Polgármesteri közlemény – BKV átszervezés: leállított járatritkítás

Hírek
Közzétéve:

 

Mint azt már tegnap a sajtóhoz eljuttatott közleményemben kifejtettem, érthetetlennek és elfogadhatatlannak tartom a kiszivárgott járatátszervezési és ritkítási tervezetet azzal együtt, hogy tisztában vagyok a BKV katasztrofális helyzetével. Bár ez nem meglepő a Főváros jelenlegi vezetésének koncepciótlanságát, kapkodását ismerve.  

Ezért kezdeményezem, hogy a közeljövőben minél előbb kezdődjön tárgyalás a III. kerületet is jelentős mértékben érintő tömegközlekedési és parkolási kérdésekről, amelyekbe véleményem szerint elengedhetetlen a kerület és a főváros környezetvédelmével foglalkozó és tevékenyen részt vevő civil szervezetek bevonása.

2008. február 26.

Bús Balázs
polgármester 

 

(fotó: Hírszerző)

 

 

Kerületünk közlekedése

 

– Szakmai munkaanyag tervezet –

 

 

A Főváros által tervezett BKV járat átalakítások miatt kialakuló tömegközlekedési hálózat elfogadhatatlan a kerületben élők számára. Az átalakítások következtében az agglomerációban élők városba jutási lehetősége a személygépjárműre korlátozódik, illetve a távolsági buszok jelenlegi túlzsúfoltságát növeli. A döntés következménye, hogy tovább fokozódik a reggeli és esti időszakokban a jelenleg is sűrű forgalom, amelyet tovább súlyosbít az, hogy a döntés meghozatalakor a nélkülözhetetlen P+R parkolók kialakításáról egyáltalán nem rendelkeztek.

 

Az átszervezéssel, az utasokat az eddiginél több átszállásra, ezáltal több vonaljegy megvásárlására kényszerítik, mellyel lényegesen nő a tömegközlekedés költsége, és ezáltal versenyhátrányba kerül a kiváltani célzott személygépjármű forgalommal szemben. Ennek hatása az utasok számára szintén a személygépjárművekkel való közlekedés választása, az annak a városban élőket érintő összes hátrányával. Gondolunk itt az állandósuló forgalmi dugókra és az egyre nagyobb problémát jelentő környezetszennyezésre.

 

– A 86-os busz vonalát egy korábbi döntéssel a Függetlenség parkig hosszabbították meg, ezért értelmetlennek tűnik, a járat jelenleg tervezett drasztikus lerövidítése, aminek következtében az Egyetemi központ csak átszállással lesz elérhető.

– Buda legfőbb buszjáratainak értelmetlen útvonal szűkítésével, a budai közlekedés gerince törik meg.

– Az eddig is ellátatlan Aranyhegy -Ürömhegy már lakott területnek minősül. Az itt élők korábbi törekvésével és igényével szemben, az átszervezés során nem fejlesztették a terület tömegközlekedését, az a jövőben is ellátatlan marad.

– A 18-as megszűnésével az Aranyhegyen, Ürömhegyen, valamint a Testvérhegyen és Csúcshegyen lakók kizárólag a Volán járatokkal közlekedhetnek, amelyekre a zsúfoltság miatt már most sem lehet felszállni, miközben a hétvégén a területen egyáltalán nincs járat. A tervezett 218-as járat este 21 óra után nem jár, ami elfogadhatatlan az ott élők számára.

   A területen lakófunkció bővítő fejlesztés valósul meg a közeljövőben, ami a tömegközlekedés hiánya miatt gépkocsi forgalmat generál. Ez tovább súlyosbítja a Bécsi út közlekedési helyzetét, pedig azt inkább tehermentesíteni kellene.

– A Római parton közlekedő 34-es busz hétvégi járatainak ritkítása elfogadhatatlan, a Duna-parton hétvégenként több száz nemcsak óbudai család tölti szabadidejét. Nincs közvetlen járat Belső- Óbuda és Római part között, ami a szabadidő hasznos eltöltésének lehetőségét nehezíti meg.

– A Békásmegyeri lakótelepen, különösen a terület dunai oldalán élők életminőségén a tervezett változtatások jelentősen rontanak.

– A Szentendrei Hév járatainak sűrítésével, a személygépjárművek számára az áthaladás lehetetlenné válik a sorompós átjáróknál, ezért a döntés csak szerelvénycserével együtt lenne támogatható a sorompók jelenlegi „nyitvatartási” idejének megtartása mellett.

– A 17-es villamos, a sínpálya jelenlegi állapota, és az újlaki vonalszakasz mostani közlekedési adottságai miatt nem alkalmas a 60-as busz párhuzamos szakaszának kiváltására.

 

 

Javaslataink a következők:

 

– M0-ás hídon a korábbi egyeztetéseknek megfelelően autóbuszjárat indítása.

– Az 1-es villamos pályájának meghosszabbítása több szempontból is lényeges. Egyrészt a kötött pályás tömegközlekedés bővítéséhez, másrészt lehetővé tenné a párhuzamos buszjáratok kiváltását, illetve tehermentesítését.

   Ezt különösen a 17-es villamost és a 60-as buszt érintő változások kapcsán szükséges kihangsúlyozni tekintettel arra, hogy a BKV illetékesei korábban több alkalommal is kifejtették, hogy a kötöttpályás tömegközlekedési eszközökkel párhuzamosan közlekedő autóbuszjáratok átalakítására – szakmai szempontok alapján – csak akkor kerülhet sor, ha az érintett kötöttpályás tömegközlekedési vonalak szükség szerint felújításra, bővítésre, illetve kialakításra kerülnek.

– A 60-as és 260-as vonalak összekötésével ki lehet küszöbölni a felesleges átszállásokat.

– A döntés következtében túlzsúfolttá váló Szentlélek téri buszpályaudvart át kell telepíteni az Árpád híd pesti hídfőjéhez, mert a Szentlélek tér mérete nem teszi lehetővé több járat számára állomás biztosítását. Indokolt az áttelepítés azért is, mert a járatoknak elsődlegesen a metrót kell elérniük, ez a legfontosabb átszállási cél. Mindemellett az Álomsziget beruházással kapcsolatos érvényben lévő, Főváros-Kerület-Fejlesztő által megkötött háromoldalú megállapodás tartalmazza a tér rendezését, a tervezett átalakítás azonban ezt és a Zichy kastéllyal kapcsolatos jövőbeni fejlesztéseket egyaránt ellehetetleníti.

– A tervezett átszervezéssel párhuzamosan P+R parkolók létesítése is szükséges a 10-es út mentén a Bécsi útnál és a 11-es mellett, Békásmegyeren is.

– A forgalom csökkentése és a közlekedés racionalizálása érdekében a 10-es és 11-es út összekötése – a tervezett Aquincumi híd vonalában, valamint az M0 folytatásában is – elengedhetetlenül szükséges.

 

Budapest, 2008. február 25.

Kiemelt hírek

Óbuda Újság Összes Óbuda újság