Félszáz napirendi pontot tárgyalt a képviselőtestület

Hírek
Közzétéve:

Elkészült a III. kerületi Rendőrkapitányság 2018. évi munkájáról szóló beszámoló. A Szikszó Sándor r. alezredes kapitányságvezető által jegyzett anyag összességében javuló tendenciákról számolt be; mind a regisztrált bűncselekmények számának, mind a regisztrált kiemelten kezelt bűncselekmények számának alakulása tekintetében. A közlekedési baleseti adatokban megfigyelhető emelkedő tendencia megállítása, illetve lehetőség szerinti visszafordítása érdekében a kapitányság külön baleset-megelőzési munkaterv alapján dolgozott / intézkedett. A komplex intézkedések ellenére a statisztikai adatok alapján a baleseti helyzetkép továbbra is felemás. Az anyagi káros balesetek száma ebben az évben is növekedett, a halálos kimenetelű közlekedési balesetek száma viszont csökkent.

A tavalyi évben zajlott az Óbudai Egészségügyi Konzultáció első üteme, melyben az önkormányzat a kerületi alap- és szakellátásról kérdezte a lakosságot. Több mint 3000 kitöltött kérdőív érkezett be, melyek kiértékelése, feldolgozása megtörtént, a képviselők a testület mai ülésén megszavazták azt az intézkedési tervet, amely a válaszadók jelzései alapján állítottak össze a szakemberek. A felvetett problémák jelentős részére megoldást jelent az Egészséges Budapest Program, melynek keretében a Szent Margit Rendelőintézet Vörösvári úti és Csobánka téri szakrendelői 2020-2021-ben teljes felújításon esnek majd át. A program keretében a szakrendelőkben kicserélik a nyílászárókat és klimatizálják az épületeket. A hosszú előjegyzési és várakozási időket az előjegyzési és beteghívó rendszer korszerűsítésével, valamint online előjegyzési és call center szolgáltatás bevezetésével szorítja vissza a Szent Margit Rendelőintézet. Ugyancsak kiemelt figyelmet fordítanak majd a mellékhelyiségek tisztaságára, a megfelelő számú ülőhely biztosítására, további víz automatákat szerelnek majd fel a szakrendelőkben. A Csobánka téri szakrendelő esetében tervek készülnek a parkolási problémák rendezésére és megvizsgálják a büfé újbóli kialakításának lehetőségét is.

Módosult a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban való részesítés feltételeiről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjról szóló rendelet. A technikai módosítás szerint az intézményi térítési díj napi összege: 6.110,- Ft/fő, havi összege: 183.300,- Ft/fő. A fenntartó által megállapított intézményi térítési díj napi összege: 360,- Ft/fő, havi összege: 10.800,- Ft/fő. Ellátási szerződés alapján biztosított férőhelyre vonatkozó intézményi térítési díj: napi összege: 6.100,- Ft/fő, havi összege: 183.000,- Ft/fő, készenléti díj napi összege pedig 1.200,- Ft/fő.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata együttműködési megállapodást kötött a Faház Önkiszolgáló Étteremmel. A vendéglátóhely vezetősége 2018-ban indította el „vasárnapi ebéd” elnevezésű kezdeményezését, melynek keretében 51 rászoruló családot láttak vendégül. Az együttműködésnek köszönhetően ezentúl a Szociális Szolgáltató Főosztály is segítséget nyújt a családok kiválasztásában, és a hétköznap elérhető ételosztások mellett már a hétvégén is van lehetőség a szerény körülmények között élők mindennapjainak megkönnyítésére.

Európai Uniós forrásból újul meg idén a Kerék Bölcsőde. Az intézmény fejlesztésére korábban nyert támogatást az önkormányzat, így valósulhat meg VEKOP forrásból a kapacitásbővítés, amely minimum 12 új bölcsődei férőhely létesítését teszi lehetővé Belső-Óbudán ebben az évben. Amennyiben sikerül további forrásokat is bevonni a projekthez, akkor nagyobb arányú bölcsődei fejlesztésre is sor kerülhet a képviselők döntése alapján.

A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésében 20 millió Ft-os civil alapot hozott létre a civil szervezetek támogatására. A felhívásra összesen 86 érvényes pályamű érkezett be a március 8-i határidőig. Az elbírálására és a keretösszeg felosztására létrehozott munkacsoport tagjai a beérkezett pályaművekről alkotott véleményük kialakítása során figyelembe vették a pályázó szervezet tevékenységének társadalmi hasznosulását, azt, hogy a kért támogatás milyen mértékben szolgálja a kerület lakosságának érdekeit, valamint, hogy mekkora létszámú a pályázó szervezet célcsoportja. A munkacsoport javaslata és a képviselő-testület döntése alapján 84 szervezet részesült támogatásban.

A képviselők támogatták az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata és az Elveszett Állatok Gyógyító, Ellátó, Elhelyező Alapítvány közötti együttműködési megállapodást. Az alapítvány munkatársai egészségmegőrző és betegség megelőző, gyógyító rehabilitációs tevékenységet végeznek elhagyott vagy egyébként rászoruló kisállatok részére. Emellett közérdekű állategészségügyi feladatokat is ellátnak, ideértve a kisállatok nyilvántartását, kötelező védőoltás beadását, járvány megelőző ellátását, befogadják és elhelyezik a hontalan állatokat. Az alapítvány Magyarországon eddig egyedülálló programot indított el az óvodások és általános iskolák tanulóinak oktatása érdekében. Az oktatás során nagy hangsúlyt fektetnek a hobbi- és társállatok helyes tartásának megismertetésére, valamint a környezetvédelemre. A gyermekek az állatokkal való ismerkedés során hamar rájönnek, hogy milyen fontos életükben a felelősségérzet és a szeretet, a másokról való gondoskodás és később, felnőttként ezt a szemléletet kivetítik tágabb környezetükre is.

A felelős városi kutyatartás, illetve az ember és a kutya kapcsolatának pozitív módon való megközelítése érdekében több kerületben élő civil úgy döntött, hogy egyesületet kívánnak létrehozni. A létrehozni kívánt Óbudai Kutyás Egyesület célja hogy az ebtartókat és az ebtartással kapcsolatba kerülő különböző társadalmi csoportokat megannyi közösségi programmal, nyílt vitafórumokkal, ismeretterjesztéssel megszólítsa, nevelési propagandával pedig a kutyák és a kutyatartók iránti rokonszenvet és a szolidaritás érzését felébressze. A képviselők jóváhagyták az alakuló Egyesület névhasználat iránti kérelmét, valamint úgy döntöttek, hogy Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata az Óbudai Kutyás Egyesület alapításában alapító tagként vegyen részt.

A testület döntése alapján az önkormányzat meghosszabbítja a Macskaárvaház Alapítvánnyal, valamint a Táncpalánták Mozgásművészeti és Sport Egyesülettel kötött együttműködését. A Macskaárvaház Alapítvány együttműködik a kóbor macskák problémáinak megoldásában. Lehetőségeihez mérten gondoskodik az állatok befogadásáról, elhelyezéséről, ivartalanításáról. Az alapítvány hamarosan kidolgozza és elindítja az „Árva állatok, magányos emberek” elnevezésű programot, melynek keretében elsősorban egyedülálló és/vagy idős embereknek segít állathoz jutni, és szükség esetén az állatok gondozásában is segítséget nyújt.

A Táncpalánták Mozgásművészeti és Sport Egyesület képzése ma már iskolarendszer-szerűen épül fel, ahol a gyermekek minden évben magasabb szintre lépve tanulhatják a művészi tornát és a modern tánctechnikákat. A képzés elsődleges célja, hogy már kisgyermekkorban megszeressék és igényeljék a gyermekek a rendszeres testmozgást, hasznosan, jó közösségben töltsék a szabadidejüket. Az egyesület szolgáltatásait 160 fő, 4-24 éves korú gyermek és fiatal veszi igénybe, akik többségükben III. kerületi lakosok és a kerületi iskolák tanulói. A tavalyi évtől kezdődően a szülőket is próbálják bevonni egy felnőtt csoportba, a közös táncoláson keresztül erősítve az összetartozást és a közösséget. A rászorulókat többféleképpen is támogatják: alacsonyan tartják a tandíjat, a nagycsaládosoknál a 3. gyermek ingyen vehet részt a képzésükön, valamint tandíjmentességet is biztosítanak az arra rászorulóknak.

A képviselők a fentieken túl elfogadták a Guckler Károly Környezetvédelmi Program 2018. évi végrehajtásáról szóló beszámolót is. Ez összegezte az önkormányzat 2017 és 2019 közti időszakra meghatározott rövidtávú környezetvédelmi célkitűzéseinek megvalósított elemeit. A vállalt feladatok többségét sikerült teljesíteni: kiemelkedő eredménynek tekinthetők a közösségi tervezés mentén megépített zöldfelület rekonstrukciók, felújított parkok. Azonban továbbra is kihívást jelent az önkormányzat és intézményei számára a nagy kiterjedésű zöld közterületek gondozása, fenntartása, valamint az illegális szemétlerakással való küzdelem és a nagy mennyiségű hulladék kezelése, eltakarítása.

A zöld látásmód más, a képviselő-testület által elfogadott előterjesztésben is megjelent: az önkormányzatnál és a tulajdonában álló gazdasági társaságoknál csökken majd a műanyag hulladék mennyisége azzal, hogy a Polgármesteri Hivatalban, a kerületi fenntartású intézményekben és gazdasági társaságoknál megszüntetik a műanyag zacskók és a PET palackok használatát. Emellett az előterjesztésben szerepelt javaslat egy, a lakosságra is kiterjedő szemlélet formáló kampány indítására is a minimális műanyaghasználat érdekében.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata a középtávú Környezetvédelmi Fenntarthatósági Programjában valamint a rövidtávú Guckler Károly Programjában foglaltak szerint kiemelten fontos feladatának tekinti az élhető és fenntartható környezet megőrzését, fejlesztését és védelmét. Ennek a tevékenységnek fontos részét képezi a lakosságnál keletkező, különböző típusú hulladékok klímabarát és környezettudatos kezelése és lehetőség szerinti újrahasznosítása. A hatékonyság növelése érdekében az önkormányzat eredményes megállapodást kötött a Komposztfórum Magyarország Egyesülettel, akik a helyi komposztálási tevékenység minél szélesebb körű térhódítása érdekében megalkották az önkormányzat komposztálási programját. Az együttműködés folytatásaként az egyesület ismeretterjesztő előadásokat és komposztálási bemutatókat szervez, a témához kapcsolódó kiadványokat készít, rendezvényeken népszerűsíti és gyerekeknek játékos formában oktatja majd a házi komposztálást.

Döntött a képviselő-testület a Nemzeti Ovi-Sport Program pályázaton való indulásról is. Sikeres pályázat esetén az önkormányzatnak önrész vállalásával lehetősége lesz egy 6×12 méteres műfüves-multifunkciós kispálya építésére. Az előterjesztés az Óbudai Meseerdő Óvoda Szél utcai épületének udvarát javasolta helyszínnek. 2018-ban egy sikeres pályázatnak köszönhetően már átadták Óbuda-Békásmegyeren az első ilyen pályát a Pitypang Művészeti Óvoda Hunyadi utcai épületének udvarán.

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen pályázatot hirdetett az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására. Az idei évben a III. kerületi önkormányzat 50 millió forint összegű támogatásra nyújt be támogatási kérelmet, amelyhez a minimálisan szükséges 30 millió forint önerőt biztosítja. A fejlesztés a Jókai utca rekonstrukciójára terjedne ki, ahol szinte minden nagyobb esőzéskor 10-20 cm-es vízréteg áll az utcában. A felújítás 2020-ban valósulhat meg.

Október 1-je az Idősek Világnapja. Ebből az alkalomból rendezik meg 2019. októberében az MMG Baráti Kör kulturális programját. A Nyugdíjasok Budapesti Szövetségének elnöke és az MMG Baráti Kör titkára is az Óbuda-Békásmegyer Idősek Tanácsának tagja. A Nyugdíjasok Budapesti Szövetségének javaslatára, az önkormányzat 100 ezer forinttal támogatja az említett rendezvényt.

Továbbra is Ács Péter marad az Óbudai Danubia Zenekar Nonprofit Kft. ügyvezetője. Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény, a 155/2017. (VI.15.) Korm. rendelet és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény előírásainak megfelelően pályázatot hirdetett az Óbudai Danubia Zenekar Nonprofit Kft. ügyvezetői munkakörének betöltésére. A kiírásra 1 fő, az eddigi ügyvezető nyújtotta be pályázatát. A Korm. rendelet szerint Szakmai Bíráló Bizottság véleményezte a pályázatot, melyet formailag és tartalmilag is megfelelőnek talált, ezért egyöntetűen Ács Pétert javasolta kinevezni ügyvezetőnek. Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testülete a szakmai bizottság javaslatát és a pályázat tartalmi elemeit elfogadva 230/2019. (IV.26.) számú határozatával Ács Pétert nevezte ki öt éves időtartamra – 2019. május 1 – 2024. április 30. – az Óbudai Danubia Zenekar Nonprofit Kft. élére. A régi-új ügyvezető megbízatása öt évre szól. Hasonló időtartamra kapott újból vezetői megbízást Schadek-Bíró Éva Óbuda-Békásmegyer Védőnői Szolgálatának irányítására. Két óvodai vezető megbízatásáról is döntöttek a képviselők. Szintén további öt évre szavazott bizalmat a képviselő-testület Kiss Anitának, az Óbudai Hétpettyes Óvoda vezetőjének és Stefán Mariannak, a Gyermeksziget Montessori Óvoda vezetőjének az intézmény vezetésére.

 

Kiemelt hírek

Óbuda Újság Összes Óbuda újság