Gyámnevezés és a gyámságból való kizárás

Szolgáltatás indítása

Személyesen előterjesztett nyilatkozat.

Benyújtandó dokumentumok

Személyazonosításra alkalmas igazolvány (érvényes személyi igazolvány, útlevél, vagy kártyaformátumú jogosítvány és lakcímet igazoló hatósági igazolvány.)

Eljáró szerv

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Jegyzője

Egyéb információk

A szülői felügyelettel rendelkező szülőnek joga van ahhoz, hogy kiskorú gyermeke részére gyámot nevezzen, vagy valakit a gyámság viseléséből kizárjon. A hatóság a szülő gyámnevezésre vagy a kizárásra vonatkozó nyilatkozatát a gyámkirendelésre irányuló eljárás során köteles figyelembe venni.

Ha a szülő a gyámot nevező vagy a gyámságból kizáró nyilatkozatát a települési önkormányzat jegyzője előtt teszi, az erről felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a gyermek és a nevezett gyám vagy a gyámságból kizárt személy személyazonosító adatait, valamint a szülő felhívását a lakóhely változásának bejelentésére. A szülő a lakóhelyváltozásról szóló bejelentési kötelezettségének úgy is eleget tehet, hogy a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő szervtől kéri, hogy a lakóhelyváltozás tényét közölje a települési önkormányzat jegyzőjével.

A szülő lakóhelyének megváltozása esetén a települési önkormányzat jegyzője a gyámnevezést tartalmazó vagy a gyámságból kizáró jognyilatkozatról felvett jegyzőkönyv egy példányát megküldi az illetékessé vált települési önkormányzat jegyzőjének.

Vonatkozó jogszabályok

  1. évi V. törvény a polgári törvénykönyvről
  2. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról