Döntöttek a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat eredményéről

Hírek
Közzétéve:

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve hirdette meg a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot a felsőoktatási hallgatók számára a 2019/2020. tanév második és a 2020/2021. tanév első félévére vonatkozóan, illetve a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára. A pályázat benyújtásának határideje november 5-e volt.

Az „A” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű hallgatók jelentkezhettek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

A „B” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű (a 2019/2020-as tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett) pályázók jelentkezhettek, akik a 2020/2021. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű nappali tagozatos alapképzésben kívánnak részt venni.

Az Oktatási és Turisztikai Bizottság 2019. november 27-én tartott ülésén a 8/2019 (XI.27.) számú határozatával a következők szerint döntött a 2020. évi Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat önkormányzati részének odaítéléséről: A megadott határidőre 38 db „A” és 4 db „B” pályázat érkezett, amiből 34 pályázatot ítélt támogathatónak a Bizottság.

Az összes megítélt támogatás 569 600 Ft/hó, a támogatás egy főre jutó átlagos értéke havonta 16 753 Ft. A pályázókat az önkormányzat értesítette a döntésről.

Kiemelt hírek

Óbuda Újság Összes Óbuda újság