Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

A rendkívüli települési támogatás keretén belül rendkívüli gyermekvédelmi támogatás nyújtható annak a rendkívüli élethelyzetbe került
a) családnak, amelyben az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg a 85 000 Ft-ot,

b) egyedülálló személynek, ha a havi jövedelme nem haladja meg a 100 000 Ft-ot,

c) egyedül élő személynek, ha a havi jövedelme nem haladja meg a 110 000 Ft-ot,

d) családnak, amelynek minden tagja öregségi nyugdíjban részesül, ha az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 110 000 Ft-ot,

e) egyedül élő nyugdíjasnak, ha a havi jövedelme nem haladja meg a 120 000 Ft-ot,

f) családnak valamely családtag tartós betegsége vagy fogyatékossága esetén az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 120 000 Ft-ot,

g) egyedülálló vagy egyedül élő tartósan beteg vagy fogyatékossággal élő személynek, ha a havi jövedelme nem haladja meg a 120 000 Ft-ot,

feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke külön-külön számítva nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének (28.500,- Ft) harmincszorosát, azzal, hogy nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben a szülő vagy a tartásra köteles más törvényes képviselő életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általuk lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra vagy tartós betegségre tekintettel fenntartott gépjármű.

A szülőktől külön élő nagykorú gyermeknek saját jogon is megállapítható a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, amennyiben a nagykorú gyermek létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került.

A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás esetében gyermeknek minősül a tartósan beteg, a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd-, vagy más fogyatékossággal a családban élő fiatal felnőtt.