Átadtuk a Fischer Ágoston Óbudai Szociális Díjat – November 12. a szociális munka napja

Hírek
Közzétéve:

A szociális munka napján azok előtt hajtunk fejet, akik az év minden napján szociális munkát végeznek – felbecsülhetetlen értékű munkát az egyének, a közösség számára is. Sokféle feladatban és helyzetben számíthatunk rájuk. Az ő tiszteletükre rendezett ünnepségünket a szociális munka napja alkalmából készített kisfilm bemutatásával kezdtük.

Elismerés Jó Pásztor Nővérek Kongregációjának és adománygyűjtés az anyaotthonnak

„A szociális munkában dolgozók mindig is példát mutattak abban, mit is jelent a köz szolgálata – mondta dr. Kiss László polgármester köszöntőjében a díjátadó ünnepségen. – Számukra nap mint nap helytállni, nap mint nap támogatni azokat az embereket, családokat, akiknek lehet, hogy ők az utolsó támaszaik. Az intézmények dolgozói és a köztisztviselők az elmúlt, nehézségekkel teli két évben sem hagytak cserben minket, valamennyien jelesre vizsgáztak a maguk területén, olykor mások feladatait is elvállalva. Egész közösségünk nevében köszönöm nekik mindezt. A díjazottjaink elismerése valamennyiük munkájának elismerése.”

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2005 szeptemberében alapította a Fischer Ágoston Óbudai Szociális Díjat, hogy elismerje azoknak a személyeknek, szervezeteknek vagy intézményeknek a munkáját, amelyeknek tagjai a kerület szociális ellátásainak, szolgáltatásainak fejlődéséhez, hátrányos helyzetű lakosai életminőségének javításához kimagasló teljesítménnyel hozzájárulnak.

A Fischer Ágoston Óbudai Szociális Díj idei kitüntetettje a Jó Pásztor Nővérek Kongregációja.

A szervezet 1993-ban nyitotta meg első anyaotthonát kerületünkben, a Zápor utcában, majd 2004-ben a Bécsi úton. Munkájuk során mindvégig elkötelezettek voltak abban, hogy segítő kezet nyújtsanak az otthontalanná vált családoknak, a krízishelyzetben lévő várandós nőknek vagy a bántalmazás miatt lakóhelyüket elhagyni kényszerülő anyáknak és gyermekeiknek. Tevékenységük az elmúlt csaknem húsz évben szervesen beépült a kerület életébe, munkájuk nélkülözhetetlenné vált.

Önkormányzatunk idei adventi adománygyűjtési akciójában a Jó Pásztor Anyaotthonok számára gyűjtünk pénzadományokat.

Ünnepségünkön a díjat átvette Déri-Popper Andrea intézményvezető, a díjat átadta dr. Kiss László polgármester és Károly Katalin, a Polgármesteri Hivatal szociális főosztályának vezetője.

Polgármesteri dicséretben részesülő munkatársak 2021-ben 

A kerületi szociális ellátásban kimagasló színvonalú munkát végző szakemberek törekvéseit minden évben a polgármesteri dicséretek átadásával is elismerjük.

Kőházi-Kis Enikő, az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ munkatársa 1998 óta dolgozik az intézményben, jelenleg a Családok Átmeneti Otthonának szakmai vezetője. Munkáját az igényesség, a precizitás és a kreativitás jellemzi, széles körű elméleti és gyakorlati tudását a gyakorlatban is kiválóan alkalmazza. A krízishelyzeteket adekvát módon kezeli, problémamegoldó és döntéshozó képessége átlagon felüli, az ügyfelekkel mindig figyelmes, türelmes, de a kollégái is minden esetben bizalommal fordulhatnak hozzá.

Palaczkiné Lakatos Melinda az Óbudai Egyesített Bölcsődék intézményvezetőjének általános helyettese és gazdasági elemzője, 25 éve dolgozik a kerületben. Két éve az ő javaslatára valósult meg a Menza Pure étkezés nyilvántartó program, ami nagy segítség mind a bölcsődébe járó gyermekek szüleinek, mind a bölcsődevezetőknek. A pandémia idején vezetői képességeit is kibontakoztatta, kiváló tervezés, szervezés tekintetében, ezzel nagyban segítve az intézmény vezetőjének munkáját is a prevencióban.

Áginé Pászthy Edit, az Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ munkatársa, 2012 márciusa óta dolgozik velünk. Munkáját a Pszichiátriai Betegek Nappali Ellátása terápiás munkatársaként kezdte, különleges terápiás érzékkel fordulva a pszichiátriai problémákkal küzdő ellátottak felé. 2016 áprilisától vezeti az intézményben működő Támogató Szolgálatot és a látássérültklubot, és szintén ő szervezi az intézményben zajló rendezvényeket és a kirándulásokat az ellátottak számára.

Benke Rita, az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény I. számú Házi Segítségnyújtó Szolgálat vezetője 2008 óta dolgozik az intézményben, és 2014 óta vezeti a házi segítségnyújtó szolgálatot. Számára nem ér véget a hivatás a munka befejeztével, kiemelkedő szorgalmának, lojalitásának köszönhetően a gondjaira bízott és őt felkereső ellátottak biztonságban tudhatják magukat. A pandémia idején nyújtott helytállása és elhivatottsága révén példaként áll munkatársai előtt.

 

Intézményvezetői dicséretben részesülő munkatársak 2021-ben – Gratulálunk!

A szociális munka napja alkalmából az intézményekben dolgozó kollégák munkáját az intézményvezetők is szeretnék megköszönni, elismerni, ezért ebből az alkalomból intézményvezetői dicséretek átadására is sor került a díjátadó ünnepségen. Az elismerésekre az intézmények vezetői tettek javaslatot, és a díjak átadásában is részt vettek.

Gombita Erika Imola, az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ munkatársa a központba a gyermekjóléti ellátás strukturális átalakítását követően érkezett, ahol családsegítőként – immár ötödik éve – a Család és Gyermekjóléti Szolgálat Váradi utcai csapatát erősíti. Kiválóan elemzi és megérti a problémahelyzetet, törekszik arra, hogy felismerje az egyén valódi szükségleteit, munkáját felelősségteljesen, precízen végzi. A szociális és gyermekjóléti területen a kerületi lakosok szociális problémáinak megoldásában kiemelkedő munkát végez.

Sommer Ferenc Tamás 2017 óta dolgozik az Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központban, munkáját az intézményben működő Fejlesztő Foglalkoztatásban végzi. Jó kapcsolatot alakított ki az intézmény ellátottjaival, azok hozzátartozóival és a kollégákkal is. Szívén viseli a foglalkoztató mindennapjait, és mindent elkövet annak hatékony működéséért, kiválóan tud rendszerben gondolkodni, jól átlátja és körültekintően irányítja a munkafolyamatokat.

Farkas Attila, az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény munkatársa 2016 óta dolgozik az intézményben. A kezdetektől fogva az intézmény és az ellátottak hétköznapjait segíti. A 2020-ban betörő pandémia idején szintén lelkiismeretes, kitartó munkájával segítette a tizenegy telephelyen működő idősházakat és -klubokat a feladatuk elvégzésében, a védőfelszerelések beszerzésében, az ellátottaknak történő vásárlás esetén. A kollégák rendelkezésére állt és áll a mai napig, hogy segítse munkájukat.

Kontra Bernadett, az Óbudai Egyesített Bölcsődékben az intézményvezető általános helyettese és munkaügyi előadója, szintén intézményvezetői dicséretben részesül, sajnos betegség miatt nem tudott részt venni díjátadó ünnepségünkön. Jobbulást kívánunk, és gratulálunk az elismeréshez!

Ünnepségünk zárásaként Gájer Bálint előadóművész előadását hallgattuk meg, a többek között Fonogram zenei díjjal kitüntetett művész a magyar „Swing’n Pop” zenei stílus meghonosítója és vezéralakja. Ezúttal Reviczky Balázs zongoraművész kísérte.

A díjazottaknak szívből gratulálunk, és a kerületi szociális munkában dolgozó minden kollégának köszönjük kitartó, áldozatos munkáját!

Kiemelt hírek

Óbuda Újság Összes Óbuda újság