„Nem munka, hanem hivatás, szeretetszolgálat” – a Szociális Munka Napja Óbudán

Hírek
Közzétéve:

„Nem munka, hanem hivatás, szeretetszolgálat, ami nem napi 8 órából álló elfoglaltságot kíván, hiszen foglalkozásuk középpontjában az elesett áll, ami hatalmas lelki kihívást is jelent a szociális munkát végzőknek”- magyarázta a dr. Kiss László, Óbuda-Békásmegyer polgármester az ünnepi rendezvényen, amelyen részt vett Varga Mihály pénzügyminiszter, a kerület országgyűlési képviselője, valamint önkormányzati képviselők. Jelen voltak az önkormányzat Szociális Szolgáltató Főosztályának kollégái is, akiknek az adminisztrációs munkája szintén nélkülözhetetlen. A polgármester elmondta: Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata számos egyházi és civil szervezettel kötött együttműködési megállapodást, mely szintén hozzájárul és nagymértékben elősegíti a kerületben élő állampolgárok szociális biztonságát.

„Közös felelősségünk a nagyobb jólét és jól-lét eléréséhez szükséges társadalmi feltételek megteremtése. Ehhez az intézményrendszereken kívül olyan személyekre is szükség van, akik elhivatottságukkal, áldozatkészségükkel és kiemelkedő szakmai ismereteikkel segítik embertársaikat. Az egyik ilyen legnagyszerűbb hivatás a szociális munkát végzőké, hiszen feladatuk az, hogy képessé tegyék elesett embertársaikat lehetőségeik minél teljesebb kiaknázására, javítsák az életszínvonalukat, életminőségüket. A szociális munkások a változás előmozdítói a társadalom és az egyén, a család és a szűkebb közösség életében”- fogalmazott ünnepi beszédében a polgármester. Mint mondta: a szociális munka az emberi értékek gyakorlatba ültetése, ezen kívül a tudományos szintézis kiváló példája, hiszen ezt a hivatást űzőknek otthon kell lenniük a z orvostudományokban, a pszichológiában, de el kell igazodniuk a jog, a szociológia és a kommunikáció világában is. Nap, mint nap testközelből tapasztalják meg a legnehezebb életkörülményeket, közel kell kerülniük a legnehezebb emberi sorsokhoz.

„Az önkormányzat őszinte megbecsülését fejezi ki azoknak, akik hitükkel és meggyőződésükkel azon fáradoznak, hogy a rászorulóknak – legyen az gyermek, felnőtt, időskorú, fogyatékos, szenvedélybeteg, pszichiátriai beteg, hajléktalan – az emberi méltóságot tiszteletben tartva adják meg a tőlük telhető segítséget” – zárta beszédét dr. Kiss László.

A szociális munkát végzők tiszteletére szervezett ünnepségen részt vettek a négy óbudai szociális intézmény – az Óbudai Egyesített Bölcsődék, Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ, Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ, Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény– munkatársai. A 4 intézményben kb. 577 közalkalmazott dolgozik.

Az idei évben a Fischer Ágoston Szociális Díjat a Gézengúz Alapítvány kapta az Óbudán élő idegrendszeri sérült és mozgásfejlődésében érintett vagy veszélyeztetett csecsemők, kisgyermekek átfogó szemléletű gyógyítása, a szociálisan rászoruló, tartós beteg gyermeket nevelő családok megsegítése érdekében végzett több évtizedes elkötelezett, kiemelkedő tevékenysége elismeréseként. A díjat dr. Schultheisz Judit orvosigazgató és Németh Emőke, az Óbudai Intézet vezetője vette át.

A Gézengúz Alapítvány a Születési Károsultakért szervezetet 1990-ben alapította dr. Schultheisz Judit gyermekorvos a koraszülött, idegrendszeri sérült vagy mozgásfejlődésben érintett, eltérő vagy veszélyeztetett fejlődésmenetű gyermekek családcentrikus, kora gyermekkori intervenciós ellátásáért. 1991-ben az Alapítvány rehabilitációs tevékenysége helyet kapott Budapesten egy III. kerületi önkormányzati bölcsődében. Az Alapítvány 2003 óta számos szakmai elismerés és díj birtokosa. Civil, közhasznú szervezetként 29 éve végzett tevékenységük országos szinten is hiánypótló. Rendszerszemléletű modellel Óbudán, valamint négy további központban fogadják országos ellátási profillal a gyermekeket, családokat. Az általuk kidolgozott egészségügyi-rehabilitációs módszereiket és eljárásaikat minősített képzések útján elsajátítva, hazai és nemzetközi szinten is rendszerekbe illesztetten alkalmazzák. Intervenciós munkájuk az országos intézményrendszer egyik alappillére. Szociális tevékenységük között kiemelendő az Alapítványon belül elérhető Szociális Információs Szolgálatuk (SZISZ), melyet annak érdekében működtetnek, hogy a családoknak segítsenek a gyermek tartós betegségével, állapotával összefüggő, illetve a szociális helyzettől függő ellátások, támogatások felmérésében.

A Szociális Munka Napja alkalmából az idei évben polgármesteri dicséretet vehetett át:

  • Élesné Márczi Borbála esetmenedzser, kórházi szociális segítő, az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ dolgozója.
  • Szántó Luca terápiás munkatárs, az Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ munkatársa.
  • Truczkó Lászlóné nappali ellátás vezető, Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény munkatársa.
  • Varga Jánosné bölcsődevezető, az Óbudai Egyesített Bölcsődék munkatársa.
  • Morvai Edit pénzügyi ügyintéző, a Polgármesteri Hivatal Szociális Szolgáltató Főosztályának köztisztviselője.

Ezeken felül intézményvezetői dicséretet vehettek át az intézményvezetőktől a következők:

  • Gothárd Zsuzsánna Erika, Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ,
  • Pilleinné Kocsó Gyöngyi, Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény,
  • Sike Zsuzsanna, Óbudai Egyesített Bölcsődék,
  • Verebné Karóczkai Zsuzsanna, Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ.

A díjak átadása után Tompos Kátya és Hrutka Róbert adott ünnepi koncertet. Gratulálunk a díjazottaknak!

Kiemelt hírek

Óbuda Újság Összes Óbuda újság