Magánszemély kommunális adója

Kommunális adó számlaszám: 12001008-00131713-04800008

Kerületünkben kommunális adó került bevezetésre 2012. január 1-jei hatállyal a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.), valamint Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának többször módosított 49/2008. (IX.30.) számú rendelete (továbbiakban: Ör.) alapján.

Adatbejelentési és adófizetési kötelezettség keletkezik a magánszemély tulajdonában lévő lakás után, ha annak tulajdonosa (több tulajdonos esetén legalább az egyik) az év első napján nem rendelkezik a III. kerületben bejelentett lakcímmel vagy a lakást bérbe adja.

1. Mire terjed ki a kommunális adó kötelezettség?

Kommunális adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki az év első napján az Önkormányzat illetékességi területén belül építmény vagy telek tulajdonjogával rendelkezik, továbbá azt a magánszemélyt is, aki nem magánszemély tulajdonában lévő lakás bérleti jogával rendelkezik.

2. Milyen mentességek vannak?

Az Ör. 11/G. § (1)-(2) bekezdése szerint:

„(1) Mentes a magánszemély kommunális adója alól:

a) az az építmény, amely után az adóalanynak építményadó-fizetési kötelezettsége áll fenn;

b) az a telek, amely után az adóalanynak telekadó-fizetési kötelezettsége áll fenn;
c) az a lakás, amelynek adóalanya (több adóalany esetén legalább az egyik) az év első napján az önkormányzat illetékességi területén állandó lakosként bejelentett lakóhellyel rendelkezik, ha a lakást nem adja részben vagy egészben bérbe;
d) a lakásbérleti jog, ha annak jogosultja (több jogosult esetében legalább az egyik) az év első napján az önkormányzat illetékességi területén állandó lakosként bejelentett lakóhellyel rendelkezik;
e) az a telek, amely a 9. § alapján mentes a telekadó alól.
(2) Az (1) bekezdés c) és e) pontjában meghatározott mentesség nem alkalmazható, ha az adótárgy szerinti ingatlanon a településkép védelméről szóló törvény szerinti reklámhordozó került elhelyezésre.”

3. Hogyan lehet adatbejelentést tenni?

Adózó az adó megállapítása, megfizetése érdekében köteles a törvényben előírt adatbejelentés megtételére.

Az adatbejelentések benyújthatóak személyesen az Ügyfélszolgálati Irodán (1033 Budapest Harrer Pál utca 2.) ügyfélfogadási időben, vagy postán a Budapest III. Kerület Polgármesteri Hivatal Adóügyi Főosztály 1034 Budapest Zápor utca 27. címen, valamint az E-önkormányzat portálon keresztül.

Az adatbejelentés benyújtója 30 nap után határozattal értesül a megállapított (fizetendő) adó összegéről, és a fizetési határidőkről.

4. Mennyi a kommunális adó mértéke?

Az adó mértéke adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként a 2019-2022. adóévekben 25.628 Ft/év volt, 2023-ban 31.500 Ft/év, 2024-ben 36.000 Ft/év.

Adatbejelentő nyomtatvány (bevallás) magánszemély kommunális adójához:
Magánszemély kommunális adója adatbejelentés

Megállapodás nyomtatvány az adóval kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról:
Megállapodás űrlap

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGYES HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ RENDELETE ÉS ANNAK VÁLTOZÁSAI:

2024-ben hatályos helyi adó rendelet
2023-ban hatályos helyi adó rendelet
2022-ben hatályos helyi adó rendelet
2020-2021-ben hatályos helyi adó rendelet
2019-ben hatályos helyi adó rendelet
2018-ban hatályos helyi adó rendelet

KAPCSOLÓDÓ ÜGYINTÉZŐK:

Tajti-Liliom Katalin (adómegállapítási csoportvezető)
Telefon: +36 1 436 7178

Melovics József István (adókivető)
Telefon: +36 1 436 7175

dr. Káldyné dr. Forgó Brigitta (ellenőrzési csoportvezető)
Telefon: +36 1 436 7198

Draskovitsné Kapornai Gabriella (ellenőrzési ügyintéző)
Telefon: +36 1 436 7179

Ambrus László (ellenőrzési ügyintéző)
Telefon: +36 1 436 7189