Újra üléseztek a képviselők

Hírek
Közzétéve:

A Duna III. kerületi szakaszán hosszú évtizedekre visszanyúló hagyománya van az evezős vízi sportoknak. Az önkormányzat a térség természetközeli állapotának, a turisztikai, sport és rekreációs jellegének megőrzését kiemelten fontosnak tartja, ezért a zajjal és szennyezőanyag kibocsátással járó motoros vízijármű-használat visszaszorítása érdekében a III. kerületben tárolt motoros vízi járművek tulajdonosaira települési adót vet ki a képviselők döntése értelmében.

Az Óbudai Népzenei Iskola „Néphagyományok az óvodában” címmel programsorozatot szervez a kerületi óvodák számára, hogy a gyerekek már 3-6 éves korban megismerkedjenek zenei anyanyelvünkkel. A Testület döntése alapján a programot az önkormányzat támogatja.

A Képviselőtestület már 2015-ben is támogatta a kerületi nyugdíjasok, valamint a városrész iskoláiba járó diákok informatikai képzésének intézményesített programját, amit a mostani ülésen a képviselők a 2016/2017-es tanévre is megszavaztak. Arról is döntöttek, hogy az elszámolás gyakorlatát tekintve az új tanévben a jelentkezők támogatási díjának elszámolása és beemelése a KSZKI költségvetésébe a ténylegesen dokumentált jelentkezési lapok alapján történik utólag.

A szeptember 23-ai ülésen elfogadásra került Óbuda-Békásmegyer Gyermekjogi Stratégiája. Az 1989-ben elfogadott Gyermekek jogairól szóló New York-i Egyezmény a legszélesebb körű emberi jogi előírásokat adaptálta a gyermekek világába, olyan jogokat megfogalmazva, amelyek korábban elsősorban a társadalmak felnőtt tagjait illették meg. Az Egyezménnyel a gyermeki jogok világszerte kiteljesedtek és beépültek az államok többségének nemzeti jogrendjébe. Magyarország 1991-ben, az egyezmény aláírásával kötelezte el magát a gyermekjogok mellett, majd 1997-től törvényileg is szabályozta illetve gondoskodott a védelmük garanciáiról is. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata már 2009-ben eredményekről számolhatott be helyi gyermekvédelmi rendszert illetően. Az azóta eltelt időszakban a gyermeki jogok tudatosítása érdekében tett lépéseket az UNICEF is elismerte, 2015-ben elsők között nyerte el az Önkormányzat a „Gyerekbarát Település” címet. A most elfogadott stratégia megalkotásában az Óbuda-Békásmegyer Ifjúsági Önkormányzat (a továbbiakban: ÓBIÖK), az Önkormányzat intézményei, a gyermekekkel foglalkozó szakemberek, a rendőrség, a gyermekjogi képviselő, valamint a helyi civil szervezetek is részt vettek, illetve folyamatos konzultáció zajlott az UNICEF képviselőivel is. A stratégai komplexen tartalmazza a gyermeki jogok megvalósulásának és biztosításának színtereit és iránymutatást ad többek között: gyermekbarát költségvetést, a megkülönböztetés tilalmát, a biztonságos környezet megteremtését illetően, továbbá hozzásegít a helyes életmód kialakításához, lefekteti a megfelelő és minőségű információhoz való jogot, stb. A stratégiának szerves részei az Önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni és a személyes gondoskodást nyújtó ellátások, a civil szervezetekkel való együttműködés, illetőleg a kapcsolódó helyi koncepciók.

A Bosco Szent János Ifjúsági, Nevelési és Oktatási Alapítvány 2009 óta ingyen reggelizési lehetőséggel támogatja a hátrányos helyzetű ifjúságot. Nemrégiben az Önkormányzattal érvényben lévő szerződésük ügyében módosítást  kértek, tekintettel arra, hogy a kerületben működő más civilszervezetek hasonló tevékenysége folytán meglátásuk szerint hatékonyabban és több családot elérve a jövőben tanítási napokon 16:30-tól vacsorával, elvihető kis csomaggal és kiegészítő programokkal (korrepetálás, oratóriumi játékos foglalkozások) szeretnék segíteni a fiatalokat. A Kiscelli utca 79. szám alatt megvalósuló programot egyhangúlag támogatta a testület.

Elhárult az akadály a Víziorgona u. 7. szám alatti, rendkívül leromlott állapotú Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ telephelyén lévő Családok Átmeneti Otthona felújítása elől. (Az ugyanitt működő Gyerekek Átmeneti Otthonát 10 évvel ezelőtt korszerűsítették.) Az ingatlan a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában van. Korábban többször kezdeményezte az önkormányzat az épület felújítását, de a 2010-es, majd a 2015-ös pályázat is sikertelenül zárult. 2016 tavaszán, a szakállamtitkársághoz beadott felújítási tervezet kapcsán sem érkezett érdemi válasz, miközben az épület renoválása már nem volt tovább halasztható, ezért úgy döntöttek most a képviselők, hogy önerőből kell elvégeztetni az épület felújítását. A tervezett munka a belső terek burkolását, a vizesblokkok, közös konyha és mosókonyha, az elektromos és gépészeti rendszer, a külső és belső nyílászárók, tető-felülvilágítók és az udvar teljes felújítását illetve cseréjét foglalja magában.

Az Elveszett Állatok Gyógyító, Ellátó, Elhelyező Alapítvány egyfelől a III. kerületben az elszaporodott kóborló állatok befogásához, elhelyezéséhez nyújt segítséget, másrészt (2007 óta) óvodákban, iskolákban a tananyaghoz kapcsolódóan a felelős állattartáshoz adnak gyakorlati tanácsokat. A 2014/15-ös tanévtől az Almáskert Óvoda Óbudai Csicsergő Tagóvodája és az Elveszett Állatok Alapítvány közösen először egy, majd még egy óvodai csoportban, szervezett természet- és állatismeret oktatást. E programot az önkormányzat is támogatta. A zoo-csoportok részt vettek többek között Kutyá-zoo programon, melynek keretében kutyaiskolát látogattak meg, Madara-zoo programon, amikor ellátogattak a Budapesti Állatkert madárházába. Madárgyűrűzésen vettek részt, a Vágtá-zoo programon pedig a lovakkal ismerkedtek a csobánkai lovardában. Az önkormányzat a jövő évben emelt összeggel járul hozzá a civil szervezet óvodai munkájához.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer a már felsőoktatásban tanuló vagy a továbbiakban tanulni kívánó, szociálisan hátrányos helyzetű, kerületi állandó lakcímmel rendelkező fiatalokat támogatja. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a települési önkormányzat által megállapított támogatási összeget kiegészíti az önkormányzati támogatással megegyező mértékben. Ehhez a rendszerhez idén is csatlakozott az önkormányzat és 9 millió forintot különített el költségvetésében a tehetséges, de rászoruló III. kerületi diákok támogatására.

A napirendre felvételre javasolt témák közül a testület 16 igen szavazattal egyhangúlag döntött a népszavazást illetően az alábbiakról:
– a testület felkéri az itt élőket, hogy állampolgári kötelezettségüknek eleget téve minél többen fejezzék ki véleményüket a 2016. október 2- án;
– a testület megerősítette az 58/2016. (I.28.) számú határozatát, melyben elutasította a kötelező betelepítési kvótarendszert, ezért arra kéri Óbuda-Békásmegyer lakosságát, hogy az országos népszavazáson feltett kérdésre „nem”-mel szavazzon;
– a képviselők felkérték a polgármestert, hogy a testület által elfogadott határozatokról tájékoztassa Óbuda-Békásmegyer lakosságát.

Kiemelt hírek

Óbuda Újság Összes Óbuda újság