Követeléskezelés

Követeléskezelési Osztály

A Követeléskezelési csoport 2011. augusztus 1-től mint önálló szervezeti egység kezdte meg működését az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt-nél. Az egység kialakítása során a társaság vezetése célként tűzte ki a minél hatékonyabb közreműködést az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek tekintetében felhalmozott bérleti, használati díjak, külön szolgáltatások díjak, a távhőszolgáltatások díjának, valamint az önkormányzati tulajdonú lakások részletre vétellel történő értékesítését követően esedékessé váló törlesztő részletek nyilvántartásában, beszedésében, továbbá a behajtással illetve indokolt esetben a jogi eljárások kezdeményezésével kapcsolatos ügyek intézésében. A jogi eljárások során a beszedési, behajtási tevékenység eredményessége megköveteli a Jogi Osztály belső és külső munkatársai, valamint a csoport közötti folyamatos és rendszeres kapcsolattartást.

A csoport illetősége alá került a tulajdonosi helytállási kötelezettség keretében megfizetett távhőszolgáltatási díjtartozásoknak a tényleges fogyasztókra (bérlőkre, használókra) történő áthárításával kapcsolatos ügyintézés, amely magába foglalja a díjhátralékok analitikus nyilvántartását, beszedését és a behajtási feladatok előkészítésének megszervezését.

Szolgáltatásai közé tartozik ugyanakkor a bérleti és távhő kintlévőségek esetében a részletfizetési megállapodások elbírálásához szükséges adatszolgáltatás nyújtása az Önkormányzat Lakásügyi Főosztálya részére, valamint kedvező elbírálás esetén a részletfizetési megállapodás megkötése és a beérkező részletfizetéseknek illetve az egyéb befizetéseknek a folyamatos nyomon követése. Ezen feladatok ellátása során a csoport folyamatos kapcsolatot tart a szociális intézményekkel.

A részletre történő értékesítések esetében feladata továbbá a futamidő vége előtti kifizetéseknél a vételárhátralék meghatározása, jelzálogjog illetve elidegenítési és terhelési tilalom törléséhez szükséges okiratok elkészítése, továbbítása az eljáró ügyvédi iroda felé ellenjegyzésre, ahol a Földhivatalba történő benyújtás történik.

A csoport feladatai közé tartozik az önkormányzati bérlakások, helyiségek, telkek, földterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló háziorvosi és egyes fogorvosi rendelők bérleti díjának számlázása.

A Követeléskezelési Osztály elérhetőségei

Kézi Margit 430-3476
gazdasági igazgató

Csipes-Nagy Mónika 430-3485
követeléskezelési osztályvezető, kontroller

Pálvölgyi Brigitta 430-3477
követeléskezelési csoportvezető

Nagyné Székely Júlia 430-3467
számlázás,
helyiségek követeléskezelése,

Németh Dorottya 430-3478
bérlakások követeléskezelése,
részletre értékesített ingatlanok követeléskezelése