Közútkezelői ügyek

FONTOS!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének az önkormányzat kezelésében lévő közutak nem közlekedési célú igénybevételéről szóló 19/2018 (V.30.) rendeletének 5. § alapján, november 15. és március 15. között téli munkavégzés van érvényben, így ezen időszak alatt szilárd burkolatot érintő munkavégzésekhez hozzájárulást nem áll módunkban kiadni, csak azokban az esetekben, amelyekről a vonatkozó jogszabály tartalmaz rendelkezéseket.

TÁJÉKOZTATÁS

A Főkertészi Iroda létrejöttével Óbuda-Békásmegyer Főkertészének egyetértésére van szükség a kerületben elvégzendő, a zöld felületeket érintő munkálatokkal kapcsolatosan.

Közútkezelői, munkakezdési, tulajdonosi hozzájárulásokat csak abban az esetben áll módunkban a továbbiakban kiadni, amennyiben a kérelemhez megfelelően dokumentálják (írásban és fotókkal) a zöld felületek érintettségét, és a Főkertész az elvégzendő munkálatokkal kapcsolatosan nem emel kifogást.

A Főkertészi Irodával történő egyeztetést a Közterületi és Környezetvédelmi Csoport végzi, azt Önöknek külön nem kell kezdeményezniük a Főkertészi Iroda felé.

Mindezekre tekintettel kérjük, hogy a kérelmeket ennek az egyeztetési és véleményezési folyamatnak és az azzal is járó időtartamnak a figyelembevételével nyújtsák be szakterületünkhöz.

Kérjük, tekintsék át a favédelemmel kapcsolatos magyarázó segédletet, amelyet ide kattintva érhetnek el.

Amennyiben Óbuda-Békásmegyer közigazgatási határán belül, a közterületen bármilyen – a közterületet érintő – munkavégzést szeretnének végezni, ahhoz Tulajdonosi hozzájárulás, Közútkezelői hozzájárulás, valamint Munkakezdési hozzájárulás szükséges.

Vonatkozó rendelet:

Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 19/2018(V.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat kezelésében lévő közutak nem közlekedési célú igénybevételéről: https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/12656

Tulajdonosi hozzájárulás igénylésének menete, feltételei:

 Csatolandó dokumentumok:

 • Tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem formanyomtatvány;
 • az igénybevétel helyét feltüntető közmű egyeztetett helyszínrajz és az igénybevételt bemutató műszaki leírás;
 • a közút érintett szakaszának hossz-, illetve keresztszelvényét, feltüntetve azokon a vízelvezetés megoldását;
 • részletes fotódokumentáció a bontással érintett közterület eredeti állapotáról.

A tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelmeket a Képviselő testület bírálja el.

A kiadott hozzájárulás érvényessége a kiadástól számított 1 év.

A hozzájárulás igénylése megtehető Ügyfélkapun (E-papíron), postai úton vagy személyesen az Ügyfélszolgálati Irodában a 1033 Budapest, Harrer Pál utca 2. számon áll módunkban átvenni.

Közútkezelői hozzájárulás igénylésének menete, feltételei:

 Csatolandó dokumentumok:

 • Közútkezelői hozzájárulás iránti kérelem formanyomtatvány;
 • az igénybevétel helyét feltüntető közmű egyeztetett helyszínrajz és az igénybevételt bemutató műszaki leírás;
 • a közút érintett szakaszának hossz-, illetve keresztszelvényét, feltüntetve azokon a vízelvezetés megoldását;
 • részletes fotódokumentáció a bontással érintett közterület eredeti állapotáról.

A közútkezelői hozzájárulás előfeltétele a tulajdonosi hozzájárulás megléte.

A kiadott hozzájárulás érvényessége a kiadástól számított 1 év.

A hozzájárulás igénylése megtehető Ügyfélkapun (E-papíron), postai úton vagy személyesen az Ügyfélszolgálati Irodában a 1033 Budapest, Harrer Pál utca 2. számon áll módunkban átvenni.

Munkakezdési hozzájárulás igénylésének menete, feltételei:

Csatolandó dokumentumok:

 • Munkakezdési hozzájárulás iránti kérelem formanyomtatvány;
 • a Budapest Közút Zrt. által jóváhagyott ideiglenes forgalomtechnikai terv (forgalomszabályozás,korlátozás, forgalomterelés) (Elérhetőség: http://budapestkozut.hu/forgalomtechnika);
 • részletes fotódokumentáció a bontással érintett közterület eredeti állapotáról;
 • érvényes tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulások.

A munkakezdési hozzájárulást a munka tervezett megkezdése előtt 21 nappal kell leadni, Ügyfélkapun (E-papíron), postai úton vagy személyesen az Ügyfélszolgálati Irodában a 1033 Budapest, Harrer Pál utca 2. szám alatt.

A munkakezdési hozzájárulás csak az abban foglalt befejezési határidőig jogosít munkavégzésre, mely határidő kérelemre meghosszabbítható. A határidő hosszabbítási kérelmet – megfelelő műszaki indokolással – legkésőbb a határidő lejárta előtti munkanapon kell írásban benyújtani.

Az igénybevétel befejezéséről, a helyreállítás megtörténtéről, valamint a műszaki átadás-átvétel tervezett időpontjáról, a hozzájárulás jogosultjának a befejezéstől számított 8 napon belül írásban értesítenie kell az Önkormányzatot. Az igénybevétel befejezését követő 30 napon belül a hozzájárulás jogosultjának csatolnia kell a megvalósulási terveket írásos és elektronikus formában, valamint a műszaki átadást követő  állapotról készült fénykép dokumentációt.

A munka/területfoglalás tényleges megkezdéséről, a forgalomkorlátozások jellegéről, életbelépésük idejéről, az ütemváltások időpontjáról, azok megkezdése előtt 72 órával, illetve a határidő előtti befejezésről haladéktalanul értesíteni kell a BKK Infót a (06-1) 3-255-255-ös telefonszámon.

Letölthető dokumentumok:

 Figyelem! A gördülékeny ügyintézés érdekében kérjük, szíveskedjen az alább letölthető dokumentumokat használni.

Tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem formanyomtatvány

Közútkezelői formanyomtatvány 2021

Munkakezdési formanyomtatvány 2021

Úthibákkal kapcsolatos bejelentések

A közút megrongálódását köteles haladéktalanul kijavítani, és a közút forgalmának biztonságát veszélyeztető helyzetet elhárítani. A kijavításig és a veszélyhelyzet elhárításáig köteles a forgalomban részt vevőket a veszélyre figyelmeztetni, szükség esetén sebesség- vagy súlykorlátozást elrendelni, illetőleg a közutat lezárni.

Bejelentés: https://obkf.hu/bejelentes/

Behajtási engedély

3,5t feletti gépjárművek esetében tudunk kiadni behajtási engedélyt.

A behajtási engedély hozzájárulás iránti kérelmet az alábbi formanyomtatvány, kötelezően csatolandó mellékletekkel együtt, 1 példányban kell az Önkormányzat felé a behajtás időpontja előtt legalább 2 nappal a toth.mate.andras@obuda.hu e-mail címre elküldeni.

Csatolandó dokumentumok:

 • Behajtási engedély iránti kérelem formanyomtatvány;
 • érvényes forgalmi engedély(ek) mind két oldala jól láthatóan;
 • a behajtás előtt és után részletes fotódokumentáció az útpályáról és a közterület eredeti állapotáról.

Formanyomtatványunk elérhető az alábbi linken:

 Behajtási hozzájárulás formanyomtatvány