Így változik a fúrt kutak engedélyezése

Hírek Zöld iroda
Közzétéve:

Az utóbbi időben Önkormányzatunknál is fokozott érdeklődés volt megfigyelhető a lakosság részéről a kutak engedélyezési eljárásával kapcsolatban, ezért szeretnénk tájékoztatást adni a kúttulajdonosok részére mind az ásott, mind a fúrt kutak engedélyezési eljárására vonatkozó jövőbeli változások kapcsán.

2023. december 31-ig a jegyzők feladata közé tartozott a talajvízre telepített kutak engedélyezése, amennyiben a kút a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdés a) pontjában előírt feltételeket együttesen teljesíti:

  1. aa) a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és legfeljebb 500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,
  2. ab) épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény vagy a háztartási igények kielégítését szolgálja, és
  3. ac) nem gazdasági célú vízigény.

 

Ezzel szemben a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosítása az alábbi változásokat vezeti be 2024. január 1. után.

A törvény módosításához kapcsolódóan létrejött egy ún. vízkészletvédelmi országtérkép, amely Magyarország területét, szakmai szempontok alapján, „kockázatos” és „kockázatmentes” területekre osztja. Ezen térkép alapján mindenki ellenőrizni tudja, hogy kútja melyik fenti kategóriába esik. Ez a térkép a https://geoportal.vizugy.hu/vizkeszletvedelem/ linken keresztül érhető el.

Azok a „kockázatmentes” területre eső háztartási célokat szolgáló talajvíz kutak, amelyek 2024. január 1. előtt létesültek, mentesülnek az engedélyezési kötelezettség alól. Ugyanezeken a területeken 2024. január 1-től szintén engedély nélkül létesíthetők és üzemeltethetők az első vízzáró réteget el nem érő és 50 méternél nem mélyebb (kizárólag talajvizet, vagy parti szűrésű vizet termelő) háztartási kutak. (Figyelem, a két feltételnek egyidejűleg kell teljesülnie, és a kút talpmélysége az 50 métert csak akkor érheti, ha a záróréteg annál mélyebb települési helyzetű.)

Mivel a III. kerületben az első vízzáró réteg helyzete meglehetősen változatos, ezért azzal kapcsolatban, hogy egy adott helyen a kút talajvizet, parti szűrésű vízkészletet, vagy esetleg más vízkészletet használ-e, a területileg illetékes Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóságtól (http://www.kdvvizig.hu/) kérhető információ.

A „kockázatos területeken” a 2024. január 1. előtt létesült háztartási talajvíz kutak ugyancsak engedély és bejelentés nélkül lesznek üzemeltethetők, míg ugyanott a 2024. január 1. után létesítendő talajvíz kutak egyszerűsített engedélyezési eljárását a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság (https://fovaros.katasztrofavedelem.hu/) folytatja le. Ez esetben tehát egy bejelentés és azt követő hatósági jóváhagyási eljárás után létesíthető a kút.

A fentieken túl még érdemes arra is figyelemmel lenni, hogy Óbuda-Békásmegyer Építési Szabályzatáról szóló 20/2018. (VI. 26.) Ök. rendelet 7.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint a kutak, a források, a felszín alatti vizek védelme érdekében a szennyvíz, a tisztított szennyvíz szikkasztása a kerület teljes területén tilos.

 

Kiemelt hírek

Óbuda Újság Összes Óbuda újság