Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

A rendkívüli települési támogatás keretén belül rendkívüli gyermekvédelmi támogatás nyújtható annak a rendkívüli élethelyzetbe került
a) gyermeket nevelő családnak, melyben az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg a 80.000,- Ft-ot,
b) a családban tartós beteg vagy fogyatékossággal élő gyermek esetén a 90.000,- Ft-ot,
c) gyermekét egyedül nevelő szülőnél a 90.000,- Ft-ot,
feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke külön-külön számítva nem haladja meg a gyermeket gondozó családban az öregségi nyugdíj legkisebb összegének (28.500,- Ft) harmincszorosát, azzal, hogy nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben a szülő vagy a tartásra köteles más törvényes képviselő életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általuk lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra vagy tartós betegségre tekintettel fenntartott gépjármű.

A szülőktől külön élő nagykorú gyermeknek saját jogon is megállapítható a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, amennyiben a nagykorú gyermek létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került.

A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás esetében gyermeknek minősül a tartósan beteg, a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd-, vagy más fogyatékossággal a családban élő fiatal felnőtt.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás hét alkalommal adható a családnak, ha a tárgyévben
a) tagjai közül senki nem vett igénybe települési támogatást,
b) tagjai közül senki nem jogosult rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre,
c) tagjai közül valakinek a (óbudai lakhatási támogatás, óbudai betegápolási díj, óbudai gyógyszertámogatás, óbudai hátralékkezelési támogatás, óbudai jövedelempótló támogatás) jogosultsága három hónapot meg nem haladóan állt vagy áll fenn.

Tárgyévben legfeljebb hat alkalommal nyújtható rendkívüli gyermekvédelmi támogatás annak a családnak, melynek tagjai közül valaki a tárgyévben három hónapot meghaladóan lakhatási támogatásban, gyógyszertámogatásban részesül, vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult.

Tárgyévben legfeljebb öt alkalommal nyújtható rendkívüli gyermekvédelmi támogatás annak a családnak, melynek tagjai közül valaki a tárgyévben három hónapot meghaladóan jövedelempótló támogatásban, betegápolási díjban, rendszeres vagy egyösszegű hátralékkezelési támogatásban részesül.

A tárgyévben egy háztartásnak legfeljebb hét alkalommal nyújtható rendkívüli családvédelmi és gyermekvédelmi támogatás összesen.

Az ügyfélfogadás jelenleg eltér a nyomtatványon feltüntetettől!
Aktuális információ az alábbi linken elérhető:

https://obuda.hu/blog/szervezeti_abra/ugyfelszolgalati-iroda/