Zajlik a kármentesítés előkészítése a Gázgyárnál

Hírek
Közzétéve:

Bús Balázs polgármester már 2009 óta szorgalmazza a kármentesítést, érdemi lépéseket azonban csak a terület tulajdonosa, az NKM Földgázszolgáltató Zrt. tehet. A volt gyárterület nem kerületi tulajdon, a kármentesítés nem a helyi önkormányzat feladata.

Miután ismét a hírekbe került, hogy a szennyezett talajból mérgező anyagok szivárognak a Dunába, az elmúlt egy hónapban folyamatosan érkeznek az Óbuda Újság szerkesztőségéhez a kérdések, kérések: járjanak utána, hol tart a kármentesítés, mit lehet tudni ez ügyben? Ez a lakosság, civil szervezetek, újságírók részéről egyaránt jogos felvetés: mindannyian aggódunk környezetünkért, gyermekeink és a minket körülvevő élővilág jövőjéért. Mint mindig, most is akadnak azonban olyanok, akik leplezetlenül politikai hasznot akarnak kovácsolni a fennálló helyzetből, melyet nem a helyi városvezetés idézett elő. Az önkormányzat a mérgezés megszüntetése érdekében maximum sürgetheti a veszély-elhárítást az illetékes hatóságoknál.

Időközben a rendőrség eljárást indított ismeretlen tettes ellen: az óbudai gázgyári talajszennyezés Dunába jutásával összefüggésben a rendőrségre 2018. október 31-én érkezett feljelentés ismeretlen tettes ellen, amely alapján a BRFK III. kerületi Rendőrkapitánysága nyomozást rendelt el környezetkárosítás bűntett gyanúja miatt.

A Nemzeti Közművek Zrt. a kármentesítés ügyében a következő információkat adta az Óbuda Újság számára.

„Tisztelt szerkesztőség!

Az egykori Óbudai Gázgyár területén a szennyezés az 1913-tól 1987-ig tartó városi-gáz gyártásnak tudható be. A Fővárosi Gázművek 1990-ben saját kezdeményezésére kezdte meg a területen a talaj- és a talajvíz szennyezettségének állapotfelmérését, majd pedig a kármentesítést – a terület 21.000 m2-es méretéből és a szennyezettség kiterjedtségéből adódóan – több szakaszban. Az NKM Földgázszolgáltató Zrt. (korábban FŐGÁZ Zrt.) kiemelt projektként kezeli a terület szennyezettségének megszüntetését.

A terület toxikológiai veszélyt nem jelent a kerületben élőkre.

De mivel ez egy közforgalomra nem átadott, nem rehabilitált és elzárt ipari terület, ezért számtalan baleseti veszélyforrás jelentkezik, ha azon illetéktelen látogatók mozognak.

2018 folyamán nyílt, nemzetközi pályázati eljárás keretében kiválasztásra került a kivitelezés során műszaki-ellenőr szerepet betöltő mérnök-ellenőr konzorcium és megkezdtük a második kivitelezői közbeszerzés előkészítését. A környezetvédelmi hatóság által megállapított kármentesítési határidők (az egyes ütemek részhatáridői) 2021-ben, illetve 2022-ben járnak le. A projekt végrehajtása és ütemezése, valamint a közbeszerzés kiírása a környezetvédelmi hatóság által megszabott határidőkhöz igazodik, a projekt előrehaladásáról a hatóságot folyamatosan tájékoztatjuk. Az előkészítő munkák részeként 2017 és 2018 első félév folyamán a Fővárosi Önkormányzat elbontatta a nem műemlék jellegű épületeket, lezajlott az előzetes régészeti feltárás, valamint üzemen kívül helyeztük a területen található 24/6 bar-os nyomásszabályozó állomást.

Üdvözlettel,

Nemzeti Közművek”

Korábban az önkormányzat már felhívta az illetékesek figyelmét arra, hogy az érintett lakosság biztonságát mindvégig szavatolni kell. A munkálatok módjáról és járulékos hatásairól, továbbá a felmerülő kérdéseikre megnyugtató válaszokat szükséges adni. Reméljük, hogy a méreganyagok szivárgásának megállítása ügyében a lehető legrövidebb időn belül érdemi előrelépés történik!

 

Kiemelt hírek

Óbuda Újság Összes Óbuda újság