Fejlesztésre szoruló gyermekek támogatása

Gyermeke fejlesztésének költségei csökkentése érdekében támogatás nyújtható annak a törvényes képviselőnek, akinek

  1. a) gyermeke szakértői vélemény alapján fejlesztésre szorul és
  2. b) családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja 85.500,- Ft-ot.

A támogatás iránti kérelemhez csatolni kell

  1. a) a fejlesztés szükségességét tartalmazó szakértői véleményt,
  2. b) a fejlesztést nyújtó szervezet igazolását.

A támogatás keretösszege egy naptári évben egy gyermekre tekintettel 120.000.-Ft.

A támogatásra való jogosultság gyermekenként évente egy alkalommal állapítható meg.

A támogatás a kérelmező nevére, a kérelem benyújtását követően kiállított és a Szociális Főosztályhoz benyújtott, a fejlesztés költségeit igazoló számla ellenében, utólag kerül folyósításra.

Az ügyfélfogadás jelenleg eltér a nyomtatványon feltüntetettől!
Aktuális információ az alábbi linken elérhető:

https://obuda.hu/blog/szervezeti_abra/ugyfelszolgalati-iroda/