Építményadó

Építményadó számlaszám: 12001008-00140568-00100009 

Kerületünkben építményadó került bevezetésre 1996. január 1-jei hatállyal – a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.), valamint Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának 27/1995./XII.1./ számú rendelete alapján -, melynek jelenlegi szabályozását az Önkormányzat 2009. január 1-től hatályos, többször módosított 49/2008. (IX.30.) számú rendelete (továbbiakban: Ör.) tartalmazza.

1. Mire terjed ki az építményadó kötelezettség?

Az Ör. főszabályként kimondja, hogy adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész.

2. Milyen mentességek vannak?

Az Ör. 4. § (1) bekezdés a) pontja mentességet biztosít a magánszemély adóalany nem üzleti célú, kizárólag lakás céljára használt lakása, lakásrésze után.

A rendelet mentességet biztosít továbbá:

– az ingatlan-nyilvántartásban műteremként nyilvántartott épületekre/épület-részekre legfeljebb 60 m2 területnagyságig, ha azok tulajdonosa/vagyoni értékű jog jogosultja a kerületben élő és/vagy alkotó képzőművész, aki a Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetségének vagy a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének tagja és a műtermet kizárólagosan alkotásra használja (Ör. 4. § (1) bekezdés b) pontja és (2) bekezdése),

A rendelet 2019-ig mentességet biztosított a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. tv. 1. mellékletében felsorolt, Magyarország államilag elismert felsőoktatási intézményei által közhasznú oktatási tevékenység céljára szolgáló építményekre.

A fentieken kívül a Htv. mentességet biztosít: az állattartásra vagy növénytermesztésre szolgáló épületre, az állattartáshoz, növénytermesztéshez kapcsolódó tároló épületre, valamint a kizárólag háziorvosi tevékenység céljára szolgáló helyiségekre.

3. Hogyan lehet adatbejelentést tenni?

Adózó az adó megállapítása, megfizetése érdekében köteles a törvényben előírt adatbejelentés megtételére. Az adatbejelentési ív kitöltésekor a Főlap kitöltése kötelező, lakások esetén az „A” lapot, nem lakás céljára szolgáló ingatlan esetén a „B” lapot kell hozzá mellékelni.

Az adatbejelentések magánszemély adózók esetében benyújthatóak személyesen az Ügyfélszolgálati Irodán (1033 Budapest Harrer Pál utca 2.) ügyfélfogadási időben, vagy postán a Budapest III. Kerület Polgármesteri Hivatal Adóügyi Főosztály 1034 Budapest Zápor utca 27. címen, valamint az E-önkormányzat portálon keresztül.

Gazdálkodó szervezetek és egyéni vállalkozók számára az adatbejelentések törvényileg kötelezően az E-önkormányzat portálon keresztül nyújtandók be. (Az elektronikus ügyintézés módjáról további információkat itt talál.)

Az adatbejelentés benyújtója 30 nap után határozattal értesül a megállapított (fizetendő) építményadó összegéről, és a fizetési határidőkről.

4. Mennyi az építményadó mértéke?

2019-2024. adóévekben:

Az adó általános mértéke 2019-ben 1.800 Ft/m²/év, 2020-22-ben 1.850 Ft/m²/év volt, 2023-ban 2.080 Ft/m²/év, 2024-ben 2.400 Ft/m²/év melyek alól az alábbi esetek képeznek kivételt:

– A csónaktároló egészére, valamint a magánszemélyek tulajdonában lévő garázs, gépjárműtároló 50 m²-t meg nem haladó része után fizetendő adó mértéke 400 Ft/m²/év.

– A 3000 m²-t meghaladó – a kereskedelemről szóló törvényben meghatározott – bevásárlóközpontok, üzletek után, továbbá a Római-parton (Aranyhegyi-patak – Nánási út – Királyok útja – Barát-patak – Duna folyam által határolt terület) lévő épületek, épületrészek után, valamint a zenés táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló kormányrendelet szerinti zenés táncos rendezvények céljára használt – a kormányrendelet 1. § (2) bekezdés a)-e) pontjában meghatározott kivételekkel –, legalább 250 fő befogadására alkalmas épület, épületrész után a fizetendő adó mértéke 2019-ben 1.898 Ft/m²/év és 2020-22-ben 1.951 Ft/m²/év, 2023-ban 2.190 Ft/m²/év volt. 2024-ben az ugyanezen kategóriába tartozó építmények után fizetendő adó mértéke 2.508 Ft/m²/év.

– A magánszemélyek tulajdonában lévő külterületi építmények után fizetendő adó mértéke 400 Ft/m²/év.

– A magánszemélyek Aranyhegy, Ürömhegy, Péterhegy (Pusztakúti út – Aranyhegyi út – Aranyvölgy utca – Bécsi út – közigazgatási határ – Ürömhegyi út – erdő terület – Héthalom utca – Dobogókő utca – Héthalom utca által határolt terület) területén lévő épületei, épületrészei után fizetendő adó mértéke a 2019-2022. években 1.200 Ft/m²/év volt, a 2023. évben 1.250 Ft/m²/év, 2024-ben 1.430 Ft/m²/év.

– Az első pince szintnek minősülő építményszint alatti épület, épületrész után fizetendő adó mértéke a 2019. évben 100 Ft/m²/év, a 2020-2022. években 400 Ft/m²/év, 2023-ban 650 Ft/m²/év  volt. 2024-ben az ugyanezen kategóriába tartozó épületrészek után fizetendő adó mértéke 750 Ft/m²/év.

Amennyiben az adóztatott ingatlan a fenti feltételek közül többnek is megfelel, az adóztatásnál a kedvezőbb adómértéket kell figyelembe venni!

Az alábbi dokumentumokat magánszemélyek használhatják papíralapú beküldésre. Gazdálkodó szervezetek és egyéni vállalkozók számára az adatbejelentések törvényileg kötelezően az E-önkormányzat portálon található elektronikus űrlapokon nyújtandók be! Ezen rendszert a magánszemély adózók is használhatják, azonban számukra ez nem kötelező, csupán választható lehetőség. További tudnivalók az elektronikus ügyintézésről itt.

Adatbejelentő nyomtatvány (bevallás) lakóingatlanhoz és üdülőhöz:
Építményadó adatbejelentő Főlap + A lap

Adatbejelentő nyomtatvány (bevallás) kereskedelmi egységhez, szállásépülethez és egyéb nem lakás céljára szolgáló építményhez (pl.: garázs):
Építményadó adatbejelentő Főlap + B lap

Megállapodás nyomtatvány az adóval kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról:
Megállapodás űrlap

Külföldön bejegyzett szervezet esetén kitöltendő kiegészítő adatlap:
Kiegészítő adatlap építményadó és telekadó bejelentéshez

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGYES HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ RENDELETE ÉS ANNAK VÁLTOZÁSAI:

2024-ben hatályos helyi adó rendelet
2023-ban hatályos helyi adó rendelet
2022-ben hatályos helyi adó rendelet
2020-2021-ben hatályos helyi adó rendelet
2019-ben hatályos helyi adó rendelet
2018-ban hatályos helyi adó rendelet

KAPCSOLÓDÓ ÜGYINTÉZŐK:

Tajti-Liliom Katalin (adómegállapítási csoportvezető)
Telefon: +36 1 436 7178

Bujna Mónika (adókivető)
Telefon: +36 1 436 7187

Szombath Gabriella (adókivető)
Telefon: +36 1 436 7182

Melovics József István (adókivető)
Telefon: +36 1 436 7175

dr. Káldyné dr. Forgó Brigitta (ellenőrzési csoportvezető)
Telefon: +36 1 436 7198

Draskovitsné Kapornai Gabriella (ellenőrzési ügyintéző)
Telefon: +36 1 436 7179

Ambrus László (ellenőrzési ügyintéző)
Telefon: +36 1 436 7189

Steffel Andrea (ellenőrzési ügyintéző)
Telefon: +36 1 436 7184