Az óvodai előjegyzés feltételei, a beíratás tudnivalói

Hírek
Közzétéve:

Figyelem, az óvoda kötelező mindazon gyermekek számára, akik 2014-ben születtek és 2017. augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket, vagy már korábban betöltötték, de eddig még nem jártak óvodába.

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 49. § (1) bekezdése értelmében az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik.

Az Nkt. 8. § (2) bekezdése kimondja, hogy: A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától (azaz szeptember 1-jétől) legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

  • A szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzeti hovatartozására tekintettel szabadon választhat óvodát. (Nkt. 72 §. (2)).
  • Jelentkezni a meghirdetett időpontban a lakóhely szerinti körzetileg illetékes – vagy választott – önkormányzati fenntartású, továbbá nem önkormányzati fenntartású óvodában lehet.
  • A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben közösen gyakorolják jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta.

 

A beíratás időpontja: 2017. május 2-5.

kedd-szerda: 8.00-12.00 és 13.00-17.00;

csütörtök: 13.00-18.00, péntek: 8.00-12.00

 

A beíratáskor be kell mutatni a gyermek:

  • nevére kiállított személyi azonosítót, vagy születési anyakönyvi kivonatot
  • a lakcímet igazoló hatósági igazolványt,
  • továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (rendelet 20. § (3)),
  • a nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőnek igazolnia kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén. (Nkt. 92. §).
  • A sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő óvodába való felvételhez a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata szükséges. A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése az e célra létrehozott gyógypedagógiai intézményben, konduktív pedagógiai intézményben, óvodai csoportban, vagy a többi gyermekkel részben vagy egészben együtt, azonos óvodai csoportban történhet. (Nkt. 47. § (3)).

A „kötelező óvodáztatás” tehát azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2014-ben születtek és 2017. augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket, illetve azokra a gyermekekre, akik már elmúltak 3 évesek, de eddig még nem jártak óvodába.  A 3 éves kortól történő óvodába járás alól felmentést lehet kérni. A felmentést a szülő kezdeményezheti (a körzet szerinti óvodában), és a jegyző adhatja meg az óvodavezető és a védőnő egyetértésével. (A kérelemhez szükséges Adatlap letölthető az obuda.hu honlapról, illetve beszerezhető a védőnőtől.)

Azoknak a gyermekeknek, akik 2017. szeptember 1. után töltik be a 3. életévüket, majd 2018. szeptember 1-jétől lesz kötelező az óvodába járás. Így esetükben, a 2018. májusi óvodai előjegyzés időpontjában kell jelentkezni óvodai beiratkozásra.

Óvodáztatással, felmentéssel kapcsolatban tájékoztatást kérhetnek a kerületi óvodai referenstől: Halasiné Petrovai Erika +36 1 437 8995

Kiemelt hírek

Óbuda Újság Összes Óbuda újság