Fejlesztést igénylő gyermekek támogatása

Gyermeke fejlesztésének költségei csökkentése érdekében támogatás nyújtható annak a törvényes képviselőnek, akinek

a) gyermeke szakértői vélemény alapján fejlesztésre szorul és

b) családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja 150.000,- Ft-ot.

A támogatás iránti kérelemhez csatolni kell

a) a fejlesztés szükségességét tartalmazó szakértői véleményt,

b) a fejlesztést nyújtó szervezet igazolását.

A támogatás keretösszege egy naptári évben egy gyermekre tekintettel 150.000.-Ft.

A támogatásra való jogosultság gyermekenként évente egy alkalommal állapítható meg.

A támogatás a kérelmező nevére, a kérelem benyújtását követően kiállított és a Szociális Főosztályhoz benyújtott, a fejlesztés költségeit igazoló számla ellenében, utólag kerül folyósításra.