Szociális tanulmányi ösztöndíj

Szociális tanulmányi ösztöndíjra jogosult az a tanuló, aki(nek) általános iskolába jár, és az iskola első osztályát elvégezte, vagy valamely középiskola nappali tagozatán tanulmányokat folytat, és az előző tanévi tantárgyi átlag a kerekítés szabályainak alkalmazása nélkül 4,50, vagy a fölött van, vagy szöveges értékelés esetén legfeljebb két tárgy értékelése jól megfelelt és a többi tantárgy értékelése kiválóan megfelelt, és a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 120 000,- Ft/főt.

Az ösztöndíj összege 10 000 Ft/hó

Amennyiben a gyermek bizonyítványa kitűnő az ösztöndíj összege: 12 000 Ft/hó

Kitűnőnek az számít, aki minden tantárgyból kiválóan megfelelt.

Ösztöndíjat csak az a gyermek kaphat, akinek a szülője, vagy más törvényes képviselője III. kerületi bejelentett lakó vagy telephellyel rendelkezik és ott életvitelszerűen lakik. A szülőktől külön élő nagykorú középiskolai tanulónak saját jogon is megállapítható az ösztöndíj.

Az ösztöndíjat szeptember 1-től június 30-ig kell folyósítani.

Az ösztöndíj megállapítása iránti kérelmet – az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon a gyermekét saját háztartásában nevelő szülő vagy más törvényes képviselő június 15-től november 30-ig nyújthatja be.