Óbudai szociális tanulmányi ösztöndíj

Óbudai szociális tanulmányi ösztöndíjra (továbbiakban: ösztöndíj) jogosult az a tanuló, aki(nek)

a) általános iskolába jár, és az iskola első osztályát elvégezte, vagy

b) valamely középiskola nappali tagozatán tanulmányokat folytat, továbbá

c) az előző tanévi tantárgyi átlaga a kerekítés szabályainak alkalmazása nélkül 4,50 vagy a fölött van, valamint

d) az a fogyatékkal élő vagy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nktv.) 4. § 25. pontjában foglaltak szerinti sajátos nevelésű igényű tanuló, akinek az előző tanévi tantárgyi átlaga a kerekítés szabályainak alkalmazása nélkül 3,50 vagy a fölött van, és

e) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg 140 000 Ft-ot.

A magatartás és szorgalom érdemjegy nem tartozik a tantárgyi átlagba.

Az ösztöndíj összege

a) havi 12 000 Ft

b) havi 14 000 Ft, ha a bizonyítvány átlaga kitűnő.

(4) Szöveges értékelés esetén a tanulmányi átlag meghatározása a Nktv. 54. § (2)-(3) bekezdésében foglaltak szerint történik.

Ösztöndíjat csak az a gyermek kaphat, akinek a szülője, vagy más törvényes képviselője III. kerületi bejelentett lakó vagy telephellyel rendelkezik és ott életvitelszerűen lakik. A szülőktől külön élő nagykorú középiskolai tanulónak saját jogon is megállapítható az ösztöndíj.

Az ösztöndíjat szeptember 1-től június 30-ig kell folyósítani.

Az ösztöndíj megállapítása iránti kérelmet – az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon a gyermekét saját háztartásában nevelő szülő vagy más törvényes képviselő június 15-től november 30-ig nyújthatja be.