Közel száz napirendi pont a képviselőtestület előtt

Hírek
Közzétéve:

Az országgyűlés 2016 júniusában elfogadta a településkép védelméről szóló törvényt, amely alapján minden települési és kerületi önkormányzatnak el kell készítenie településképi arculati kézikönyvét, majd annak alapján településképi rendeletét. Ezek rögzíti az adott település képére vonatkozó követelményeket. A vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a rendelet, illetve a kézikönyv az elmúlt hónapokban megtekinthető, valamint véleményezhető volt mind a lakosság mind pedig a kormányzati és szakmai szervezetek számára. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata a törvényi kötelezettségnek megfelelően készítette el a Településképi Arculati Kézikönyvét, valamint Településképi rendeletét, melyeket a képviselők megszavaztak.

Négy lényeges fejlesztési terület – az infrastrukturális fejlesztések, a szociális terület, a környezetvédelem és az egészségügy – rövidtávú, a 2017-2019-es időszakra szóló terveit tartalmazó fejlesztési programját fogadta el Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata. Az infrastrukturális fejlesztéseket a Hadrianus Program, a szociális terület céljait a Fischer Ágoston Program, a környezetvédelmi célokat a Gukler Károly Program, míg az egészségügyi koncepciókat az Örlős Endre Program foglalja össze.

A képviselő-testület határozottan kiállt Bús Balázs polgármester határozati javaslata mellett, és nem támogatta a volt csillaghegyi bánya és közvetlen környezetének átsorolását települési térséggé. A főváros vezetését arra kérik a képviselők, terveikben tartsák a területet a jelenlegi különleges, rekreációs, beépítésre nem szánt terület-felhasználási egységben. A volt csillaghegyi bánya területének bárminemű átsorolását több szempontból is aggályosnak tartja a polgármester többek közt azért, mert a kilencvenes évek végén, Ürömön rohamléptekkel megindultak a máig tartó, elsősorban lakóterületi fejlesztések, melyek messze felülmúlják még az agglomerációs települések átlagát is. Üröm lakóterületi fejlesztései kapcsán kerületünkre jelentős többletterheket ró az alapintézményi ellátás biztosítása, így különösen az egészségügyi, bölcsődei, valamint óvodai nevelés finanszírozása, melyhez sem a környező települések, sem egyéb forrás nem járul hozzá.

A 2016-2017-es tanévben folytatódott a kerületi nyugdíjasok kedvezményes számítógép-használati oktatása, melyen több mint 100 fő vett részt. A tanfolyamok moduláris felépítésűek, 5 egymásra épülő szintet járhatnak végig, melyek mindegyike az előzőekben megszerzett jártasság elmélyítése mellett új ismeret-elemeket tartalmaz. A testület döntése értelmében a kedvezményes tanfolyam a 2017-2018-as tanévben is folytatódik.

A testület döntésének megfelelően meghosszabbította az önkormányzat az együttműködési megállapodását a Ganz Ifjúsági Műhely Egyesülettel. A műhelyt 1984-ben Balázs Lajos villamosmérnök hozta létre. A műhely célja, hogy a lézengő, unatkozó, de a téma iránt érdeklődő gyerekeknek hasznos időtöltést nyújtson a modellezés, makettezés és az elektronika világába való bevezetés révén. Új megállapodást köt az önkormányzat a 2012-óta működő Symphonia Alapítvánnyal, amely országosan 16 telephelyen oktat hangszeres zenét halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeknek. Alapfokú művészeti iskolájuk normatívából él, tandíjat nem kérnek, a hangszereket a gyermekek ingyen használják. Első budapesti telephelyük Óbudán lesz, ennek beindítását támogatja a kerület vezetése.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata újabb együttműködési megállapodást kötött az EB OVO Egyesülettel. Az egyesület az előző évben készítette el a kerület Ebtartási Stratégiáját, erre vonatkozó szakmai beszámolóját és pénzügyi elszámolását a képviselő-testület elfogadta. Az ebstratégiában megfogalmazott célok megvalósulása érdekében, a munka folytatásához új megállapodás megkötésére volt szükség, hogy a felelős városi kutyatartás megfelelő módjának hagyományteremtése, valamint az ehhez kapcsolódó lakossági igények minél magasabb színvonalú kiszolgálása megvalósuljon.

2018 első felében a közlekedés-technikai trendeknek megfelelően 10 új elektromos töltőpont kerül kiépítésre a III. kerületben. Az önkormányzat korábbi határozatának megfelelően az új gépjárművek beszerzése esetén előnyben részesíti az elektromos hajtású vagy a konnektorról is tölthető hibridautókat. Az e-töltők telepítésével és üzemeltetésével felmerülő összes költséget az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft. biztosítja. A tíz helyszín megvalósulását követően további e-töltők telepítését tervezik a közeljövőben, így a jelenlegi fejlesztés az első ütemnek tekinthető.

Szikszó Sándor rendőr alezredes, kapitányságvezető

A Budapesti Rendőr-főkapitányság vezető Szikszó Sándor rendőr alezredes kinevezésének támogatását kérte a kerület képviselő-testületétől a III. kerületi Rendőrkapitányság vezetői posztjára. Szikszó Sándor korábban a BRFK XVII. kerületi rendőrkapitányság vezetője valamint a BRFK Ellenőrzési Szolgálat Szakmai Ellenőrzési Osztály osztályvezetője volt. Az alezredes úr kinevezését a testület támogatta.

A képviselő-testület megszavazta Bús Balázs polgármester korábbi kezdeményezését a VÉDA Közúti Intelligens Kamerahálózat telepítéséről. A súlyos balesetek elkerülését és közúti szabálysértések megszüntetését célzó beruházás a kerület útforgalmi adatainak elemzését követően valósul meg. A közlekedési ellenőrző pont kiépítése a Szentendrei úton, a Záhony utcai csomópontban (a Békásmegyer és az Árpád híd felé vezető irányokat egyaránt érintő módon) fog megtörténni. A komplex ellenőrző pont költsége sávonként 22 millió Ft-ot tesz ki, az érintett szakaszon 7 sáv található. A beruházást az önkormányzat a Belügyminisztériummal közösen finanszírozza, a fővárosi közgyűlés a következő ülésén dönt arról, hogy a Fővárosi Önkormányzat is támogatja a beruházást.

Az Óbudai Népzenei Iskolával közösen indított Néphagyományok az óvodában című programsorozat a 2016/2017-es nevelési évben a kerület 29 óvodájában közel 1600 gyermekkel ismertette meg a népi hagyományokat és a népzenét. A testület a pénzügyi lebonyolítást végző Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület előző évre vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámolójának elfogadása mellett, a program folytatásáról és bővítéséről is döntött. A program megemelt összegű támogatásának kezelője a továbbiakban az erre a célra létrehozott Zenei Anyanyelv Alapítvány lesz.

Az előzetes pontok mellé napirendi felvételre javasolta Bús Balázs polgármester a Csillaghegyi-öblözet árvízvédelmével kapcsolatos állásfoglalásról szóló határozati javaslatot. A polgármester előterjesztése szerint feltétlenül szükséges a jelenlegi kerítésvonal közelébe épített védmű megvalósításának vizsgálata, hiszen egy ilyen nyomvonal-kialakításnak köszönhetően a part menti természetközeli állapot is megőrizhető lenne. Ezt az álláspontot erősíti az a lakossági felmérés is, amely az új nyomvonal és a másik két nyomvonal óbudai lakossági támogatottságát vizsgálta. A képviselő-testület támogatta a javaslatot és keretösszeget különített el a szakmai vizsgálatra. Egyhangúlag megszavazta a testület továbbá a polgármester előterjesztését, miszerint a megvalósíthatóságot elemző szakmai tanulmány elkészültéig semmilyen tervhez sem adja meg a tulajdonosi hozzájárulást és a tanulmányban foglaltak megismerését követően újra megvizsgálja a kérdést.

Kiemelt hírek

Óbuda Újság Összes Óbuda újság