Óvodai gyümölcsprogramról és közterületi fejlesztésekről is döntöttek a képviselők

Hírek
Közzétéve:

A képviselő-testület elfogadta a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség, III. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság és a Békásmegyeri Katasztrófavédelmi Őrs 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolóját. A katasztrófavédelem munkatársai összesen több, mint 1000 esetben végeztek tűzoltást, műszaki mentést és egyéb kiegészítő tevékenységet az illetékességi területükön.  A készenléti állomány 20l8-ban is kiemelkedő színvonalon végezte munkáját, több esetben érkezett pozitív visszajelzés az egyes konkrét beavatkozások során tanúsított helytállásról. Az elmúlt évben közel 4000 esetben láttak el hatósági feladatot, köztük a kirendeltség területén található 85 darab általános iskola tűzvédelmi ellenőrzését is.

Bús Balázs polgármester indítványára döntöttek a képviselők a Városfal utca és az Aranyhegyi patak között elhelyezkedő kutyafuttató kibővítéséről és felújításáról. A kerítéssel körbevett, jelenleg mintegy 900 m2 nagyságú terület póráz nélküli kutyafuttatás céljára van kijelölve. A környéken élő kutyatulajdonosokkal és az Óbudai Kutyás Egyesülettel való egyeztetések után a következő megoldást fogadták el: a kutyafuttatót a Városfal utca irányába, mintegy 10 m-rel északabbra helyezik át, így a mostani terület szélességében megnövelhető 1-1,5 méterrel és az árvízvédelmi munkálatokhoz szükséges felvonulási területrész is biztosított marad. A felújítás során a kutyafuttató vastagabb, masszívabb drótkerítést kap 2 és fél méterenként oszloppal megerősítve, 70-80 centiméterenként rögzítéssel, bejárata pedig zsilipes megoldással kerül majd kivitelezésre. A felújítást Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelete végzi és ,,Közösséget építünk” elnevezésű projektjükhöz igazodva, a lakosság bevonásával és közreműködésével valósítják meg az áthelyezési munkálatokat.

A Perényi köz gyalogosközlekedésének biztonságossá tételéről is szavaztak a képviselők. A döntés értelmében tervdokumentációt készítenek a jövőbeli 325-370 méter hosszú burkolt járdaszakaszról. Jelenleg a Perényi köz egyik oldalán vezet egy lépcsős kialakítású járdaszakasz az út lakatlan oldalán a Perényi úti csomóponttól, mely a Perényi köz alján lévő éles kanyar előtt ér véget. Az építéshez szükséges terület a lakott oldalon áll rendelkezésre, ezért a gyalogosok számára a biztonságos átkelés érdekében a térség 30 km/h forgalomcsillapított övezetté alakításáról is döntés született.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata kiemelt feladatának tartja a kerületben élő óvodáskorú gyermeket egészségmegőrzését. A 2018-ban tartott Óvodai Konzultáció kiértékelése rámutatott, hogy a szülők részéről igény mutatkozik arra, hogy a kerület óvodáiban még több gyümölcsöt, zöldséget fogyasszanak napközben a gyermekek. Ennek biztosítása érdekében az önkormányzat egy, ’Gyümölcsprogram az óvodákban’ elnevezésű projekt bevezetését tervezi. Ehhez kapcsolódóan a testület mai ülésén elfogadta azt a javaslatot, hogy az önkormányzat fenntartásában működő óvodákban biztosítják minden óvodás gyermek számára a mindennapos fogyasztáshoz a gyümölcsöt és zöldséget, ennek megfelelően pedig módosuljon az óvodák költségvetése. Óbuda-Békásmegyer fenntartásában 11 óvoda működik 32 telephellyel, ez az intézkedés közel 3800 gyermeket érint a majd a következő nevelési évben.

A testület elfogadta a törvényi kötelezettség értelmében írt, a kerület gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról készített átfogó értékelést. Ebben szerepelnek többek között Óbuda-Békásmegyer demográfiai mutatói, szó van az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeli ellátásokról, a jövőre vonatkozó célokról, a felügyeleti szervek tapasztalatairól, valamint bemutatják az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat és a bűnmegelőzési program pontjai. Az értékelést a Szociális Szolgáltató Főosztály küldi majd el Budapest Főváros Kormányhivatalának.

Az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos és az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2019-ben elindította az Országos Görpark Programot. A program célja szabadidős- és versenysportra is megfelelő parkok kialakítása, amelyek a gördeszka sport infrastrukturális igényeit szolgálják ki biztonságos körülmények között. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata egy, az Óbudai-szigeten a Fővárosi Önkormányzat által tervezett sportpark melletti, jelenleg leromlott állapotú, kihasználatlan aszfaltos területtel kíván pályázni a programban. A képviselők megszavazták a pályázati részvételt, így eredményes kandidálás esetén 2020 közepére megépülhet a gördeszkás park az Óbudai-szigeten.

Ugyancsak pályázik a kerület az Országos Futópálya-építési Programban egy 1 km hosszú, 1,2 méter széles futókör létesítésére a Békásmegyer hegy felőli részén található Táncsics parkban. A területre Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata már korábban is tervezett futópályát, de sikeres pályázat esetén a korábbi tervekben szereplőnél jelentősen hosszabb pálya valósulhat meg. Nyertes pályázat esetén a futókor idei évben kerül megtervezésre, a megvalósítása 2020. évben esedékes a testület döntése alapján.

A Képviselő-testület döntése értelmében Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata – bár az iskolák fenntartója és vagyonkezelője az Észak-Budapesti Tankerületi Központ – három kerületi általános iskola fejlesztéséhez járul hozzá. A Bárczi Gáza Általános Iskola fémszerkezetű nyílászáróinak felújításához 10 millió forinttal, a Krúdy Gyula Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola udvarán tűzrakó hely létesítéséhez 2,5 millió forinttal, valamint az Első Óbudai Német Nemzetiségi Általános Iskola udvarán található, rossz állapotú salakos sportpálya felújításához 6,5 millió forinttal járul hozzá.

A képviselő-testület jóváhagyta az Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet számára szükséges takarítógépek beszerzését. A határozat értelmében a közterület-felügyelet 2 darab kommunális traktort, és egy szívó-seprő célgépet kap állandó feladataik ellátására. A gépek minden évszakban használatba állíthatók, ugyanis alkalmasak talajlazításra, fűnyírásra, fűgyűjtésre, járdaszélek takarítására, hótakarításra, síkosság mentesítésre, sőt tömlővel rendelkező vizes tartállyal is felszerelhetők.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata nagy figyelmet fordít a zöld közterületek gondozására, a zöldterületek fejlesztésére, a kiemelt közterületek virágosítására is. Ezért a képviselők úgy döntöttek, hogy az önkormányzat ismét kiírja a Virágos Óbuda elnevezésű, korábban is nagy sikerrel járó pályázatot, amely összhangban van a Guckler Károly Környezetvédelmi Program célkitűzéseivel, és amelynek célja, hogy ösztönözze és elismerje azokat, akik fontosnak tartják környezetük szépségét, és kertjeiket, udvaraikat növényekkel, virágokkal díszítik.

Kiemelt hírek

Óbuda Újság Összes Óbuda újság