Felhívás Óbuda Kultúrájáért Díj 2023. évi adományozására

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestülete 2003-ban

Óbuda Kultúrájáért Díjat alapított,

melynek odaítélését és átadását rendeletben szabályozta

„AZ ÓBUDA KULTÚRÁJÁÉRT DÍJ ADOMÁNYOZHATÓ OLYAN KIMAGASLÓ TELJESÍTMÉNYÉRT VAGY ÉLETMŰÉRT,

AMELY HOZZÁJÁRUL ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER KULTURÁLIS ÉLETÉNEK FEJLŐDÉSÉHEZ.”

Az elismerés adományozásáról a polgármester javaslata alapján a Képviselő-testület december 20-áig dönt, melyet a nyilvánosan meghirdetett, és beérkezett javaslatok alapján – a Civil, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási, Nemzetiségi és Turisztikai Bizottság véleményének figyelembe vételével – hoz meg. Az elismerés csak természetes személy részére adományozható évente egy alkalommal.

Az Óbuda Kultúrájáért Díjjal:

▪ Seres János szobrászművész: „OSZLOPOK” című kisplasztikája,

▪ díszoklevél és

▪ bruttó 300.000,- Ft összegű pénzjutalom jár.

A díj a Magyar Kultúra Napján (január 22.) kerül átadásra.

A díj odaítélése végett a javaslatokat írásban, rövid indoklással együtt várjuk az obuda.hu honlapon található „Javaslat elismerés adományozására” és a „Nyilatkozat” lapok kitöltésével. Javaslatot tehet III. kerületi állandó lakhellyel rendelkező nagykorú személy, III. kerületi székhellyel rendelkező civil szervezet, Óbuda-Békásmegyer Díszpolgára, illetve a Képviselő-testület tagja. A javaslatokat zárt borítékban a polgármesternek címezve, Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, Köznevelési és Kulturális Főosztályának címére postai (1033 Budapest, Fő tér 4.) vagy elektronikus úton (csepanyi.andrea@obuda.hu) „Javaslat Óbuda Kultúrájáért Díj adományozására” megjelöléssel 2022. november 15-ig kérjük eljuttatni.

A felhívás közzététele az önkormányzat honlapján és az Óbuda újságban folyamatosan történik. Bővebb információ Csépányi Andrea kulturális és turisztikai referensnél kérhető (tel: 437-8553, e-mail: csepanyi.andrea@obuda.hu).

Javaslat elismerés adományozására

Nyilatkozat