Jelentős összegű pályázati támogatást nyert el a Gyermeksziget Montessori Óvoda

Hírek
Közzétéve:

A Gyermeksziget Montessori Óvoda elnyerte a Miniszterelnökség Családokért Felelős Tárca Nélküli Miniszter és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett, A speciális fejlesztést célzó programok pályázat támogatását a Nemzeti Tehetség Program részeként, 5 millió forintot. 

A program 2021 őszétől sikeresen zajlik. Az elnyert támogatás segítségével még több  gyermek számára szeretnénk lehetőséget biztosítani olyan komplex foglalkozásokra, amelyek három alappillérre: a vizuális, a zenei és a mozgáskultúra fejlesztésére épülnek.

Fontos, hogy minél korábban felismerjük a kisgyermekek egyéni erősségeit, belső motivációit és így minél differenciáltabban támogathassuk őket a kibontakozásban. Ezeket a célokat tűztük ki a Tehetséggondozás pályázat megvalósításában.

Az elnyert pályázati támogatás konkrét lehetőséget biztosít, hogy előreléphessünk az említett komplex foglalkozások megteremtésében. Olyan eszközök beszerzését és programok szervezését tervezzük, amelyek jó hangulatú, valódi tehetséggondozó, sokoldalú fejlesztést garantáló pedagógiai műhelyünk fejlődését szolgálja.

Az óvodapedagógus fontos feladata, hogy felismerje a gyerekekben rejlő „tehetségcsírákat”, és egyénre szabott módon foglalkozzék a tehetségígéretes gyermekekkel.

A pedagógusok újszerű módszerekkel, egyénre szabott technikákkal foglalkoznak a gyermekekkel, biztosítva a megfelelő tárgyi feltételeket a fejlesztéshez, felfedezéshez.

Ahhoz, hogy a gyermekek kreativitása minél jobban kibontakozhasson, gazdag kelléktárra van szükség, amelyből bátran és bőven válogathatnak tevékenységeik során. Az óvodáskori alapozó szakaszban óvodai programunkba beépítve a speciális képességek fejlődési lehetőségének biztosítása a játék elsődlegességének hangsúlyozásával valósul meg. Biztosítjuk azt a szeretetteljes légkört a gyermek körül, melyben képességeik felfokozódnak (kiegyensúlyozott társas kapcsolatok gyermekekkel, pedagógusokkal). A program biztosít számukra szabadidős, lazító programot is, amelyek biztosítják számukra a feltöltődést, pihenést és kiegészítik a direkt tehetségfejlesztést. A gyermekek tehetséggondozása, különféle tehetségműhelyekben valósul meg.

Zenekuckónkban, megismerkednek a hangok a ritmus világával, különféle zenei stílusokat, környező népek zenei kultúráját, népszokásait is bemutatjuk számukra.

A különleges eszköztár segítségével, mindezeket eredeti jellegében is megismerik. Kipróbálhatják és használják a különféle hangszereket. hazánk és a más népek zenéivel, táncaival ismerkednek és azt gyakorlatban is alkalmazzák.

A kézműves-kuckóban a kreatív, alkotási lehetőségeket biztosítjuk, megláttatva a művészet világát, sokoldalú aspektusból és egyedi, sokrétű technikák alkalmazásának lehetőségével felkínálva. Teret biztosítunk az egyéniségek szabad kibontakozásának lehetőségére, ezzel is támogatva a gyermekekben rejlő egyedi képességek megnyilvánulását.

A mozgásprogramunk is változatos eszközrendszerrel és különféle környezeti területen valósul meg (tornateremben, óvodaudvaron, külső környezetben). Az egyedi erősségek felismerése, illetve  a gyermekek mozgásfejlődésének felzárkóztatása is kiemelt feladatunk. A játékos, változatos mozgásprogram, erősíti a téri orientációjukat, állóképességeiket, kitartásukat.  A különféle, játékos gyakorlatok alapján pontos felismerést segít a pedagógusnak a gyermek egyéni képességeinek megláttatására, így könnyebben felismerve az erősségeiket, motivációjukat a különféle sportterületek terén (labdajátékok, futás, erőnlét, gyorsaság, ügyesség stb.).  

A mozgás fejlettsége a környezet a külső világ megismerésében is nagy szerepet játszik, kognitív, értelmi fejlődésükre is fokozottan kihat. A gyerekek folyamatosan ismerkednek a világban működő dolgokkal (közlekedési lehetőségek és gyakorlat, KRESZ-pálya folyamatos gyakorlata, Mini-Zsaru programban való részvétel).

Tehetséggondozásunk két síkon valósul meg: óvodai csoportjainkban a napi tevékenységbe ágyazva, illetve kiscsoportos fejlesztő „tehetségsegítő” foglakozások keretében a délutáni pihenő idő alatt.    

A Montessori-nevelés célja a gyermekek képességeinek maximális fejlesztése. Nálunk a pedagógus nem direkt tanítás útján, hanem a feltételek és a felépített környezet megteremtésével inspirálja az óvodást saját adottságainak, ennek révén pedig a környező világ felfedezésére.

Valljuk, hogy tiszteletben kell tartanunk az egyéni különbségeket, és figyelnünk az egyéni erősségekre.

Az elnyert támogatás segítségével óvodánkban sok gyermek számára szeretnénk lehetőséget biztosítani komplex, változatos foglalkozásokra, ami a gyermeki személyiség teljes kibontakozását eredményezi. A változatos és különleges tárgyi és használati eszközökkel minél motiválóbb és a tevékenység gyakorlására szeretnénk gyermekeinket ösztönözni.

 

 

 

Kiemelt hírek

Óbuda Újság Összes Óbuda újság