Áprilisi döntések több mint félszáz kérdésben

Hírek
Közzétéve:

Rendelet-tervezetet dolgozott ki a hivatal a közösségi együttélés alapvető szabályairól. Ezek a közterület-használat, környezetvédelem, állattartás, illetve az önkormányzati jelképek, városrésznév, védett utcanevek tárgykörét érintik. A jogszabály-tervezetet a képviselők második fordulóban történő tárgyalásra alkalmasnak találták.

Az önkormányzat fenntartásában 2015-ben az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ; az Óbudai Egyesített Bölcsődék; az Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ és az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény nyújtott szociális és gyermekjóléti szolgáltatást. (Ismeretes, ez utóbbi munkatársainak tevékenysége jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy tavaly a kerület elnyerte az „Idősbarát Önkormányzat” címet.) A testület az említett intézmények részletes írásbeli beszámolóit elfogadta.

A hallássérültek önálló ügyintézése érdekében a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán 2016. január 1-étől videotolmács-szolgálat működik. A távoli elérés mellett most a hivatal három dolgozója (egy-egy ügyfélszolgálatos ügyintéző, továbbá a nemzetiségi és esélyegyenlőségi referens) szerezhet jelnyelvi jártasságot kezdő jelnyelvi tanfolyamon. Az ügyintézők a megszerzett ismereteik segítségével a Harrer Pál utcai Ügyfélszolgálatra tudják irányítani a nagyothalló ügyfeleket, akik ügyüket az ott biztosított videotolmács-szolgálat segítségével intézhetik. (Egy következő kurzus elvégzésével az alapvető jelnyelvi ismeretek megszerzésén túl a tisztviselők a jelek magabiztosabb használatára is képesek lehetnek majd.) E tanfolyamok költségeit szavazták most meg a testület tagjai.

A Flórián tér újratervezését a városrész vezetése közösségi tervezés révén kívánja megvalósítani. (Ismeretes, a Kiscelli utca – Szőlő utca – Vörösvári út – Pacsirtamező utca által határolt terület túlnyomó többsége a Főváros, kisebb részben pedig a III. kerület tulajdonában van, így annak fejlesztése is elsősorban fővárosi kompetencia.) A kerület érdeke, hogy minél előbb elkészüljön az a minden szereplő által elfogadott koncepcióterv, melyben a helyben lakók szempontjai is megjelennek.

Indulni kíván az önkormányzat a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) keretében meghirdetett „leromlott településrészeken élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Budapesten” című pályázaton. A III. kerületben a békásmegyeri lakótelep bizonyos részeinek megújítása lenne a cél, azaz a leszakadással veszélyeztetett városrészen koncentráltan megnyilvánuló társadalmi-fizikai-gazdasági problémák kezelése és a területen élők társadalmi integrációjának elősegítése. Pályázni csak konzorciumban lehet, a III. kerület a Máltai Szeretetszolgálatot vonná be akciójába. A nyertes pályázat esetén a program keretében megvalósuló fejlesztések előreláthatólag 2018-ban kezdődhetnének el.

Ugyancsak VEKOP forrás megszerzését célozza, ha a III. kerületi önkormányzat Budapest Főváros Önkormányzatával konzorciumot alkotva elindul Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten című pályázaton. A III. kerület támogatja, hogy az alábbi kerékpáros-infrastruktúra fejlesztési projektelemek bekerüljenek a Fővárosi Önkormányzat, mint konzorciumvezető által benyújtott projektjavaslatok közé:

  • A fővárosi közbringa-rendszer III. kerületet is érintő bővítése hozzávetőlegesen az 1-es villamos vonaláig.
  • A közbringa-rendszer bővítésével párhuzamosan szükséges megvalósítani ez érintett területen egy átfogó kerékpárforgalmi hálózatfejlesztés, mivel abban komoly hiányosságok vannak.
  • A III. kerületet észak-déli irányban átszelő EuroVelo 6 kerékpáros útvonal fejlesztése alapvetően turisztikai céllal.

A képviselő-testület elfogadta a Kerékpárosbarát Óbuda koncepciót is.

Az önkormányzat támogatásáról biztosította azt a kezdeményezést, hogy Till Ottó (1929-2011) zeneiskola igazgató, az Óbudai Kamarazenekar alapító karmestere, Óbuda-Békásmegyer díszpolgára tiszteletére, egykori óbudai lakóhelyén a Budapest III., Vihar utca 4. számú ház homlokzatán emléktáblát helyezzenek el.

A civil működési pályázat, a kulturális intézmények és emlékhelyek látogatásának támogatása című pályázat, és a környezettudatos nevelésért című pályázat esetében is hozzájárult a testület a beérkezett pályaműveket benyújtó szervezetek, és az általuk megjelölt támogatási célok támogatásához. A pályázat elbírálására létrehozott munkacsoport tagjai véleményük kialakítása során figyelembe vették a pályázó szervezet tevékenységének társadalmi hasznosulását, azt, hogy a kért támogatás milyen mértékben szolgálja a kerület lakosságának érdekeit, valamint, hogy mekkora létszámú a pályázó szervezet célcsoportja.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata elhatározta, hogy megalkotja saját ebstratégiáját, amelynek célja, hogy összehangolja a kutyatulajdonosok és kutya nélkül élők rendezett együttélését, elősegítse köztük a párbeszédet, továbbá a felelős városi kutyatartás megfelelő módjának hagyomány-, ill. értékteremtését a kerületben. A stratégia kidolgozásában és a lakosság felé közvetítésében nyújt segítséget a tapasztalatokkal rendelkező EB OVO Egyesület. Az együttműködési megállapodás megkötését a testület jóváhagyta, aláírására a szervezet közhasznúsági kérdéseinek tisztázása után kerül sor.

Az együttműködés meghosszabbításáról döntött a testület a Flóra Alapítvány esetében. Az Alapítvány komplex terápiás tevékenysége hiánypótló és nélkülözhetetlen az érzékelészavaros, halmozottan sérült és autistának, autisztikusnak diagnosztizált gyermekek számára. 2011 óta évente 3-5 fő kerületi gyermek részesülhet általuk speciális fejlesztésben.

Ugyancsak az együttműködés folytatása mellett szavaztak az Óbudai Fless Sportegyesület és az Óbudai Judo Club tekintetében.  A 20 éve Kolczonay Ernő világbajnok és kétszeres olimpiai bajnok ezüstérmes által alapított Fless Vívóiskolában ma is a párbajtőrvívás, mint szabadidősport terjesztése a legfőbb cél, míg a 360 tagot számláló Judo Club tizenegy éve folyamatosan és fejlesztve az iskolai Judo Alapú Testnevelés oktatását végzi a kerületben.

Az ez év februárjában kiírt „Fogadj örökbe egy zöldterületet!”című pályázatra összesen 17 érvényes pályázat érkezett, amelyek a közterületek rendbetételét, szépítését célozzák. A pályázatokban megjelölt célok megvalósítására összesen 2.336.000,- forint áll rendelkezésre.

A képviselők elfogadták azt a javaslatot, hogy Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata egy rendes tagot delegáljon a Fővárosi Turisztikai Kerekasztal fórumába. A testület Békefi Anna Erzsébetet delegálta a Kerekasztal munkájába, aki az Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont ügyvezetője, az Óbudai Turisztikai Egyesület elnöke. Az önkormányzat csatlakozásával ígéretes lehetőség nyílik arra, hogy a fővárosi turisztikai koncepció kialakításakor a III. kerület elképzelései és érdekei is érvényre juthassanak.

Kiemelt hírek

Óbuda Újság Összes Óbuda újság