Tervtanács – 2020. július 27-én, hétfőn 10:00-kor

Kérelem és tervdokumentáció leadási határidő: 2020. július 16 – július 20. között, déli 12-óráig

A településképi véleményezési eljáráshoz a kérelmező 1 példány kérelmet és 1 példány papír alapú, építészeti-műszaki tervdokumentációt nyújt be postai úton vagy ügyfélfogadási időben az Ügyfélszolgálati Irodán vagy a Főépítészi és Várostervezési Irodán, egyidejűleg az építészeti tervdokumentációt elektronikusan az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszer (ÉTDR) által biztosított tárhelyre feltölti.