Beiskolázási támogatás

A tanévkezdés megkönnyítése érdekében beiskolázási támogatásban részesíthető az általános iskolában, nappali rendszerű középiskolában, szakiskolában tanuló 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem részesülő gyermek,

a felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató, önálló keresettel nem rendelkező fiatal felnőtt,
amennyiben családjában egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 110.000,-Ft-ot, egyedülálló szülő esetén a 130.000,-Ft-ot.

A támogatás megállapítását a szülő vagy más törvényes képviselő, illetve a nagykorú jogosult kérheti.
A tanulói vagy hallgatói jogviszony fennállását a kezdődő tanévre vonatkozó iskolalátogatási, illetve hallgatói jogviszony igazolás benyújtásával kell igazolni.

A beiskolázási támogatás összege általános iskolai tanuló részére 10.000Ft,

 középiskolában vagy szakiskolában tanuló gyermek részére 15.000,-Ft

– felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytató fiatal felnőtt részére 17.000,-Ft.

beiskolázási támogatás iránti kérelmet évente gyermekenként egy alkalommal, augusztus 21. és november 30. között lehet benyújtani.