Tervtanács – 2020. augusztus 5-én, szerdán 10:00-kor

Kérelem és tervdokumentáció leadási határidő: 2020. július 30. – augusztus 3. között, hétfőn déli 12-óráig

A településképi véleményezési eljáráshoz a kérelmező 1 példány kérelmet és 1 példány papír alapú, építészeti-műszaki tervdokumentációt nyújt be postai úton vagy ügyfélfogadási időben az Ügyfélszolgálati Irodán vagy a Főépítészi és Várostervezési Irodán, egyidejűleg az építészeti tervdokumentációt elektronikusan az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszer (ÉTDR) által biztosított tárhelyre feltölti.