Névváltoztatás, születési családi és utónév változtatása

A kérelem benyújtásához szükséges okiratok:

  • az érintett fél személyazonosító okmánya, lakcímkártyája
  • születési anyakönyvi kivonata
  • ha házas, a házassági anyakönyvi kivonata
  • kiskorú gyermekének, gyermekeinek születési anyakönyvi kivonata.

Kiskorú gyermek névváltoztatását törvényes képviselője terjesztheti elő. Kiskorú gyermek esetében, ha a szülők elváltak, akkor is kell mindkét szülő hozzájárulása a név megváltoztatásához. Ettől csak az az eset tér el, ha a szülő felügyeleti jogát megvonták és ezt jogerős bírósági ítélet igazolja.

Szülő családi nevének megváltoztatása kiterjed családi nevét viselő kiskorú gyermekére is. Kivétel: ha ezt a szülő kifejezetten nem kéri.

A Fővárosi Kormányhivatal számlájára utalja át a névváltoztatás díját: 10.000.- Ft-ot, a számlaszám: 10023002-00299592-00000000. A közlemény rovatban kérjük feltüntetni a „névváltoztatás” megjelölést, továbbá a névváltoztatással érintett személy születési nevét. Ha az érintett házassági nevet is visel, akkor a házassági nevet is rögzíteni szükséges a születési név előtt, az ügyfél beazonosíthatósága érdekében. Az ügyintézéshez kinyomtatva hozza magával az utalásról a banktól a tranzakció visszaigazolását.

Csak különös méltánylást érdemlő okból engedélyezhető újabb névváltoztatás az előző névváltoztatás hatályba lépésétől számított 5 éven belül.

A névváltoztatási kérelem az anyakönyvi hivatalokban nyújtható be, azonban a kérelmet Budapest Főváros Kormányhivatala Állampolgársági és Anyakönyvi Főosztály bírálja el, és a döntést közli a kérelmezővel.

E-mail cím: anyakonyv@obuda.hu