Február végégig várjuk a javaslatokat az önkormányzat által adományozható díjakra

Hírek
Közzétéve:

Ebben az évben február 28-ig várjuk javaslataikat az Óbuda-Békásmegyer Díszpolgára kitüntető címre, a Pro Óbuda Díjra, az Óbuda Sportolója Díjra, a Hidegkuti Nándor-díj Óbuda-Békásmegyer Sportjáért elismerésre, a Lorántffy Zsuzsanna-díjra, a Tiszavölgyi István-díjra, a Prof. Dr. Pintér Endre-díjra és A III. Kerületi Köznevelésért Elismerő Oklevélre.

Az elismerések adományozására javaslatot tehet:

  • III. kerületi, állandó lakóhellyel rendelkező nagykorú személy,
  • Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének tagja,
  • Óbuda-Békásmegyer díszpolgára,
  • III. kerületi székhellyel rendelkező civil szervezet.

(Egyes díjak esetében az adományozásra további személyek, szervezetek is javaslatot tehetnek, ezek körét az elismerések részletes ismertetésénél jelöljük.)

A javaslatok benyújtásához az itt letölthető két mellékletet kitöltve várjuk. Kérjük, a jelölt szakmai útját, teljesítményét bemutató részletes indokolást külön lapon csatolják a javaslathoz.

Az önkormányzat képviselő-testületének 17/2021. (IV. 7.) önkormányzati rendelete Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat által adományozható elismerésekről, amelyből az alább ismertetetteken kívül további részletek is megtudhatók.

 

Óbuda-Békásmegyer Díszpolgára kitüntető cím

Óbuda-Békásmegyer fejlődése és gyarapodása érdekében végzett kiemelkedő tevékenység elismeréseként és az önkormányzat tiszteletének, hálájának kifejezéseként Óbuda-Békásmegyer Díszpolgára kitüntető címet adományoz önkormányzatunk annak a személynek, aki kerületünk gazdasági, társadalmi, tudományos vagy művészeti életében maradandót alkotott, és/vagy egész életművével, kiemelkedő munkásságával olyan országos vagy nemzetközi elismerést szerzett, amely hozzájárult Óbuda-Békásmegyer jó hírnevének öregbítéséhez.

Évente egy Óbuda-Békásmegyer Díszpolgára kitüntető cím adományozható.

A javaslatot a polgármesternek címezve, zárt borítékban a Szervezési Főosztályra (1033 Budapest, Fő tér 3., I. em. 28.) lehet benyújtani – ügyfélfogadási időben – , valamint postai úton vagy elektronikusan megküldeni a postabonto@obuda.hu e-mail-címre.

 

Pro Óbuda Díj

Pro Óbuda Díjat adományoz önkormányzatunk annak a személynek, aki Óbuda-Békásmegyer fejlődése, gyarapodása és hírnevének öregbítése érdekében elismerésre méltó, kiemelkedő tevékenységet végzett a gazdaság, a tudomány, a művészet és a kultúra bármely területén.

Évente három Pro Óbuda Díj adományozható, kivéve, ha a díjra javasolt személyek száma ötnél több, és közülük háromnál több személynek is olyan kimagasló érdemei vannak, amelyek alapján méltók lehetnek a díjra.

A javaslatot a polgármesternek címezve, zárt borítékban a Szervezési Főosztályra (1033 Budapest, Fő tér 3., I. em. 28.) lehet benyújtani – ügyfélfogadási időben –, valamint postai úton vagy elektronikusan megküldeni a postabonto@obuda.hu e-mail-címre.

 

Óbuda Sportolója Díj

Óbuda-Békásmegyer sportmúltjához és sporthírnevéhez méltó sportteljesítmény elismeréseként Óbuda Sportolója Díj adományozható az olimpiai, paralimpiai programban szereplő sportágakban az adományozás évében vagy az azt megelőző két naptári évben kiemelkedő sporteredményt elérő, harmadik kerületi lakóhellyel rendelkező sportolónak vagy a harmadik kerületben működő sportegyesület sportolójának.

Évente két díj (egy nő és egy férfi részére) adományozható.

A fentebb meghatározottakon kívül javaslatot tehet a sportegyesület döntéshozó szerve.

A javaslatokat e-mailben a menich.rahel@esernyos.hu címre várjuk.

 

Hidegkuti Nándor-díj Óbuda-Békásmegyer Sportjáért

Óbuda-Békásmegyer sportjáért végzett kiemelkedő tevékenység elismeréseként Hidegkuti Nándor-díj Óbuda-Békásmegyer Sportjáért elismerést adományoz önkormányzatunk annak a kerületi lakóhellyel rendelkező vagy a kerületben működő sportegyesület vezetőjének, edzőjének, aki kiemelkedő sporteredményt elősegítve a kerület sportéletéért, hírnevéért tevékenykedik.

Évente egy Hidegkuti Nándor-díj Óbuda-Békásmegyer Sportjáért elismerés adományozható.

A fentebb meghatározottakon kívül javaslatot tehet a kerületben működő sportegyesület döntéshozó szerve, iskolai közössége.

A javaslatokat e-mailben a menich.rahel@esernyos.hu címre várjuk.

 

Lorántffy Zsuzsanna-díj

Lorántffy Zsuzsanna-díjat adományoz önkormányzatunk a kerület óvodáiban, általános és középiskoláiban, valamint egyéb oktatási intézményben dolgozó pedagógusnak, illetve a köznevelés irányításában dolgozónak a gyermekek és tanulók nevelésében-oktatásában, a korszerű pedagógiai módszerek kidolgozásában és alkalmazásában, a közoktatás irányításában kifejtett tartósan kiemelkedő tevékenységéért, elért eredményéért.

Évente tíz Lorántffy Zsuzsanna-díj adományozható.

A fentebb meghatározottakon kívül javaslatot tehet a kerületben működő oktatási-nevelési intézmény vezetője, szülői munkaközössége, a diákokat képviselő szervezet és az oktatási-nevelési szakmai szervezet.

A javaslatokat e-mailben a horanyi.anna@obuda.hu címre várjuk.

 

Tiszavölgyi István-díj

Tiszavölgyi István-díjat adományoz önkormányzatunk a kerület valamely középiskolájában hosszú időn át, tartósan és kiemelkedő színvonalon végzett nevelő-oktató munkát végző pedagógusnak.

Évente egy Tiszavölgyi István-díj adományozható.

A fentebb meghatározottakon kívül javaslatot tehet a kerületben működő középfokú oktatási intézmény vezetője, iskolai közössége.

A javaslatokat e-mailben a horanyi.anna@obuda.hu címre várjuk.

 

Prof. Dr. Pintér Endre-díj

Prof. Dr. Pintér Endre-díjat adományoz önkormányzatunk a kerület lakosságának egészsége érdekében gyógyító-ápoló munkával, a rehabilitáció vagy a betegségmegelőzés terén kifejtett tevékenységgel, az egészségügyben kifejtett szervező munkával elért kiemelkedő teljesítményért.

Évente két Prof. Dr. Pintér Endre-díj adományozható.

A javaslatokat a polgármesternek címezve, a Polgármesteri Hivatal Szociális Főosztályához lehet benyújtani: postai úton (1300 Bp. Pf.: 102.), elektronikus úton a postabonto@obuda.hu e-mail-címre, vagy személyesen az Ügyfélszolgálati Irodában (1033 Budapest, Harrer Pál utca 2.).

 

„A III. Kerületi Köznevelésért Elismerő Oklevél”

„A III. Kerületi Köznevelésért Elismerő Oklevél” elismerést adományoz önkormányzatunk a kerület oktatási intézményeiben legalább tíz éve lelkiismeretes munkát végző, nem pedagógus közalkalmazott részére.

Évente három „A III. Kerületi Köznevelésért Elismerő Oklevél” adományozható.

A fentebb meghatározottakon kívül javaslatot tehet a kerületben működő oktatási-nevelési intézmények vezetője, szülői munkaközössége, a diákokat képviselő szervezet és oktatási-nevelési szakmai szervezet.

A javaslatokat e-mailben a horanyi.anna@obuda.hu címre várjuk.

 

 

 

Kiemelt hírek

Óbuda Újság Összes Óbuda újság