Haláleset anyakönyveztetése

Haláleset anyakönyvezéséhez szükséges iratok:

– az elhunyt személyi igazolványa, érvényes útlevele és 2001. január 1. után kiadott (kártyaalakú) jogosítványa, lakcímigazolványa
– az elhunyt születési, házassági anyakönyvi kivonata
– elvált, illetve özvegy családi állapota esetén a házasság megszűnését igazoló irat
– halottvizsgálati bizonyítvány

A halotti anyakönyvi kivonat kiállítása illetékmentes.

E-mail cím: anyakonyv@obuda.hu