Óbuda-Békásmegyer Védőnői Szolgálata

Óbuda-Békásmegyer Védőnői Szolgálata — Központ

Cím: 1032 Budapest, Gyenes utca 16.

Telefonszám: +36-1 439-1378
E-mail cím: info@obudaivedonok.hu

Schadek-Bíró Éva intézményvezető
E-mail cím: kozpont@obudaivedonok.hu

Módosul a területi védőnők elérhetősége szeptember 1-jétől

Az egészségügyi alapellátást érintő védőnői átszervezés részeként a III. kerületben dolgozó
területi védőnők 2023. július 1-jétől az önkormányzattól az Észak-budai Szent János
Centrumkórház
hoz kerültek áthelyezésre. A változáshoz kapcsolódóan módosul a területi
védőnők elérhetősége. A védőnők működési területe, a védőnői körzetek azonban az
átszervezés során nem módosultak, továbbra is minden kisgyermekes családnak ugyanaz a
területileg illetékes védőnője, mint aki a korábbiakban is volt.

2023. szeptember 1-jétől a területi védőnők telefonos és az
e-mail elérhetősége az alábbiak szerint módosult:

1038 Budapest, Csobánka tér 6. Védőnői Tanácsadó

Ferenczi Kun Kató 30/101-3067 vedono-ferenczi.kun.kato@janoskorhaz.hu

Malek Éva 30/099-8739 vedono-malek.eva@janoskorhaz.hu

Dajkáné Mátai Marianna 30/099-6361 vedono-matai.marianna@janoskorhaz.hu

Laskóiné Vidosits Marianna 30/099-4965 vedono-vidosits.marianna@janoskorhaz.hu

Pálmainé Gál Mária 30/098-6445 vedono-gal.maria@janoskorhaz.hu

Dr. Bárdosné Jánosik Mariann 30/321-8515 vedono-bardos.mariann@janoskorhaz.hu

Tóth Ágnes 30/101-0984 vedono-toth.agnes@janoskorhaz.hu

1031 Budapest, Ányos u. 2. Védőnői Tanácsadó

Öffenberger Márta 30/099-6771 vedono-offenberger.marta@janoskorhaz.hu

Nemes Erika 30/101-2475 vedono-nemes.erika@janoskorhaz.hu

Fekete Zsófia 30/099-4231 vedono-fekete.zsofia@janoskorhaz.hu

Kajetánné Béres Zsuzsanna  30/101-2476 vedono-beres.zsuzsanna@janoskorhaz.hu

Horváth-Meggyes Mariann 30/099-9213 vedono-horvath-meggyes.mariann@janoskorhaz.hu

Layné Czenki Katalin 30/099-8815 vedono-czenki.katalin@janoskorhaz.hu

Hill Andrea 30/099-6856 vedono-hill.andrea@janoskorhaz.hu

1039 Budapest, Füst Milán u. 28. Védőnői Tanácsadó

Érfalvyné Kecskés Bernadett 30/431-4520 vedono-kecskes.bernadett@janoskorhaz.hu

Fülöp-Rákóczi Anna 30/155-9435 vedono-fulop-rakoczi.anna@janoskorhaz.hu

Pásztor Klára 30/099-8512 vedono-pasztor.klara@janoskorhaz.hu

Dr. Lesóné Bujdosó Natasa 30/099-9718 vedono-bujdoso.natasa@janoskorhaz.hu

Schultz Katalin 30/431-4507 vedono-schultz.katalin@janoskorhaz.hu

Járó Klára 30/099-7278 vedono-jaro.klara@janoskorhaz.hu

1033 Budapest, Pethe Ferenc tér 3. Védőnői Tanácsadó

Galicza Istvánné 30/320-1077 vedono-galicza.istvanne@janoskorhaz.hu

Gyarmati-Rein Zsuzsanna 30/099-6544 vedono-gyarmati-rein.zsuzsanna@janoskorhaz.hu

Adolf Anna Mária 30/099-4926 vedono-adolf.anna.maria@janoskorhaz.hu

Czákné Varga Ildikó 30/099-5904 vedono-czak.ildiko@janoskorhaz.hu

1035 Budapest, Vöröskereszt u. 9-11. Védőnői Tanácsadó

Tébesz Marianna 30/099-7759 vedono-tebesz.marianna@janoskorhaz.hu

Jankai Gyöngyi 30/098-7296 vedono-jankai.gyongyi@janoskorhaz.hu

Mészáros Maja 30/321-4171 vedono-meszaros.maja@janoskorhaz.hu

Hódi Kató 30/099-5225 vedono-hodi.kato@janoskorhaz.hu

1032 Budapest, Vörösvári út 88-98.

Hábelné Gulyás Szilvia 30/098-7094 vedono-gulyas.szilvia@janoskorhaz.hu

Palotai Enikő 30/099-8976 vedono-palotai.eniko@janoskorhaz.hu

Varjas Éva 30/099-4928 vedono-varjas.eva@janoskorhaz.hu

Tisza Ildikó 30/098-7527 vedono-tisza.ildiko@janoskorhaz.hu

van der Meer Anna 30/321-3726 vedono-van.der.meer.anna@janoskorhaz.hu

Marossy Katalin 30/099-7918 vedono-marossy.katalin@janoskorhaz.hu

Szkibák Krisztina 30/099-8824 vedono-szkibak.krisztina@janoskorhaz.hu

Frey Rezsőné 30/099-4975 vedono-frey.rezsone@janoskorhaz.hu

Liebmann-Mázsa Andrea 30/321-7064 vedono-liebmann-mazsa.andrea@janoskorhaz.hu

Falusi Krisztina 30/099-4736 vedono-falusi.krisztina@janoskorhaz.hu

1036 Budapest, Óbudai u. 6.

Tóth Emese Dóra 30/321-7951 vedono-toth.emese.dora@janoskorhaz.hu

Gál Adrienn 30/099-5513 vedono-gal.adrienn@janoskorhaz.hu

Németh-Kupovics Beatrix 30/098-6433 vedono-nemeth-kupovics.beatrix@janoskorhaz.hu

Kováts Adrienn 30/099-4551 vedono-kovats.adrienn@janoskorhaz.hu

Bartisné Andrássy Anita 30/099-5083 vedono-andrassy.anita@janoskorhaz.hu

Vass Virág Vivien 30/431-4493 vedono-vass.virag.vivien@janoskorhaz.hu

Az intézmény honlapjának utcanév szerinti keresőjében és a védőnők szerinti keresőjében már a területi védőnők új elérhetőségei láthatók, melyeket a továbbiakban is folyamatosan frissítenek.

A Gyenes utcai Védőnői Központban hétköznapokon a 439-1378-as telefonszámon, illetve az info@obudaivedonok.hu e-mail címen is felvilágosítás kérhető a területileg illetékes védőnő elérhetőségével kapcsolatosan.

A védőnők a legfontosabb életszakaszoknál – a gyermekvállalásnál, az újszülött fogadásánál, a családi élet kialakításánál, a kora gyermekkori fejlődés időszakában, a gyermek óvodába,
iskolába menetelénél – vannak jelen a családok életében.

A védőnői ellátás az alapellátás része, mindenki számára ingyenes szolgáltatás.

területi védőnő feladatát az ellátási területén lakcímmel (állandó vagy ideiglenes) rendelkező személyek gondozásán túl a körzetében jogszerűen tartózkodó azon személyeknél is végzi, akik az ellátás iránti igényüket a védőnőnél bejelentik. Tevékenységét egy földrajzilag meghatározott területen végzi a mindenkor érvényes védőnői utcajegyzék alapján. A területi védőnő nem
választható. Munkáját a védőnői tanácsadóban, a családok otthonában és az óvodákban végzi.

III. kerületben élő várandósok gondozásba vétele, illetve 0-7 éves gyermeket nevelő családok
védőnői gondozásba vétele beköltözés esetén (állandó, ideiglenes lakcím és/vagy életvitelszerű tartózkodás esetén):

Területileg illetékes védőnő – utcanév szerinti – keresőhttps://obudaivedonok.hu/kereses-utcanev-szerint-2/

Védőnő – név szerinti – kereső: https://obudaivedonok.hu/vedonok/

Az iskolavédőnő feladata: a 6-18 éves korosztály, valamint a 18 év feletti, középfokú nappali
rendszerű iskolai oktatásban résztvevők megelőző jellegű, az egészségügyi alapellátás
keretében szervezett iskola-egészségügyi ellátása. Munkáját a kerület általános és
középiskoláiban végzi.

III. kerületi székhelyű, telephelyű középfokú oktatási intézmények (általános és középiskolák, gimnáziumok) iskolavédőnőjének elérhetősége:

Iskolavédőnő keresésehttps://obudaivedonok.hu/kereses-iskola-szerint-2/

A védőnők rendelkezésre állásának ideje (munkaideje):
Hétfő – csütörtök: 8.00-16.30, péntek: 8.00-14.00

Közösségi oldal: