Az étkezéstérítési támogatásra való jogosultságot a gyermek szülői felügyeleti jogot gyakorló szülőjének, gyámjának lakcíme keletkezteti.

A Gyvt. 21/B. §-ban biztosított normatív kedvezményen túl további 45% kedvezményben részesül

a) az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló, ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

b) az 1-8. és az azon felüli évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló, ha tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy ha olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek és a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 260%-át.

Gyermekétkeztetés esetén a 1-8. és az azon felüli évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló

a) 45% kedvezményben részesül, ha a családban az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 260%-át,

b) 60% kedvezményben részesül, akit szülője egyedül nevel és a családban az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 260%-át.

Amennyiben a gyermek az Észak-Budapesti Tankerületi Központ által fenntartott és működtetett III. kerületi intézmény tanulója, az étkezéstérítési támogatásra való jogosultság ellenőrzését – a tartósan beteg, vagy fogyatékos és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek esetében – az Önkormányzat a Költségvetési Szerveket Kiszolgáló Intézmény közreműködésével végzi.

Abban az esetben, ha a gyermek a fent hivatkozott intézmény, illetve egyéb állami vagy nem állami fenntartású és működtetésű intézmény tanulója, és jogosultsága vizsgálandó, az étkezéstérítési támogatásra való jogosultság megállapítását a szülő kezdeményezi Budapest Főváros, III. Kerület Óbuda-Békásmegyeri Polgármesteri Hivatal Szociális Szolgáltató Főosztályánál, valamint a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájánál.

Az étkezéstérítési támogatás iránti kérelmeket a tanév I. félévére augusztus 15-től november 1-ig, a II. félévére december 15-től március 1-ig lehet benyújtani.

Az év közben érkezett tanuló esetében a kérelem beadásának határideje az odaérkezéstől számított 6 hét.