Átadtuk az Óbuda Kultúrájáért Díjat

Hírek
Közzétéve:

A magyar kultúra napja alkalmából átadtuk az Óbuda Kultúrájáért Díjat. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat az idei évben Kánya Tamásnak adományozta a rangos elismerést. Köszönjük alkotó munkáját és szívből gratulálunk!

 

„Minden kultúra összetartó ereje, hogy tagjai megegyeznek a közös értékekben, írja Csányi Vilmos” – kezdte köszöntőbeszédét díjátadó ünnepségünkön dr. Kiss László polgármester, majd hozzáfűzte: – “Bárcsak így lenne! Bár Csányi Vilmosnak igaza van, mégsem érzi mindenki, mégsem érezzük mindig kötelességünknek, hogy kövessük ezt az ideát. Így mi Képviselő-testületünkben igyekeztünk olyan díjazottakat választani, akik tevékenységének elismerését valódi konszenzus övezi.”

Óbuda Kultúrájáért Díj mindazoknak a kiemelkedő tevékenységet kifejtő személyeknek, csoportoknak adományozható, akik Óbuda-Békásmegyer kulturális életének fejlődéséhez kimagasló tevékenységükkel vagy életművükkel hozzájárultak. Ez alkalommal is nyilvánosan meghirdettük és vártuk a javaslatokat arra, hogy ki kapja a rangos elismerést. Köszönjük mindazoknak, akik ajánlásaikkal segítették a munkánkat!

Az idei évben Óbuda Kultúrájáért Díjban Kánya Tamás részesült

Sokan ismerik, követik Kánya Tamás munkásságát, aki gyerekkora óta visszatérő vendége a Római-partnak, ám jó ideje már egyedülálló művésze is. Kőből, uszadékfákból, ágakból, levelekből épít különös alkotásokat, amelyek megállásra és szemlélődésre késztetnek valamennyiünket.

Az Iparművészei Főiskola egykori hallgatójának életében természethez való kreatív vonzódása a kezdetektől fogva jelen van. Harmadik kerületi lakosként mindig szerette a Duna-partot, amelyet fotóin be is mutat, sokféle szemszögből.

Kánya Tamás a fotózás mellett új művészi kifejezésre is vágyott, így elkezdte gyűjtögetni a folyóparti köveket, terméseket, kagylókat, uszadékfákat. ezekből hozott létre egyedi alkotásokat. Egyre többen látták műveit, később már tudatosan keresték is azokat, hogy gyönyörködhessenek bennük.

Ennek nyomán díjazottunk először a kerületünkben, majd az egész országban, napjainkban pedig világszerte ismert és elismert land-art művésszé vált. Ezek a kompozíciók pár óráig, pár napig láthatóak a természetben, lehetetlen bevinni őket kiállítótermekbe, hiszen éppen a természet közeliségük az egyik jellemzőjük, amellyel elvarázsolják a nézőket.

Köszönjük Kánya Tamásnak, hogy rengeteg örömöt és elmélyült kikapcsolódást hoz alkotásaival Duna-partra látogatók számára. Várjuk további munkáit és gratulálunk a díjhoz!

Polgármesteri dicséreteket is átadtunk

A tavalyi évhez hasonlóan, a magyar kultúra napjához kapcsolódóan polgármesteri dicséreteket is átadtunk az ünnepségen. Polgármesteri dicséretben részesülhet a polgármesteri hivatalban és az önkormányzat intézményeiben dolgozó munkatárs, továbbá a kerületben és a kerületért dolgozó állampolgár, aki a feladatát kiemelkedően, hosszabb időn át eredményesen látja el.

Dolgoznak a kulturális, közösségi programok szervezése és megvalósítása során olyan háttérmunkatársak is, akik soha nem állnak reflektorfénybe, mégis ők azok, akiknek helytállása nélkül ezek az események nem jöhetnének létre, nem lennének sikeresek. Az ő elengedhetetlen munkájukat is szerettük volna megdicsérni, és a legelhivatottabb kollégákat polgármesteri dicséretben részesíteni.

Polgármesteri dicséretben részesült az idei évben:

Dr. Sík László Ferencné, az Óbudai Kulturális Központ Nonprofit Kft. pénzügyi vezetője

Dr. Sík László Ferencné Andrea 33 éve áll Óbuda kulturális életének szolgálatában, jelenleg az Óbudai Kulturális Központ Nonprofit Kft. pénzügyi vezetője. Túl a szorosan vett feladatkörén az elmúlt több mint három évtizedben folyamatosan jelen van szervezőként, pénzügyi lebonyolítóként Óbuda kulturális életében.

Munkája mindig is túlmutatott az egyébként folyamatosan változó intézményi kereteken. És szakmai lebonyolítóként is részt vállal a kulturális feladatok ellátásában, amivel jelentősen hozzájárul Óbuda kulturális életének színesítéséhez, a helyi kulturális értékek megőrzéséhez, átadásához.

Pandurné Pápics Ildikó, az Óbudai Platán Könyvtár gyermekkönyvtári részlegének könyvtárosa

Pandurné Pápics Ildikó 2011-től erősíti az Óbudai Platán Könyvtár csapatát, mára a gyermekkönyvtár arca lett, népszerűsége a gyerekek és szüleik körében a kezdetek óta töretlen. Felelőssége a fiatal látogatók olvasóvá nevelésében, a kultúra iránti igényük kialakításában hatalmas, munkája során generációkat tanított eredményesen könyvtárhasználatra, az olvasás- és íráskultúra megismerésére, megszeretésére.

Kiemelkedő szerepe volt az Óbudai Gyermekvilág Óvoda csoportjaiban pályázat keretében megvalósuló drámapedagógiai foglalkozássorozatok megtartásában. Amikor pedig 2023-ban megújult, átalakult a gyermekkönyvtári részleg, a projektet Ildikó nemcsak kezdeményezte, de aktívan részt is vett annak megvalósításában.

Tóth Imola, az Óbudai Társaskör kulturális munkatársa

Tóth Imola 15 éve dolgozik az Óbudai Társaskörben, munkája elengedhetetlen a mindennapi működésben. Lényegre látó, problémamegoldó képessége sok nehéz helyzeten átsegítette már az intézményt.

Imola óbudai lokálpatrióta, így jól ismeri a helyi közösségeket, kulturális partnereket, akikkel gyümölcsöző kapcsolatot ápol. És harmadik kerületi lakosként a kulturális javaslatok megfogalmazásánál megalapozottan és Óbuda értékeit szem előtt tartva látja el a feladatait.

Tóth Imre, az Esernyős Óbudai Kulturális és Sport Nonprofit Kft. üzemeltetési vezetője

Tóth Imre több mint öt éve dolgozik intézményeinkben, jelenleg az Esernyősben, ő gondoskodik arról, hogy megfelelően működjenek sportpályáink, hogy biztonságos körülmények között sportolhassanak, töltsék el szabadidejüket az óbudaiak kerületszerte. Különösen szívén viseli az óbudai gyerekek táboroztatásának ügyét, mindent megtesz a diákok biztonságos és önfeledt kikapcsolódásáért.

Imre kollégáival együtt készíti elő a fesztiválok, nagyrendezvények infrastruktúráját, hogy minden gördülékenyen működjön. Megbízható munkaerő, és segíti a munkahelyi közösség összetartását, nemcsak az Esernyős, de Óbuda kultúrájának és közösségeinek is fontos támasza.

Pasek Gabriella, Óbuda- Békásmegyer Önkormányzat kulturális szervezője

Pasek Gabriella 4 éve dolgozik az önkormányzatnál, munkakörébe tartozik a kisebb és a nagy rendezvények, a protokolláris események előkészítése és lebonyolítása, a külföldi delegációk programjainak összeállítása, kivitelezése. A hatályos jogszabályokra figyel, kifogástalanul alkalmazza őket és figyelemmel kíséri azok változásait.

Partnereikkel kiváló kapcsolatot ápol, elengedhetetlenül segítve ezzel a Rendezvényszervezési Osztály munkájának hatékonyságát. Feladatait mindig lelkiismeretesen, nagy odaadással, az egyszerre sokirányú leterheltség ellenére maximális precizitással végzi.

Galambos-Tóth Gabriella, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Rendezvényszervezési Osztály osztályvezetője

Galambos-Tóth Gabriella több, mint 25 éve dolgozik a kulturális szektorban, a harmadik kerületi önkormányzatnál négy éve megálmodója, kitalálója az önkormányzat hatáskörébe tartozó rendezvényeknek, protokoll eseményeknek. Az elmúlt négy év sok-sok kihívása – többek között a világjárvány és az áremelkedések – ellenére rendezvényeink színvonalasak, népszerűek voltak, nemcsak kerületünkben, hanem az egész országban szintén elismertséget váltottak ki.

Szintén Galambos-Tóth Gabriellának és csapatának köszönhetjük nagy részben, hogy az Óbudai Advent eseménysorozatát a legjobb vásárnak nyilvánították 2022-ben és 2023-ban is. Gabriella az évek során bebizonyította elhivatottságát, hiszen a legnehezebb helyzetekben is teljes odaadással dolgozik azon, hogy a rendezvények a lehető legmagasabb színvonalon valósulhassanak meg, elismerést váltva ki ezzel a lakosság körében és a kulturális szektorban.

A díjátadó ünnepség zárásaként a résztvevők meghallgathatták az egyedi – külön erre az alkalomra alkotott, több ország népzenei dallamait magába foglaló –  produkciót, amelyet Rónai Orsolya, a Phoenix Vocal Studio, Magyarország egyetlen extrém vokáltechnikákat oktató iskolájának alapítója és vezetője; Berkesi Alex, az Alma együttes basszusgitárosa; Wéber Péter, a Menner Bernát Zeneiskola igazgató-tanára; Szicsó István, a Tatabányai Városi Fesztivál Fúvószenekar karmestere és tanára adtak elő.

Köszönjük szépen az előadóknak az igazán inspiráló produkciót!

Díjazottjainknak gratulálunk, és további sikeres, örömteli alkotást és munkát kívánunk!

Ünnepségünk alatt kaptuk a szomorú hírt, hogy Grétsy László elhunyt. A nyelvművelés kiemelkedő alakja a magyar kultúra napján ment el, amelynek ügyét egész életében szolgálta. Grétsy László emléke előtt egy perces néma felállással tisztelegtünk. Nyugodjon békében!

Kiemelt hírek

Óbuda Újság Összes Óbuda újság