Tájékoztató – A „Nyári diákmunka 2024.” munkaerő-piaci programról

Hírek
Közzétéve:

Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy részt vesz a „Nyári diákmunka 2024.” elnevezésű munkaerő-piaci programban (a továbbiakban: program), segítve ezzel a 16–25 év közötti, nappali tagozaton tanuló diákok nyári foglalkoztatását.

A programot a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat hirdette meg, és a Budapest Főváros Kormányhivatala Foglalkoztatási Főosztálya és a Kerületi Hivatalok Foglalkoztatási Osztálya közreműködésével valósulhat meg.

A programban:

 • az Önkormányzat (Polgármesteri Hivatal) és az önkormányzati fenntartású intézmények;
 • a 16–25 év közötti, nappali tagozaton tanuló diákok;

vehetnek részt – legfeljebb 2 hónap időtartamra –, 2024. július 1 – 2024. augusztus 31. közötti időszakban. Fontos feltétel a programban történő részvételhez, hogy a fiatalok szolgáltatást kérőként kérjék a nyilvántartásba vételüket, valamint foglalkoztatásra irányuló, vagy vállalkozási jogviszonnyal ne rendelkezzenek.

A programban a diákok kizárólag a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) hatálya alá tartozó munkaviszonyban foglalkoztathatóak.

Az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal (a továbbiakban: járási hivatal) a program keretében a szolgáltatást kérőként regisztrált diákok számára munkaerő-piaci információt nyújt. A beérkezett munkaerőigények alapján az esélyegyenlőségi szempontok figyelembevételével munkaközvetítést végez a sikeres elhelyezkedés érdekében.

A program keretein belül, legfeljebb napi 6 órás foglalkoztatási jogviszony jöhet létre, esetlegesen a jelenleg folytatott tanulmányoknak megfelelő adminisztratív feladatokra vagy könnyű fizikai munkára vonatkozóan.

A bérezés az alábbiak szerint kerül megállapításra, a napi 6 órás munkaviszony létesítésével:

 • szakképzettséget nem igénylő munkakör esetében bruttó 200 100,- Ft/hó/fő;
 • szakképzettséget igénylő munkakör esetében bruttó 244 500,- Ft/hó/fő.

A diákok nettó munkabére – a 25 év alatti munkavállalók Szja-mentességét is figyelembe véve – havonta akár 163 082,- Ft/hó/fő is lehet.

Amennyiben a napi munkaidő kevesebb, mint napi 6 óra, a megállapítható munkabér ennek arányában csökken.

A programban való részvétel esetén, az alábbi feltételeket szükséges teljesíteni: 

A 16–25 év közötti nappali tagozaton tanuló diák közvetítést kérőként – nyilvántartásba vétel, regisztráció céljából –, 2024. június 17. napjától vegye fel a kapcsolatot a lakó-, vagy tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatalnál. Az I–III. kerületi lakosok esetében:

Budapest Főváros Kormányhivatala

III. Kerületi Hivatal

Foglalkoztatási Osztályával

(Cím: 1039 Budapest, Heltai Jenő tér 3.)

Ügyfélfogadási idő: hétfő–szerda: 8:30 – 15:00;

csütörtök: nincs ügyfélfogadás;

péntek: 8:30 – 12:00;

A nyilvántartásba vételhez szükség lesz a személyes okmányok, valamint az érvényes diákigazolvány bemutatására vagy a tanulmányok befejezése miatt kiadott iskolalátogatási igazolásra.

A célcsoportba tartozó diákok foglalkoztatásra irányuló, vagy vállalkozási jogviszonnyal nem rendelkezhetnek.

A regisztrációt követően, a Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyeri Polgármesteri Hivatal Munkaügyi Irodáját (1033 Budapest, Fő tér 3. I. em. 34. iroda, tel.: 437-8601, 437-8623) szükséges felkeresni az egészségügyi alkalmassági vizsgálat intézésével, valamint a jogviszony létesítéséhez szükséges dokumentumok kitöltése miatt.

A diákmunkához kapcsolódó munkaszerződés megkötéséhez, az alábbi dokumentumok szükségesek:

 • Adatlap, amely elérhető linken (1. számú melléklet), vagy személyesen átvehető a Polgármesteri Hivatal Fő tér 3. I. em. 34. irodában);
 • Megbízás bankszámlára utaláshoz (2. számú melléklet), (ha nincs saját bankszámlaszám, a szülő bankszámlaszáma szükséges és a szülőtől egy nyilatkozat, hogy hozzájárul a diák/gyermeke részére utalt pénzösszeghez való hozzáférés jogosultsága felőli intézkedésről);
 • Személyazonosító igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, TAJ kártya, adóigazolvány, érvényes diákigazolvány vagy iskolalátogatási igazolás;
 • Regisztrációs igazolás – Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztály (1. pont)
 • 16–18 éves diákok esetében szülői nyilatkozat (3. számú melléklet), amelyben a szülő hozzájárul, gyermeke személyes adatainak kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy diákmunkát vállaljon;
 • Nyilatkozat tartozásról (4. számú melléklet);
 • Nyilatkozat személyes adatok kezelésére vonatkozóan (5. számú melléklet, 18. életévét betöltött diák esetében);
 • a bemutatott okmányok alapján, az orvosi alkalmassági vizsgálatra szóló beutalót a Munkaügyi Iroda munkatársa állítja ki, amellyel az előzetesen egyeztetett időpontban szükséges megjelenni az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Szent Margit Rendelőintézetben (1033 Budapest, Laktanya utca 4.). Az orvosi alkalmassági vizsgálat eredményét a Munkaügyi Iroda munkatársainak szükséges leadni.

Fontos! A tárgyévet követő évben a diákoknak 2025. május 20. napjáig adóbevallást kell készíteni a megszerzett jövedelemről, vagy a NAV készíti el a bevallást.

Várjuk minden kedves érdeklődő jelentkezését!

Kiemelt hírek

Óbuda Újság Összes Óbuda újság