Óvodai beiratkozás a 2022/2023-as évre – Óvodai Iránytű

Hírek
Közzétéve:

Jelentkezéssel, beiratkozással kapcsolatos hasznos tudnivalók, időpontok:

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betöltia nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vegyen. A gyermek óvodai nevelésben való részvételének biztosítása a szülő kötelessége.

Az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik. Jelentkezni a meghirdetett időpontban a lehet. A jelenleg bölcsődében elhelyezett gyermekekre vonatkozó igényt is be kell jelenteni.

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek a körzetében lakik. A felvételről az óvoda vezetője dönt, amelyről írásban értesíti a szülőt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, a felvételre az óvoda fenntartója tesz javaslatot.

Óbuda-Békásmegyer önkormányzati fenntartású óvodáinak körzethatárait itt találják.

Kérdéseikkel közvetlenül az óvodákhoz is fordulhatnak:

Az óvoda neve Az óvoda e-mail-címe Telefon
Óbudai Almáskert Óvoda szerus37-o@kszki.obuda.hu 06 1 250-0657
Ágoston Művészeti Óvoda agoston-o@kszki.obuda.hu 06 1 388-7776
Cseresznyevirág Művészeti Óvoda pais-o@kszki.obuda.hu 06 1 243-2948
Óbudai Hétpettyes Óvoda harrer-o@kszki.obuda.hu 06 1 368-2236
Óbudai Gyermekvilág Óvoda vitorla-o@kszki.obuda.hu 06 1 242-6911
Gyermeksziget Montessori Óvoda ziper-o@kszki.obuda.hu 06 1 243-8427
Óbudai Mesevilág Óvoda barczi-o@kszki.obuda.hu 06 1 243-1508
Óbudai Meseerdő Óvoda varadi-o@kszki.obuda.hu 06 1 368-8026
Pitypang Művészeti Óvoda hunyadi-o@kszki.obuda.hu 06 1 388-7353
Óbudai Százszorszép Óvoda remeny-o@kszki.obuda.hu 06 1 368-4240
Óbudai Vackor Óvoda arpad-o@kszki.obuda.hu 06 1 388-6753

A 2022/2023-as nevelési évre történő jelentkezés időpontja: 2022. április 19–22.

 

Jelentkezési lap letölthető a lap alján vagy az óvodákban átvehető.

 

A szülő az óvodalátogatási kötelezettség alól felmentését kérhet. A felmentési kérelem beadási határideje április 15.

 

A felmentési kérelmet Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatalához kell benyújtani, formanyomtatvány ezen a címen kérhető: hatosag@03kh.bfkh.gov.hu. Telefon: +36-1/896-3543

Ha az óvodai nevelésre kötelezett gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülő köteles arról 2022. június 4-ig írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt.

Az óvodai beiratkozás időpontja 2022. május 16–20. között, az intézmény által meghatározott napon lesz, erről a szülők írásban kapnak értesítést.

A beiratkozáshoz szükséges iratok:

  • A gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványok: születési anyakönyvi kivonat vagy személyi igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, tajkártya.
  • A szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványa (érvényes személyazonosító igazolvány, magyar útlevél, 2001. július 1-je után kiadott, kártya formátumú vezetői engedély) és lakcímet igazoló hatósági igazolványa.
  • A nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a gyermek Magyarország területén tartózkodásának jogcímét igazoló okirat (eredeti és érvényes személyazonosító okmány, útlevél, regisztrációs igazolás, tartózkodási kártya).
  • A külön élő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben közösen gyakorolják a jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta. A beiratkozás alkalmával a szülőknek nyilatkozni kell a közös szülői felügyeleti jog gyakorlásáról. Ahol csak az egyik szülő gyakorolja a szülői felügyeleti jogot, ott a következő dokumentumok valamelyike is szükséges: szülők nyilatkozata a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról, másik szülő halotti anyakönyvi kivonata, gyámhivatal határozata, vagy a bíróság ítélete. Továbbá nyilatkozniuk kell a családi pótlékra jogosult nevéről is.
  • A sajátos nevelési igényű (SNI) gyermek különleges bánásmód keretében állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásban részesüléséhez szükséges az annak jogát megalapozó szakértői bizottság szakértői véleménye.

 

Az első óvodai foglalkozási nap/a nevelési év első napja: 2022. szeptember 1., csütörtök

Az óvodai beiratkozással kapcsolatos teljes hirdetmény a lap alján letölthető

 

Az Óvodai hetek Óbuda-Békásmegyeren 2022 keretében az előttünk álló hónapban számos izgalmas tartalommal, hírrel, felhívással, videós összeállítással jelentkezünk. Fogadják szeretettel!

Tudjanak meg többet az Óbuda-Békásmegyeren található óvodák programjáról az Óvodai Iránytű 2022 kiadványból:

 

Kiemelt hírek

Óbuda Újság Összes Óbuda újság