1300 óvodás tanult meg úszni az elmúlt tanévben

Hírek
Közzétéve:

Az oktatás struktúrájának átalakításával ebben a tanévben októberi kezdettel a kerületben működő óvodák nagycsoportosai vehettek részt az oktatáson, ami 21 óvoda 30 tagintézményében mintegy 1300 gyermek úszástudásának fejlődését tette lehetővé. A program megvalósításában, az oktatásban a Római Teniszakadémia és a Római Sportegyesület vett részt. Az oktatók kiemelt figyelmet fordítottak azoknak a gyerekeknek tanítására, akik már korábban megszerzett alapismeretekkel rendelkeztek. Így mindenki a maga tudásához mérten egyenletes fejlődést ért el.  

Fontos, hogy a gyerekeket már óvodás kortól megismerkedjenek az egészséges életmóddal, a mozgás és a sportra való igény már ebben a korban kialakuljon. Ahogy nőnek a gye­re­kek, fejlő­dik figyel­mük és koor­di­ná­ciós kész­sé­gük, job­ban meg­ér­tik az uta­sí­tá­so­kat és élve­zik a csa­pat­mun­kát is. Ebben a kor­ban a komplex moz­du­lat­so­rok­kal már erő­sít­hető a moz­gás­ko­or­di­ná­ció és a kon­cent­rá­ció, a moz­gás kihat az intel­li­gen­cia ter­mé­sze­tes fejlő­dé­sére is.

Az úszás ma már hozzá tartozik az alapvető ismeretek, készségek közé, mindemellett egyike a legrégebbi versenysportoknak, ezért esett a választás az úszás oktatására. A program legfontosabb célja a gyerekek víz közegével való megismertetése, az alapok elsajátítása, hiszen vannak, akik ezen alkalmak során találkoznak rendszeres edzés keretein belül először a vízzel. Egy-egy kurzus után sokan kapnak kedvet az úszáshoz, úgy a szabadidős, mint a sportszerűen űzhető tevékenységként.

 

Kiemelt hírek

Óbuda Újság Összes Óbuda újság