„S ezt az emberiséget, hisz ember vagy, ne vesd meg.” – November 16. a tolerancia nemzetközi napja

Hírek
Közzétéve:

„Maradj fölöslegesnek,
a titkokat ne lesd meg.
S ezt az emberiséget,
hisz ember vagy, ne vesd meg.”

József Attila: Tudod, hogy nincs bocsánat (részlet)

1996-ban az ENSZ Közgyűlése november 16-át a tolerancia nemzetközi napjává nyilvánította azt követően, hogy az UNESCO tagállamai egy évvel korábban, 1995. november 16-án elfogadták a nyilatkozatot a tolerancia elveiről.

A nyilatkozat kimondja: „… a tolerancia se nem engedmény, se nem közömbösség, hanem tisztelete és megbecsülése annak a gazdag változatosságnak, mely világunk kultúráit, kifejezési formáinkat és emberi mivoltunk megélését jellemzi. A tolerancia elismeri mások egyetemes emberi jogait és alapvető szabadságjogait. Az emberek természetüknél fogva sokfélék; csak a tolerancia biztosíthatja a vegyes összetételű közösségek fennmaradását a földkerekség minden régiójában.”

Mi itt, Óbuda-Békásmegyeren hiszünk abban, hogy tisztelettel és megbecsüléssel tartozunk a körülöttünk lévő világ gazdagon virágzó változatosságának. Eltérő kultúráink megélésének és kölcsönös tiszteletben tartásának komoly hagyománya van kerületünkben, hiszen a három város most ünnepelt, 150 éves egyesülésével Óbuda igen sokat hozzátett, hogy fővárosunk egy sokszínű, toleráns, szabad fővárossá fejlődhetett.

E hagyományhoz igyekszünk is hűek lenni és méltó folytatói maradni. Így többek között – Budapesten szinte egyedülálló módon – tizenkét nemzetiségi önkormányzatunk képviseli Óbuda-Békásmegyeren településük sokszínűségét. Köszönjük nemzetiségi önkormányzatainknak, valamint nemzetiségi identitásukat és kulturális tradícióikat őrző kerületi társainknak, hogy időről-időre bevonnak minket is hagyományaikat ápoló programjaikba és megmutatják nekünk közösségük felbecsülhetetlen értékeit.

Mindemellett testvérvárosi kapcsolataink is egymás kultúrájának megismerését és megbecsülését szolgálják. Kilenc testvérvárosunkkal – köztük Európán kívülivel – találkozóinkon, látogatásainkon, együttműködéseink során tanulunk egymástól, és keressük a kultúráink, hagyományaink közös pontjait, ahogyan örömmel csodálkozunk rá az eltérésekre, és tesszük magunkévá az új ismereteket és új szempontokat.

Kiemelt hírek

Óbuda Újság Összes Óbuda újság