Egyedi parkolási kedvezmény

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének, a kerület közterületein a járművel történő várakozás rendjéről szóló 34/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) kedvezményrendszere elsődlegesen Budapest III. kerületében bejelentett lakóhellyel rendelkező lakosainak biztosít parkolási kedvezményeket. Mindazon természetes személy részére, aki önhibáján kívül a Rendeletben részletezett kedvezmény-rendszert igénybe venni nem tudja, egyedi kedvezmény igénylésére van lehetősége.

Egyedi kedvezmény kiadására abban az esetben kerülhet sor, ha a kérelmező egyik, a Rendeletben meghatározott más kedvezménytípust sem tud igénybe venni, továbbá az alábbi körülmények valamelyike fennáll:

a) a kérelmező vagy hozzátartozója orvos által igazolt egészségi állapota miatt otthonában rendszeres gondozásra szorul;

b) a kérelmező vagy hozzátartozója rendszeres és orvos által igazolt járóbeteg-szakellátást vesz igénybe;

c) a kérelmező részére okirattal igazolt jogi akadályba (különösen: folyamatban levő hagyatéki eljárás, házasság felbontása iránti per és házassági vagyonjogi per) ütközik a rendeletben szereplő más hozzájárulás vagy kedvezmény megállapítása;

d) lakossági kedvezményre egyébként jogosult kérelmező részére a különböző parkolási övezetek találkozása, a parkolási övezetek elhelyezkedése miatt adódó probléma esetén, amennyiben az a lakossági kedvezmény megállapításával nem oldható meg,

e) kérelmező különleges jogi helyzetű, diplomáciai tevékenységet hivatásszerűen végző személy.

Az egyedi kedvezmények elbírálása a beadott iratok alapján történik, ezért kérjük, hogy kérelmüket indokolják meg, továbbá a könnyebb kapcsolattartás érdekében ne feledkezzenek meg telefonszám, e-mail cím megadásáról sem. Amennyiben a kérelem indokolásában Budapest III. kerületében bejelentett lakóhellyel rendelkező hozzátartozó ápolása szerepel, a kérelem beadásának mellékletét képezi az ápolt személy adatkezeléshez történő hozzájáruló nyilatkozata is.

Az egyedi kedvezmény eljárási díja: 2 540 Ft, mely összeget a kérelmezőnek csekken kell befizetnie.

Egyedi kedvezmény alapján az Óbudai Parkolási Kft. Ügyfélszolgálati Irodáján történő regisztráció napjától, a kedvezményben meghatározott fizető övezet területén jogosult időkorlátozás nélküli várakozásra. Az egyedi kedvezmény határozott időre szól, a tárgyévre megállapított egyedi kedvezmény nem jelenti automatikusan, hogy a kedvezményes a tárgyévet követő évben is jogosítottá válik, azaz egyedi kedvezményben részesül. Amennyiben a kedvezményt ismételten szeretné igénybe venni, akkor azt évente meg kell újítani.