Együttműködési megállapodás és beszámolók a testület októberi ülésén

Hírek
Közzétéve:

DSC_3274

A szociális támogatások helyi rendszerét ismét az élet diktálta feltételekhez kellett igazítani. Mint ismeretes 2015. március 1-jétől a szociális ellátás struktúrája jelentősen átalakult. Az önkormányzatok felhatalmazást kaptak, hogy a települési támogatás feltételrendszerét meghatározzák. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat képviselő-testülete új adó kivetése nélkül jelentős összeget fordítva a szociálisan rászoruló kerületi lakosok támogatására és a megszűnő segélytípusok pótlására 2015. februárjában fogadta el a szociális igazgatásról, és egyes szociális ellátásokról szóló rendeletét.
Ennek hatályba lépése óta eltelt fél év tapasztalatairól a Szociális Szolgáltató Főosztály egy beszámolót készített, melyben bemutatta a jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt társadalmi, gazdasági, költségvetési, valamint adminisztratív terheket befolyásoló hatását, a támogatások igénybevételének, az ügyfél- és ügyiratforgalom, továbbá a költségvetési előirányzat felhasználásának alakulását.
Annak ellenére, hogy a rendeletet a megalkotása óta – elsősorban a magasabb szintű jogszabályoknak történő megfelelés érdekében – 3 alkalommal módosította a képviselő-testület, most ismét indokolttá vált a módosítása. Ezúttal néhány támogatás feltételét kellett enyhíteni. Ezek az óbudai betegápolási díj, az óbudai gyógyszertámogatás, a rendkívüli családvédelmi támogatás, valamint a temetési támogatás részletszabályait, érinti. A módosítás pénzügyi vonzata rendelkezésre áll.

Az önkormányzat és a T-Art Alapítvány között együttműködési megállapodás megkötését hagyták jóvá, annak érdekében, hogy egymást erősítsék a kulturális-közösségi célok elérésében.
Az alapítvány Óbuda-Békásmegyer képzőművészeti életének meghatározó civil szereplője. A több mint 25 éves működése során megszámlálhatatlan képzőművészeti eseményen, kiállításon és kerületi ismeretterjesztő rendezvényen vett részt. Közreműködésével támogatta a kerületi képzőművészeti pályázatok szakmai megvalósítását, kurátori tevékenységét.

Elkészült az az ingatlanhasznosítási tanulmányterv, mely a Csillaghegyi Strandfürdő és Uszoda területén egy uszodakomplexum megépítését vázolja. A tanulmánytervben foglalt fejlesztési elképzelések megvalósításához a Fővárosi Önkormányzat, a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (BGYH Zrt.) és a III. kerületi önkormányzat együttműködése szükséges.
A megállapodás tervezet szerint a BGYH Zrt. vállalja, hogy a terület fejlesztését a tanulmánytervben foglaltaknak megfelelően valósítja meg, és az I. ütemben egy 50 méteres medencét épít, valamint felújít több meglévő létesítményt. A Főváros elsősorban az anyagi támogatás lehetőségeit kutatja fel, illetve megvizsgálja az állami támogatások lehetőségeit.
A kerületi önkormányzat pedig arról nyilatkozik, hogy lehetőség szerint az új uszodában kívánja megszervezni az úszásoktatást, valamint az időskorúak üdülési, kikapcsolódási lehetőségeinek bővítése céljából a BGYH Zrt. által felújított üdülőegységeket igénybe veszi. A III. kerület azt is vállalja, hogy megvizsgálja a területen egy sportóvoda kialakításának feltételeit. A képviselő-testület a fenti együttműködési megállapodás aláírására felhatalmazta a polgármestert.

Az Óbuda Újság oldalszámának bővítéséről is döntés született. Ebben közrejátszott, hogy egyre több hír érkezett be a szerkesztőségbe az önkormányzati intézményekből valamint sport és civil szervezetektől, melyeknek megjelenését a 32 oldalas terjedelem szűkösen, vagy egyáltalán nem tette lehetővé. Az elfogadott nyolc oldalas bővítéssel, egy lapszámonként behúzott kulturális melléklet formájában, november 13-ától találkozhatnak az olvasók.

DSC_3269

A Róma-parti, illetve a Nánási úti vendéglátóhelyek forgalomvonzó hatása, valamint a szabadidejüket a Duna parton töltő, gépkocsival érkező emberek jelentős száma miatt szükségessé vált a Római-parttal határos terület parkolási rendjének felülvizsgálata. Az előzetes elemzés alapján a jelenleg a közforgalom elől elzárt Kadosa utca Nánási út és a Római part közötti szakasza parkolóként való megnyitása jelentősen enyhítené a kevés parkolóhely miatt kialakult torlódást. A felszabadított hely becsléseink szerint 200-250 szabványos járműparkoló kialakítására lenne elegendő.
A parkolók engedélyeztetése és kialakítása akár egy évig is elhúzódhat, ezért az építést előkészítő és az építési folyamatok külön ütemben valósulnak meg. Az első ütemben (a 2016-os év nyári szezonjának kezdetére) szeretnék elvégezni a szükséges bontási feladatokat, a hulladékmentesítést és bozótirtást, a föld kitermelését és elszállítását, valamint a közvilágítás előzetes becsövezését. Ezek elvégzése után – a mobilgát építésének ütemezését is figyelembe véve – lehet dönteni a második, befejező ütem elvégzéséről, mely a burkolatépítést és közvilágítási munkákat tartalmazza. A Kadosa utcai közterület megnyitását lehetővé tevő előkészítő, nem engedélyköteles feladatok elvégzésére a testület megszavazta a szükséges forrást.

A Képviselő-testület korábbi határozata alapján együttműködési keret-megállapodást kötött az Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Karával. Az együttműködés keretén belül a levegőtisztaság-védelem, zaj-, és rezgésvédelem, vízminőség-védelem, talajvédelem, hulladékgazdálkodás, általános környezetvédelemmel kapcsolatos tevékenység területein a III. kerületben lakók életminőségének javítását tűzték ki célul. Minderre most a testület döntése értelmében a Környezetvédelmi Alapból nyújt támogatást.

A Kerület Településfejlesztési Koncepciójának és Integrált Településfejlesztési Stratégiájának elkészítésével Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft.-t hatalmazta fel a Képviselő-testület még 2013-ban. A tervezési folyamat három jól elkülöníthető munkarészből állt: Megalapozó tanulmány helyzetfeltáró, helyzetelemző, helyzetértékelő munkarészekkel; hosszú távú településfejlesztési koncepció; középtávú integrált településfejlesztési stratégia. Az ezeket tartalmazó dokumentumok megismerésére és észrevételezésére Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata a helyi lakosok számára is lehetőséget biztosított. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet értelmében a beérkezett vélemények alapján átdolgozott stratégiai dokumentumok véglegesítéséhez Képviselőt-testületi jóváhagyás szükséges, amelyet a városatyák a csütörtöki ülésen el is fogadtak.

A Magyar Labdarúgó Szövetség (továbbiakban: MLSZ) Országos Pályaépítési Programjának keretén belül önkormányzatoknak és sportszervezeteknek pályázatot írt ki 12×24 méteres műfüves grundpálya és 20×40 méteres műfüves kispálya építésére. A pályázat célja, hogy az országban új műfüves és élőfüves nagypályák valamint műfüves félpályák, kispályák és grundpályák épüljenek. Az előzetes felmérések és egyeztetések alapján a Dr. Béres József Általános Iskola, és a Paizs Dezső Általános Iskola  20×40 méteres műfüves kispályáinak megvalósításáról döntöttek.

Számos szülői megkeresésre reagálva a képviselők úgy döntöttek, hogy a gyermekintézmények megközelítését biztosító gyalogos átkelőhelyek biztonságosabbá tétele érdekében, azokat újrafestik, illetve a fokozott figyelemfelhívó hatás érdekében prizmákat építenek a burkolatba.

A Jövőbarát Alapítvány 1994 óta a Fővárosban elsőként működő Éjféli Sportbajnokság programot Óbudán is meghonosította. Azóta számos rendezvényt és állandó saját programot szervezett, melyeket hétvégenként átlagosan 100-120 fiatal látogat. Az Alapítvány anyagi támogatást kért az új programjuk beindításához, melynek célcsoportja azok a várandós vagy gyakorló anyukák, akik korábban rendszeresen látogatták az alapítvány programjait. A „Kapaszkodó” program elindítását kiemelten fontosnak tartják, mert a fiatal édesanyák közül sokan túl fiatalon, felkészületlenül csöppentek a gyermekvállalásba. Küldetésüknek tekintik, hogy ezek a lányok megkaphassák azt a lelki és erkölcsi támogatást, bíztatást és megerősítést, mely megalapozhatja, hogy felelős szülőkké válhassanak és képesek legyenek saját életüket vezetni.

A 2014/15-ös tanévtől az Almáskert Óvoda Óbudai Csicsergő Tagóvodája és az Elveszett Állatok Alapítvány létrehozott egy olyan óvodai csoportot, ahol emelt szintű természet- és állatismeret oktatást valósítanak meg nagy sikerrel. Az Elveszett Állatok Gyógyító, Ellátó, Elhelyező Alapítvány ZOO-Ovi programjába idén két zoo csoport részvételét tervezi az óvoda. A zoo-csoportba járó gyermekek a foglakozások keretében az óvodában mini állatkertet rendeztek be az otthonról hozott kisállatokkal, munka- és segítő kutyákkal ismerkedhettek meg, a Hajógyári Szigeten a vizek élővilágát tanulmányozták. Ezen kívül állatkerteket és parkokat látogattak meg az ország különböző városaiban.

Együttműködési megállapodás megkötéséről döntöttek az Etka-Jóga Rekreációs Egyesülettel, melynek tevékenysége Óbuda-Békásmegyer lakosságának egészségmegőrzése és az egészséges életmód kerületi népszerűsítésére irányul. A kerületben heti egy alkalommal ingyenes etka-jóga foglalkozásokat tartanak a Kaszásdűlői Kulturális Központban, egyre nagyobb számú érdeklődő részvételével. Ezen túlmenően együttműködési megállapodás keretében az Óbudai Csicsergő Óvodában évente két alkalommal szerveznek ingyenes egészségnapot.

Az elmúlt egy év alatt a Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesületének sikerült közösségbe szerveznie és aktivizálnia a III. kerületben élő látássérült tagjait, köszönhetően annak, hogy egy kerületi látássérült munkatársat tudnak foglalkoztatni, mint közösségi mentort. Ennek továbbműködtetését segíti majd elő az Egyesület és Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata között kötendő Együttműködési megállapodás, amelyet a képviselők támogattak.

Az Óbudai Baráti Kör Egyesület aláírásgyűjtést szervez azért, hogy felhívja a kormányzat döntéshozóinak figyelmét a Szent Margit Kórház fejlesztésének szükségességére és fontosságára. Az egyesület elnöke, dr. Pintér Endre, kerületünk díszpolgára, a Szent Margit Kórház nyugalmazott sebészprofesszora a polgármesteren keresztül Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának támogatását kérte, az intézmény fejlesztésének megvalósulása érdekében.

Kerületünkben már 2013. február 1-jével bevezetésre került az ún. emeltszintű étkezés a nevelési, oktatási intézményekben, mellyel a korábbiakhoz képest több zöldség, gyümölcs és teljes kiőrlésű pékáru került a gyermekek tányérjára. 2015. szeptember 1-jétől az új EMMI rendelet szigorú követelményeket fogalmaz meg ételek összetételére és elkészítésének szabályaira vonatkozóan, kitér az ételek só-, cukor-, és zsírtartalmára, a tejtermékek és folyadékok mennyiségére is. Számos panasz érkezett azóta az önkormányzathoz, miszerint az étkezők többsége ízetlennek, sótlannak találja az ételeket, a gyermekek a számukra új ételektől idegenkednek, a szokatlan ízek miatt a tányéron hagyják jelentős részét a menünek. Éppen ezért az Önkormányzat az általa fenntartott illetve működtetett intézményeiben a közétkeztetést kontrollálni szeretné, egy egységes, szakmailag megalapozott állásfoglalás alapján, melyhez dietetikus szakembereket von be. Vizsgálataik kitérnek a kiszolgált készételek mennyiségére, érzékszervi tulajdonságaira (külső megjelenés, állomány, illat, íz) és az el nem fogyasztott étel arányára, továbbá helyszínenként 10 gyermekkel elégedettségi kérdőív kitöltésére is sor kerül.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítvány lesz 2016. augusztus 31-től a bérlője a Zipernowsky Károly utca 1-3. szám alatti, illetve a Zipernowsky Károly utca 4. szám alatti oktatási célokat szolgáló ingatlanoknak. Az épületeket eddig a Kelta Iskola Oktatási Szolgáltató Nonprofit Kft. bérelte az önkormányzattól, az iskola fenntartóváltást a szakképzési rendszer átalakítására vonatkozó jogszabályi feltételek változása indokolta. Az oktatási munkát mindezek nem befolyásolják, a szakgimnáziumban és szakközépiskolában is tovább folytatódik a vendéglátó-ipari képzés.

A „Szociális Munka Napján”, ünnepélyes keretek között idén is átadják a Fischer Ágoston Óbudai Szociális Díjat. 2015-ben a díjat a III. kerületben élő rászorulók és az őket segítő szervezetek támogatása érdekében kifejtett odaadó munkájáért a Soroptimist Club Budapest veheti át.

Az Önkormányzat először 2002-ben, majd 2008-ban készíttette el középtávú környezetvédelmi programját, 2015-ben  program aktualizálása, újragondolása vált szükségessé. Az ülésen elfogadták a korábban meghívásos pályázaton nyert Pannon Natura Kft. által kidolgozott középtávú, 2015-2020 közötti időszakra szóló környezetvédelmi fenntarthatósági programját.

 

 

 

 

Kiemelt hírek

Óbuda Újság Összes Óbuda újság