkok kivitelezését a Nemzeti Sportközpontok végzi a központi költségvetés terhére, a szükséges területet és a fenntartást pedig Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata biztosítja a testület döntése értelmében.

A sportparkok az alábbi helyszíneken lesznek telepítve:

  • Gladiátor utca 37. környezetében, a fitneszpark mellé
  • Zemplén Győző – Szindbád utca sarkán lévő fitneszpark mellé
  • Holdudvar parkba (Ágoston utca – Bécsi út által határolt terület)
  • Mészkő utcai közösségi parkba
  • Táncsics Mihály utca és Lukács György utca között
  • Füst Milán utcai fitneszpark mellé
  • Köles utca – Búza utca közötti fitneszpark mellé
  • Arató Emil téri fitneszpark mellé
  • Csobánka tér 5. környezetében lévő fitneszpark mellé

A Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítési Programjának keretében pályázatot írt ki élő- és műfüves illetve rekortán, kis és nagypályák építésére. A képviselő-testület döntése alapján Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata az Aquincum Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola udvarán található, leromlott állapotú betonozott pálya helyére új, rekortán borítású sportpálya létesítésére pályázik. Sikeres pályázat esetén jelen döntés biztosítja a fejlesztés önrészének fedezetét is a kerület 2019-es költségvetésében.

Emlékművet állítanak az Árpád Gimnázium előtti téren Árpád fejedelemnek, miután Fővárosi Önkormányzat kérésére előzetes elvi hozzájárulását adta Óbuda képviselő-testülete az emlékmű helyszínéhez. A Főváros Oláh Mátyás Lászlót kérte fel az Árpád fejedelmet lovon ábrázoló pályamunka megvalósítására. Az emlékművet a katinyi mártírok emlékműve mellett, a gimnázium épülete előtt futó ösvény túlsó oldalán elterülő fás-füves területén állítják majd fel. A kompozícióra díszkivilágítás irányítja majd rá az arra járók figyelmét.

Tovább folytatódik a népszerű, Nemzetközi Számítógép-kezelői Jogosítvány megszerzésének intézményesített programja. Az Önkormányzat a tanév során, a KSZKI költségvetésén keresztül biztosítja a regisztrációs díjat a programban ténylegesen résztvevő diákjai számára. A jelentkezési lehetőségről és a részletekről az Óbuda újság hasábjain és honlapunkon is tájékozódhatnak majd az érdeklődők.
A kerületi diákokhoz hasonlóan, az idősebb generáció számítógép használatát, illetve annak elsajátítását is tovább támogatja a városrész vezetése, mivel program korábban már sikeresen működött, jelentős számban vettek részt rajta a III. kerület nyugdíjasai.

Az óbudai képviselő-testület még 2013 júniusában fogadta el a Helyi Esélyegyenlőségi Programot (HEP). Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény azonban arról rendelkezik, hogy a települési önkormányzatoknak ötévente öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot kell elfogadnia. A HEP rövid összegzése szerint Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata elkötelezettségét fejezi ki az esélyegyenlőség területén, hiszen a jogszabályokban meghatározott, kötelező feladatok ellátásán túl a kerület nem önkormányzati fenntartású intézményeivel, civil szerveződéseivel, egyházaival, egyesületeivel és alapítványaival közösen (gyakorta azok anyagi támogatása mellett) törekszik érvényre juttatni az esélyegyenlőség eszméjét a társadalmi élet minden területén. A Helyi Esélyegyenlőségi Program az itt élő hátrányos helyzetű csoportokra irányul. A változások egyebek mellet a helyi szociális támogatásokat, a gyalogos közlekedésben megvalósított fejlesztéseket, a bérlakások értékesítését, fiatal házasok lakáshoz jutási-, ill. lakásépítési helyi támogatását, a nyugdíjasházak lifthálózatának kiépítését érintették, és kitértek az új, Fogyatékos Tanácsadó Pont létrehozására, vagy a 2017-ben indult Iskolaudvar programra is. Az elfogadott határozattal most az egész esélyegyenlőségi dokumentum, így az intézkedési terv is frissítésre került.

Lakossági bejelentések világossá tették, hogy a 11-es út – Pünkösdfürdő utca – Királyok útja – Nánási út – Monostori út – Kadosa utca által határolt területen, nagyobb esőzések után (mivel meglehetősen hiányos a csapadékvíz elvezetés) az összegyűlt csapadékvíz nem folyik el, s ez komoly problémát okoz. (A vizet szivattyúzni kell.) Az önkormányzat ezért elkészített egy tanulmányt, mely számolt a jelentősen leromlott állapotú utak teljes szerkezetű, illetve felületi burkolatjavításával, illetve kijelölt kizárólag csapadékvíz-elvezetési beavatkozással érintett utcaszakaszokat is. A kiviteli tervdokumentáció elkészítéséhez a testület 41 millió Ft összegben előzetes kötelezettséget vállalt.

Az FCSM-el történt egyeztetéseken alapuló intézkedési terv alapján, továbbá a földút, illetve úthálózat fejlesztéshez kapcsolódóan egy általános csapadékvíz-elvezetési koncepciótervet kell készíteni azon vízgyűjtő területekre is, ahol erre szükség van (Testvérhegy, Táborhegy). Ennek elkészítésére 25 millió forint összegben előzetes kötelezettséget vállaltak a 2019-es költségvetés terhére.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata együttműködési megállapodást kötött a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Karával. Az együttműködés értelmében a Középület-tervezési Tanszéken az őszi félévében induló komplex tervezés című tárgyat felvevő hallgatók valós tervezési feladatban vehetnek részt, melynek keretében két kerületi könyvtár épületét tervezhetik meg, és az elkészült terveiket prezentálhatják az önkormányzat számára.

A képviselő-testület megszavazta az önkormányzat és az Agrárminisztérium közötti együttműködést egy komplex vadvédelmi beruházás megvalósítására. A kormányzati támogatással megvalósuló fejlesztés célja, hogy a környéken jellemző vadfajok behatolási lehetőségeit és az állatbetegségek behurcolási lehetőségét csökkentse, valamint, hogy a területekre betörő állatok okozta károkat minimalizálja.

Bús Balázs polgármester javaslatára az önkormányzat támogatást biztosít Óbuda-Békásmegyer Mentőalapítványa számára. A támogatásból a Csillaghegyi Mentőállomás elhelyezési körülményeinek javítása, az épület belső átalakítása, valamint a bútorzat cseréje valósul meg.

A képviselők döntése alapján az önkormányzat a már meglévő együttműködési szerződés mellett további támogatásban részesíti az óbudai „Flóra” Értelmi Fogyatékosokért és Autistákért Alapítványt az időközben kiesett forrásaik pótlására. A támogatásnak köszönhetően az alapítvány továbbra is konduktori fejlesztéssel és családsegítéssel tudja ellátni a III. kerületi, otthonukban élő, önkiszolgálásra részben képes értelmi fogyatékos, autista és esetenként halmozottan sérült fiatal felnőtteket.

Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft. élén október 1-jétől személyi változás lesz. Virág Dániel Benedek ügyvezető helyére a képviselő-testület Czékó Gábort választotta meg,  aki 5 éves határozott időtartamra kapta a kinevezését.

Kiemelt hírek

Óbuda Újság Összes Óbuda újság