Adóigazolás

1./ Az adóhatóság a nála vezetett adószámlák egyenlegének állásáról az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 126. §-a és az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII.28.) Korm. rendelet 24. § (1)-(2) bekezdése alapján igazolást állít ki.

Az igazolás az alább letölthető formanyomtatvánnyal kérelmezhető.

Az igazolási kérelmek magánszemély adózók esetében benyújthatóak személyesen az Ügyfélszolgálati Irodán (1033 Budapest Harrer Pál utca 2.) ügyfélfogadási időben, vagy postán a Budapest III. Kerület Polgármesteri Hivatal Adóügyi Főosztály 1034 Budapest Zápor utca 27. címen, valamint az E-önkormányzat portálon keresztül.

Gazdálkodó szervezetek és egyéni vállalkozók számára az igazolási kérelmek törvényileg kötelezően az E-önkormányzat portálon keresztül nyújtandók be. (Az elektronikus ügyintézés módjáról további információkat itt talál.)

2./ Az igazolás kiadásának határideje:
– a kérelem beérkezésétől számított 6 nap.

3./ Az igazolás magánszemélyek részéről személyesen, vagy írásos meghatalmazással vehető át, igény esetén postán megküldjük.

Gazdasági társaságok esetén a megküldése a Cégkapu rendszeren keresztül történik.

KAPCSOLÓDÓ ÜGYINTÉZŐK:

Őri Éva (adónyilvántartási és könyvelési csoportvezető)
Telefon: +36 1 436 7171