Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

A rendkívüli települési támogatás keretén belül rendkívüli gyermekvédelmi támogatás nyújtható annak a rendkívüli élethelyzetbe került
a) gyermeket nevelő családnak, melyben az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg a 95.000,- Ft-ot,
b) a családban tartós beteg vagy fogyatékossággal élő gyermek esetén a 120.000,- Ft-ot,
c) gyermekét egyedül nevelő szülőnél a 120.000,- Ft-ot,
feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke külön-külön számítva nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének (28.500,- Ft) harmincszorosát, azzal, hogy nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben a szülő vagy a tartásra köteles más törvényes képviselő életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általuk lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra vagy tartós betegségre tekintettel fenntartott gépjármű.

A szülőktől külön élő nagykorú gyermeknek saját jogon is megállapítható a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, amennyiben a nagykorú gyermek létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került.

A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás esetében gyermeknek minősül a tartósan beteg, a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd-, vagy más fogyatékossággal a családban élő fiatal felnőtt.