Jobb szociális körülmények

Hírek
Közzétéve:
A Gézengúz Alapítvány a születési károsultakért évek óta biztosítja a kerületben a 0-8 éves korú gyermekek szűrő-, diagnosztikai és terápiás ellátását. Az Alapítvány 2007. évben 246 fő, 2008. évben 273 fő III. kerületi gyermek számára nyújtott ellátást. E feladat végzésére Önkormányzatunk 1998. évben egészségügyi, majd 2007. évben az egészségügyi mellett a közoktatás keretébe tartozó tevékenység ellátására Együttműködési Megállapodást kötött az Alapítvánnyal. A jelenleg hatályos, határozatlan idejű Együttműködési Megállapodás értelmében az Alapítvány egészségügyi rehabilitációs tevékenységeket, korai fejlesztést és gondozást, valamint fejlesztő felkészítést biztosít.  A kerületi születési károsult gyermekek ellátásának hatékony megszervezése indokolttá tette az Alapítvány munkájának további támogatását, ezért a testület az alapítvánnyal ez irányú Együttműködési Megállapodás megkötéséről döntött. 

Az Önkormányzat kinyilvánította, hogy nem lehet tétlen azon kerületi polgárokkal szemben, akik lakáshitelüket tovább fizetni nem tudván kényszerértékesítés során elveszítik otthonukat. A kormány által javasolt elővásárlási jog gyakorlása helyett azonban más alternatíva kidolgozása mellett foglalt állást. A Testület döntött egy krízislakás-keret létrehozásáról, melybe indulásként 10 lakás kerülne elkülönítésre. Ezzel a megoldással Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata támogatni tudja a gazdasági válság következtében otthonukat elveszítő, rászoruló lakosokat anélkül, hogy ingatlanaik megvásárlása érdekében hitelfelvételre kényszerülne. Ebben a gazdasági helyzetben a III. kerület kizárólag ezt a döntést tudta meghozni, hiszen az elővásárlási jog gyakorlása alapos és hosszadalmas előkészítést kívánt volna mind szervezeti, jogi, informatikai, mind pénzügyi feltételeit illetően.

A Magyar Vöröskereszt fő feladatai között szerepel a családvédelem, a rászorulók segítése, beteg gyermekek táboroztatása, betegápolás, mentés – elsősegélynyújtás, ifjúsági tevékenység, forrásbővítés, adománygyűjtés véradásszervezés és adománykezelés. A kerületben ún. szociális kistermet működtetnek, ahol a beérkező adományokat gyűjtik. Katasztrófahelyzetekben is igyekeznek a kerületi lakosok segítségére lenni: az árvíz idején két kerületi családot tudtak pénzsegélyben részesíteni, összesen egymillió forint összegben. A fenti programokon kívül nyugdíjasklubot működtetnek, ahol az idősek számára kirándulásokat szerveznek, és kreatív foglalkozásokat tartanak.
A kerület 5 évre kötött együttműködési megállapodást a Magyar Vöröskereszttel. 

Az Óbuda- Békásmegyer Önkormányzata által 2009-ben kiírt civil működési pályázat elszámolási határideje, 2009. október 15-re módosult, tehát egy hónappal meghosszabbították a pénzügyi és szakmai beszámolók beadásának határidejét.  Meghosszabbították továbbá a támogatási időszakot is: 2009. január 1. és 2009. szeptember 30-a között, a támogatási szerződésben rögzített célokra fordított számlákat nyújthatnak be.  Az elszámolásokat egy példányban kell benyújtani, az Önkormányzat Civil és Turisztikai Szolgáltató Irodája felé.

obuda.hu

Kiemelt hírek

Óbuda Újság Összes Óbuda újság