EBÖSSZEÍRÁS 2023. ÓBUDA – A jelenlegi ebösszeírás időtartama: 2023. november 15. és december 15. között

Aktuális ügyek
Közzétéve:

Tisztelt óbudai lakosok, ebtartók!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (Átv.) 42/B. § (1) bekezdése alapján a tartás helye szerint illetékes kerületi önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez. Önkormányzatunk legutóbb 2020. évben végzett ebösszeírást a kerületben.

Az ismételt adatgyűjtés és a meglévő adatbázis frissítése nagymértékben elősegíti a kóborló ebek tulajdonosainak gyorsabb és könnyebb beazonosíthatóságát, és az esetleges zoonózisok (állatról emberre terjedő) betegségek elleni hatékony védekezést.

A jelenlegi ebösszeírás időtartama: 2023. november 15 – 2023. december 15. között, az adatszolgáltatás önbevallásos módszerrel történik.

A kerületre vonatkozó ebösszeíró adatlapot az állat/állatok érvényes oltási könyvének/állategészségügyi könyvének adatai alapján kell kitölteni. Fontos, hogy minden egyes kutyáról külön adatlapot kell kitölteni, az előző összeírás óta sajnálatos módon elvesztett állatokról is, melyet aláírva kell visszajuttatni a hivatalhoz.

Az adatlap elérhető:

– elektronikus formában a kerület honlapján innen tölthető le

– a közreműködő állatorvosi rendelőkben.

Az adatlap gyűjtőládával együtt elérhető:

– számos kerületi oktatási intézményben,

– Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyeletének portáján (1033 Budapest, Mozaik u.7.),

– a Polgármesteri Hivatal Ügyfélkapcsolati Osztály irodájában (1033 Budapest, Harrer P. u. 2.),

– az Óbudai Kulturális Központ intézményeiben,

– az Óbudai Múzeumban (1033 Budapest, Fő tér 1.),

– az Esernyős helyiségében (1033 Budapest, Fő tér 2.).

Az ebenként kitöltött és aláírt adatlapokat az alábbi módon lehet eljuttatni hivatalunkhoz:

– postai úton (Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyeri Polgármesteri Hivatal 1033 Budapest, Fő tér 3.);

– személyesen leadva (Polgármesteri Hivatal Ügyfélkapcsolati Osztály 1033 Budapest, Harrer Pál u. 2.), itt az átvételről elismervény is kérhető;

– e-mailben: az aláírt adatlapot beszkennelve az ebosszeiras2023@obuda.hu e-mail címre küldve;

– hivatali kapun (KRID azonosító: 506036967) beküldve;

– a kihelyezett zárt gyűjtőládákba bedobva.

Az összeírás célja az adatgyűjtés, a veszettség elleni kötelező védekezés elősegítése, állatvédelmi feladatok ellátása.

Tájékoztatjuk az ebtartókat, tulajdonosokat, volt tulajdonosokat, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17/B.§ (10) pontja kimondja, hogy 2013. január 1-től minden négy hónapos kornál idősebb eb csak transzpanderrel (mikrochippel) megjelölve tartható. Kérjük, amennyiben még nem tett eleget ennek a kötelezettségének, az ebösszeírás határidejéig pótolják. Amennyiben az ebtartó/tulajdonos nem tesz eleget a jelöltetési kötelezettségének, és a jegyző, valamint a járási állategészségügyi hivatal tudomására jut a mulasztás, az állatvédelmi bírság kiszabását vonja maga után.

Az adatszolgáltatás teljesítése előtt kérjük, ellenőrizzék az állat/állatok utolsó veszettség elleni kötelező oltásának időpontját is, és amennyiben az egy éven túl történt, kérjük az oltást is haladéktalanul pótolják!

Az ebtartók az összeírást követően is kötelesek az adatváltozásokat (elhullás, szaporulat, tulajdonosváltás, tartási hely változás) írásban bejelenteni a hivatal felé.

Az adatszolgáltatás KÖTELEZŐ, a korábbi adatgyűjtések során bejelentett ebeket a 2023. évben ismételten be kell jelenteni!

A Magyar Állatorvosi Kamara adatbázisának működtetését eltérő jogszabály írja elő, ezért a kutya adatainak az állatorvosok által használt PetVetData rendszerben történő nyilvántartása és rögzíttetése nem felel meg jelen adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének.

Azok az állattartók, akik nem tesznek eleget a helyi önkormányzat felé történő adatszolgáltatási kötelezettségüknek, állatvédelmi bírsággal sújthatók a fent hivatkozott törvény 43. § (1) bekezdése alapján. A bírságot az állatvédelmi hatóság szabja ki az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak szerint.

Tisztelettel kérünk minden ebtartót/tulajdonost, hogy tegyenek eleget törvényi kötelezettségüknek, és segítsék munkánkat a kért információk megadásával, az adatkérő lap kitöltésével, és határidőn belül a hivatal részére történő megküldésével.

Együttműködésüket köszönjük!

Budapest Főváros III. Kerület,

   Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat

Kiemelt hírek

Óbuda Újság Összes Óbuda újság