Tájékoztató az elektronikus ügyintézésről

Tisztelt Ügyfeleink!

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában  az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban: Eüsztv.) által támasztott követelményeknek megfelelően elektronikus ügyintézés működik.

Az önkormányzati elektronikus ügyintézést népszerűsítő kommunikációs csomag része a rövid, egyperces animációs kisfilmek is, amelyek egy-egy, a mindennapi életben is előforduló szituáción keresztül mutatják be a korábbi, esetenként időigényes vagy fáradságos személyes ügyintézés kényelmes, online alternatíváját.

Hivatalunk számos ügytípusban az ASP rendszer részét képező E-önkormányzat portálon (a továbbiakban: Portál) közzétett elektronikus űrlapok útján, valamint egyéb esetben e-Papír szolgáltatás útján biztosítja az elektronikus ügyintézés lehetőségét.

A Portál használatához szükséges segédletet ide kattintva találják meg.

Gazdálkodó szervezetek, magánszemélyek, egyéni vállalkozók hivatalunkhoz a Portálon található elektronikus űrlapokon nyújthatják be beadványaikat.

Amennyiben az adott ügy intézésére a Portálon keresztül nincs mód, a https://epapir.gov.hu/ oldalon található ingyenes, hitelesített üzenetküldő alkalmazáson keresztül van lehetőségük levelet küldeni.

Az elektronikus ügyintézés során az Eüsztv. és annak kapcsolódó jogszabályai eltérő követelményeket fogalmaznak meg a természetes személyekre, valamint a gazdálkodó szervezetekre vonatkozóan.

Gazdálkodó szervezetek

2018. január 1. napjától elektronikus ügyintézésre, valamint Cégkapu rendszeren való regisztrációra kötelezett valamennyi gazdálkodó szervezet. A törvényi szabályozás értelmében a cégekkel való kapcsolattartás Hivatalunk részéről kizárólag Cégkapu rendszeren keresztül valósul meg.

Felhívjuk a Cégkapu elérhetőséggel még nem rendelkező gazdálkodó szervezetek képviselőinek figyelmét, hogy elektronikus regisztrációs kötelezettségük nem teljesítése esetén Hivatalunknak törvényességi felügyeleti eljárás vagy hatósági ellenőrzés lefolytatását kell kezdeményeznie velük szemben.

A Cégkapu regisztrációs felülete közvetlenül a https://cegkapu.gov.hu címen érhető el.

Magánszemélyek

Az Eüsztv. magánszemélyek részére nem írja elő az elektronikus ügyintézés kötelező használatát, azonban ők is választhatják ezt a lehetőséget.

Magánszemélyek esetében mind az e-Papír, mind az E-önkormányzat használata Ügyfélkapu (https://ugyfelkapu.magyarorszag.hu/) regisztrációhoz kötött.

Egyéni vállalkozók

Az Eüsztv. szabályozása egyéni vállalkozók részére is kötelezővé teszi az elektronikus ügyintézést.

Egyéni vállalkozók esetében mind az e-Papír, mind az E-önkormányzat portál használata szintén Ügyfélkapu (https://ugyfelkapu.magyarorszag.hu/) regisztrációhoz kötött.

A Portálon elektronikusan indítható ügyek (publikált űrlapok, egyes kitöltési útmutatók a linkekre kattintva itt letölthetők)

 1. Adóügyek
  • Adatbejelentés a gépjárműadóról
  • Adatbejelentés a magánszemély kommunális adójáról
  • Adatbejelentés a reklámhordozó utáni építményadóról
  • Adatbejelentés a telekadóról
  • Adatbejelentés az épület, épületrész utáni építményadóról
  • Adategyeztetés önkormányzati adóügyben
  • Adó- és értékbizonyítvány kiállítási kérelem
  • Adóbevallás az idegenforgalmi adóról (2018.12.31-ig)
  • Adóbevallás az idegenforgalmi adóról (2019.01.01-től)
  • Adóbevallás az idegenforgalmi adóról (2020.01.01-től)
  • Adóbevallás az idegenforgalmi adóról (2021.01.01-től)
  • Automatikus részletfizetési kérelem
  • Bejelentkezés, változás-bejelentés
  • Bevallás előrehozott helyi adóról
  • Kombinált áruszállítás bejelentése
  • Kérelem adófelfüggesztésre
  • Kérelem adóigazolás, adóhatósági bizonyítvány kiadására
  • Kérelem költségmentesség engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolására
  • Meghatalmazás önkormányzati adóügyekben
  • Megkeresés köztartozás behajtására
  • Méltányossági kérelem
  • Nyilatkozat az adómentesség igénybevételéről
  • Talajterhelési díj bevallás
  • Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adójához kapcsolódó bevallás
  • Túlfizetés átvezetési és visszatérítési kérelem
  • Visszaigazolás jövedelem letiltásáról
 2. Általános vagy egyéb igazgatási ügyek
  • Bejelentés a címkezeléshez szükséges címelemek bejegyzéséhez, módosításához
  • Bejelentés az ebösszeíráskor közölt adatok változásáról
  • Birtokvédelmi kérelem
  • Ebösszeíró adatlap
  • Fakivágási engedélykérelem, bejelentés
  • Jövedelem- és vagyonnyilatkozat pályázathoz, támogatás igényléshez
  • Kérelem ingatlan házszámának megállapításához
  • Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben
 3. Anyakönyvi ügyek
 4. Hagyatéki ügyek
  • Adatkérés hagyatéki eljárásban illetékes közjegyzőről
  • Adatszolgáltatás hagyatéki leltárhoz
  • Nyilatkozat öröklésre jogosultakról
 5. Ipar-kereskedelmi ügyek
 6. Telepüzemeltetési, vagyonkezelési ügyek
  • Bejelentés, kérelem önkormányzati bérlakásba történő befogadáshoz
  • Kérelem kútlétesítés engedélyezéséhez
  • Kérelem kút megszüntetéséhez
  • Kérelem kút üzemeltetéséhez, fennmaradásához
  • Kérelem önkormányzati bérlakás lakbérkedvezményre
  • Részletfizetési kérelem Önkormányzati tulajdonban lévő helyiség bérletidíj-tartozásra
 7. Szociális ügyek
  • Lakásfenntartási támogatást igénylő adatlap
  • Lakáscélú kamatmentes kölcsön iránti kérelem
  • Rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelem
  • Nyilatkozat gyermektartásdíj összegéről
  • Kérelem rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához
  • Védendő fogyasztó igazoláshoz kérelem
 1. Pénzügyi, gazdálkodási ügyek
  • Nyilatkozat szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez

További elektronikusan intézhető ügyek

 • Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtása (K01 nyomtatvány)
 • Keresetlevél beterjesztése jegyzői birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben (P26 nyomtatvány)

Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos kérdéseiket feltehetik a postabonto@obuda.hu e-mail címen.