Beiskolázási segélyben részesíthető az általános iskolában, nappali rendszerű középiskolában, szakiskolában tanuló 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem részesülő gyermek, illetve

A felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató, önálló keresettel nem rendelkező fiatal felnőtt,
amennyiben családjában egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 220%-át, egyedülálló szülő esetén 250%-át.

A beiskolázási segélyre való jogosultság megállapítását a szülő vagy más törvényes képviselő, illetve a nagykorú jogosult kérheti.
A tanulói vagy hallgatói jogviszony fennállását a kezdődő tanévre vonatkozó iskolalátogatási, illetve hallgatói jogviszony igazolás benyújtásával kell igazolni.

A beiskolázási segély összege annak a tanulónak, aki a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény 4. § (1)-(2) bekezdése alapján ingyenes tankönyvellátásban részesül, 10.000Ft.

 középiskolában vagy szakiskolában tanuló gyermek részére 15.000,-Ft

– felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytató fiatal felnőtt részére 17.000,-Ft,

beiskolázási segély iránti kérelem benyújtható postán ( 1300. Bp.Pf.102.) illetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján ( 1033 Bp. Harrer P. u. 2.)

A támogatás iránti kérelmet évente gyermekenként egy alkalommal  augusztus 21 – től november 30-ig lehet benyújtani.