Házasságkötés

A házasulóknak személyesen kell megjelenniük a jegyzőkönyv felvétele céljából.

A házasságkötéshez szükséges dokumentumok:
-mindkét házasuló érvényes személyi igazolványa, vagy érvényes útlevele, vagy magyar állampolgárságot igazoló állampolgársági bizonyítványa és lakcímigazolvány
– mindkét házasuló eredeti születési anyakönyvi kivonata
-elvált, özvegy családi állapot esetén jogerős bontóítélet, illetve halotti anyakönyvi kivonat eredeti példánya
– Tanúk adatai: pontos név és lakcím, személyi igazolvány száma, érvényességi ideje, kiállító okmányiroda, személyi azonosító.

A házasságkötés bejelentése és a házasság megkötése között egy hónap várakozási időnek kell eltelnie. Ez alól mentesítést lehet kérni külföldi kiküldetés, terhesség és lakásvásárlási hitel felvétele esetén. A kérelemhez mellékelni kell a mentesítési okról szóló igazolást is.

Külföldi állampolgárságú házasuló esetén további személyes tájékoztatás szükséges!

E-mail cím: anyakonyv@obuda.hu